https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=99<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Opiskelu_ja_hakeminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Siirto- ja vaihtohaku

Opiskeluoikeuden siirto toisesta ammattikorkeakoulusta tai korkeakoulusta ja koulutuksen vaihto kun tutkintonimike muuttuu

Seuraava hakuaika siirto-opiskelijaksi  on 1.-15.11.2016. Opinnot alkavat tammikuussa 2017.

Toisessa korkeakoulussa opiskeleva opiskelija voi hakea opiskeluoikeutensa siirtoa Laurea-ammattikorkeakouluun. Siirto-opiskelijaksi voi hakea ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen.

Siirtohaun kautta haetaan myös silloin, kun opiskeluoikeus Laurean sisällä siirtyy niin, että tutkintonimike vaihtuu.

Siirto-opiskelijaksi valittavalla tulee olla edellisessä korkeakoulussa läsnä olevana suoritettuja opintoja vähintään 27 op/päättynyt lukukausi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoilta edellytetään suoritettuja opintoja vähintään 15 op/päättynyt lukukausi. Suoritettujen opintojen on oltava haettavaan tutkintoon soveltuvia. Siirtohaun kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan haastatteluun hakuaikana saapuneiden liitteiden perusteella (Laurean ulkopuolelta hakevat) tai Laurean opintotietojärjestelmästä tarkistettujen suoritusten perusteella (Laurean sisäiset siirtohakijat).  Siirtohaun kutsu- ja valintavaiheessa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne.

Hakuaika siirto-opiskelijaksi on toukokuussa (1. - 15.5.) ja marraskuussa (1. - 15.11.). Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Siirto-opiskelijaksi hakeva voi täyttää vain yhden siirtohakemuksen. Hakeminen tapahtuu www.opintopolku.fi -sivuilta löytyvän siirtohakulomakkeen kautta. Syksyn 2016 siirtohaussa Laurean ulkopuolelta siirtoa hakevat toimittavat todistusliitteet (virallinen opiskelutodistus ja viimeisin virallinen opintosuoriteote) siirtohaun loppuun 15.11.2016 klo 15.00 mennessä Laurean hakijapalveluihin. Hakija voi tarvittaessa toimittaa hakuaikana korkeakoulun selvityksen mahdollisista keskeneräisistä opinnoista. Syksyn siirtohaun liitteet toimitetaan sähköisesti E-lomakkeella (linkki avoinna 1.11. alkaen ja sulkeutuu 15.11.2016 klo 15.)
Mikäli liitteiden toimittaminen sähköisesti ei onnistu, voi ne myös lähettää 15.11.2016 klo 15.00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laureassa suoritetut opinnot tarkistetaan Laurean opintotietojärjestelmästä.

Puutteellisia hakemuksia ja myöhässä saapuneita todistusliitteitä ei käsitellä. Siirtohaun kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan erikseen haastatteluun, joka järjestetään syksyn haussa seuraavasti:

- Sosiaali- ja terveysala (AMK-tutkinnot) 30.11.2016 Laurean Tikkurilan kampuksella.
- Liiketalouden ala ja matkailu-ja ravitsemisala (AMK-tutkinnot) 2.12.2016 Laurean Leppävaaran kampuksella.
- Ylemmät AMK-tutkinnot 1.12.2016  ja/tai 2.12.2016 erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti Laurean Tikkurilan kampuksella.

Soveltuvuushaastattelussa voidaan arvioida myös hakijan kielitaitoa. Mikäli saat kutsun soveltuvuushaastatteluun, mahdolliset keskeneräiset opinnot tulee olla kirjattuna opiskelijarekisteriin tai opintosuoristusotteelle soveltuvuushaastatteluun mennessä, jolloin suoritukset tarkistetaan.

Mikäli siirtohakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, siirto-opiskelijaksi valitaan soveltuvuuden, opintopistekertymän ja opintomenestyksen perusteella. Lopullisessa valinnassa huomioidaan ne opintosuoritukset, jotka olet osoittanut virallisella opintosuoritusotteella haastattelupäivänä.

Päätökset syksyn haun siirto-opiskelijavalinnoista tehdään 16.12.2016 mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 30.12.2016 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta. Kun siirtohaussa valittu opiskelija ottaa opiskelupaikkansa vastaan, opiskelijan aikaisempi opinto-oikeus päättyy 31.12.2016. Hakija menettää ensikertalaisuusasemansa, kun ottaa opiskelupaikan vastaan siirtohaussa.

Päätöksen siirto-opiskelijaksi ottamisesta tekee kampuksesta vastaava koulutus- ja aluepalveluyksikön johtaja tai hänen nimeämänsä henkilö ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta ylemmistä tutkinnoista vastaava johtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Päätöksestä tiedottaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse.

Näin löydät siirtohakulomakkeen Opintopolussa:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse 'Haku on käynnissä' > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen siirtohakulomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'

Siirtohaun liitteet (virallinen opintosuoritusote ja virallinen opiskelijatodistus) toimitetaan sähköisesti E-lomakkeella (linkki avautuu 1.11.2016 ja sulkeutuu 15.11. klo 15.)

 

Kampuksen ja koulutuksen vaihdot Laurea-ammattikorkeakoulussa opiskeleville kun tutkintonimike ei muutu

Opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoja Laurean kaikkien kampusten tarjonnasta. Opiskelija voi kuitenkin hakea saman koulutuksen kampuksen siirtoa toukokuussa ja marraskuussa. Hän ottaa yhteyttä vastaanottavan kampuksen opintopäällikköön ja varaa ajan ohjauskeskusteluun, jossa tutkitaan vaihdon edellytykset. Edellytyksenä on opiskelijan soveltuvuus opintojen suorittamiseen, opintojen eteneminen uudella kampuksella on taattavissa ja opiskelijalla on läsnäolevana opintosuorituksia vähintään 23 op/lukukausi. 

Hakuaika on toukokuussa ja marraskuussa. Myönteisen päätöksen jälkeen opiskelija jatkaa opintojaan uudella kampuksella seuraavan lukukauden alusta.

Haettaessa koulutuksen vaihtoa, jossa tutkintonimike ei muutu, toimitaan edellä mainitulla tavalla.

 

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot