https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=99<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Opiskelu_ja_hakeminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Siirto- ja vaihtohaku

Opiskeluoikeuden siirto toisesta ammattikorkeakoulusta tai korkeakoulusta ja koulutuksen vaihto kun tutkintonimike muuttuu

 

Seuraava hakuaika siirto-opiskelijaksi on 2.5. - 16.5.2017 ja kevään siirtohaun hakukohteet on julkaistu  osoitteessa www.opintopolku.fi . Opinnot alkavat elokuussa 2017.

Toisessa korkeakoulussa opiskeleva opiskelija voi hakea opiskeluoikeutensa siirtoa Laurea-ammattikorkeakouluun. Siirto-opiskelijaksi voi hakea ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen.

Siirtohaun kautta haetaan myös silloin, kun opiskeluoikeus Laurean sisällä siirtyy niin, että tutkintonimike vaihtuu.

Siirto-opiskelijaksi valittavalla tulee olla edellisessä korkeakoulussa läsnä olevana suoritettuja opintoja vähintään 27 op/päättynyt lukukausi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoilta edellytetään suoritettuja opintoja vähintään 15 op/päättynyt lukukausi. Suoritettujen opintojen on oltava haettavaan tutkintoon soveltuvia. Siirtohaun kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan haastatteluun hakuaikana saapuneiden liitteiden perusteella (Laurean ulkopuolelta hakevat) tai Laurean opintotietojärjestelmästä tarkistettujen suoritusten perusteella (Laurean sisäiset siirtohakijat).  Siirtohaun kutsu- ja valintavaiheessa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne.

Hakuaika siirto-opiskelijaksi on toukokuussa ja marraskuussa. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Siirto-opiskelijaksi hakeva voi täyttää vain yhden siirtohakemuksen Laureaan. Hakeminen tapahtuu www.opintopolku.fi -sivuilta löytyvän siirtohakulomakkeen kautta. Kevään 2017 siirtohaussa Laurean ulkopuolelta siirtoa hakevat toimittavat todistusliitteet (virallinen opiskelutodistus ja viimeisin virallinen opintosuoritusote) siirtohaun loppuun 16.5.2017 klo 15.00 mennessä Laurean hakijapalveluihin. Hakija voi tarvittaessa toimittaa hakuaikana myös korkeakoulun selvityksen mahdollisista keskeneräisistä opinnoista. Kevään siirtohaun liitteet toimitetaan sähköisesti e-lomakkeella (linkki avautuu 2.5. ja sulkeutuu 16.5.2017 klo 15.00).

Mikäli liitteiden toimittaminen sähköisesti ei onnistu, voi ne myös lähettää 16.5.2017 klo 15.00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laureassa suoritetut opinnot tarkistetaan Laurean opintotietojärjestelmästä.

Puutteellisia hakemuksia ja myöhässä saapuneita todistusliitteitä ei käsitellä. Siirtohaun kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan erikseen soveltuvuushaastatteluihin, jotka järjestetään kevään 2017 haussa seuraavasti:

- Sosiaali- ja terveysala sekä kauneudenhoitoala (AMK-tutkinnot) 1.6.2017 Laurean Tikkurilan kampuksella.
- Liiketalouden ala ja matkailu-ja ravitsemisala (AMK-tutkinnot) 1.6.2017 Laurean Leppävaaran kampuksella.
- Ylemmät AMK-tutkinnot 30.5.2017 tai 1.6.2017 erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti Laurean Tikkurilan kampuksella.

Soveltuvuushaastattelussa voidaan arvioida myös hakijan kielitaitoa. Mikäli saat kutsun haastatteluun, mahdolliset keskeneräiset opinnot tulee olla kirjattuna opiskelijarekisteriin tai opintosuoritusotteelle soveltuvuushaastatteluun mennessä, jolloin suoritukset tarkistetaan.

Mikäli siirtohakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, siirto-opiskelijaksi valitaan soveltuvuuden, opintopistekertymän ja opintomenestyksen perusteella. Lopullisessa valinnassa huomioidaan ne opintosuoritukset, jotka olet osoittanut virallisella opintosuoritusotteella haastattelupäivänä.

Päätökset kevään haun siirto-opiskelijavalinnoista tehdään 30.6.2017 mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14.7.2017 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta. Kun siirtohaussa valittu opiskelija ottaa opiskelupaikkansa vastaan, opiskelijan aikaisempi opinto-oikeus päättyy 31.7.2017. Hakija menettää ensikertalaisuusasemansa, kun ottaa opiskelupaikan vastaan siirtohaussa.

Päätöksen siirto-opiskelijaksi ottamisesta tekee kampuksesta vastaava koulutus- ja aluepalveluyksikön johtaja tai hänen nimeämänsä henkilö ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta ylemmistä tutkinnoista vastaava johtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Päätöksestä tiedottaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse.

Näin löydät siirtohakulomakkeen hakuaikana Opintopolussa:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse 'Haku on käynnissä' > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen siirtohakulomake (sivun oikealla reunalla) > 'Täytä lomake'

Siirtohaun liitteet (virallinen opintosuoritusote ja virallinen opiskelijatodistus) toimitetaan sähköisesti e-lomakkeella (linkki avautuu 2.5.2017 ja sulkeutuu 16.5.2017 klo 15:00).

 

 

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot