Kauppa- ja yrittäjyysopinnot

Oletko kiinnostunut vähittäiskaupan alasta tai kauppiaaksi ryhtymisestä?  Tervetuloa opiskelemaan kaupan alaa Laureaan avoimessa ammattikorkeakoulussa. Kaikki opetus ja ohjaus tapahtuvat verkossa.

 Kauppa- ja yrittäjyysopinnot, yhteensä 15 op

- Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot, 5 op
- Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen, 5op
- Tunnusluvut ja johtaminen, 5op

Laajuus: 5/10/15 opintopistettä valintasi mukaan
Koulutuksen järjestäjä: Laurea-ammattikorkeakoulu, Avoin AMK, yhteistyössä K-Kauppiasliiton kanssa.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Laureassa: Tradenomi (AMK), liiketalouden koulutus
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Täydentävät opinnot
 
Oppimisympäristö: 100% verkkototeutus (Moodle)

Toteutusajankohdat

Syksy 2016
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot: 12.9. 23.10.2016
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen: 24.10 – 4.12.2016
Kevät 2017
Tunnusluvut ja johtaminen: 9.1. – 26.2.-2017
 

Ilmoittautuminen

Kevään 2017 opintojaksolle ilmoittautuminen on 12.-18.12.2016. Lisätietoja, linkit opintotarjontaan ja ilmoittautumislomakkeille: https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/avoin-amk/opintojaksot-ja-ilmoittautuminen. Kauppa ja yrittäjyys -kokonaisuuden opinnot ovat Laurean Keravan kampuksen tarjonnassa.

Hinta

Koulutuksen hinta on 75 -225 euroa (15 euroa/opintopiste). Opintopistekohtaisen maksun vaihtoehtona on vuosimaksu (400€), jonka maksamalla voit suorittaa vuoden aikana haluamasi määrän avoimen AMK:n opintoja Laureassa ja kahdessa muussa FUAS-liittouman amk:ssa (Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulut) ilman eri veloitusta.  Jos olet aiemmin maksanut vuosimaksun vuodelta 2016 Laureaan tai HAMKiin/LAMKiin (FUAS-yhteistyö), voit suorittaa syksyn opinnot ilman maksua. Jos jostain syystä perut osallistumisesi ennen opintojen alkua, voimme palauttaa 80% maksusta.  Opinnot maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Kauppa ja yrittäjyys –opintokokonaisuuden tavoite

Kauppa- ja yrittäjyysopinnot on vähittäiskauppaa ja yrittäjyyttä käsittelevä opintokokonaisuus. Opintojen tavoitteena on tutustua yrittäjäpohjaiseen kaupan alaan monipuolisesti ja lisätä näin valmiuksia työskennellä vastuullisissa kaupan alan tai vaikkapa teollisuuden eri tehtävissä. Opintojen sisällöstä vastaa K-kauppiaiden ammattijärjestö K-kauppiasliitto ry. yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Lisätietoja
http://www.k-kauppiasliitto.fi/k-kauppiasliitto/kauppa-ja-yrittajyys-opinnot
 

Opintojen sisältö

Opinnot jakautuvat kolmeen opintojaksoon, jotka ovat Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot, Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen sekä Tunnusluvut ja johtaminen. Jokainen osio tarjoaa yhden näkökulman kaupan toimintaan monipuolisten materiaalien sekä käytännön harjoitustehtävien avulla. Voit osallistua vain yhteen, kahteen tai kaikkiin kolmeen opintojaksoon valintasi mukaan. Opiskeluun sisältyy käytännön harjoitustehtäviä, vuorovaikutusta opiskelutovereiden ja opettajan kanssa, monenlaisia aineistoja jne. Yhden opintojakson (5 op) suositeltava suoritusaika on 1 – 2 kk.  Alla kuvaus kunkin opintojakson keskeisistä sisällöistä:

 

Lisätietoa Laurean avoimen amk:n opinnoista: avoinamk@laurea.fi

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot