Kauppa- ja yrittäjyysopinnot

Oletko kiinnostunut vähittäiskaupan alasta tai kauppiaaksi ryhtymisestä?  Tervetuloa opiskelemaan kaupan alaa Laureaan. Kaikki opetus ja ohjaus tapahtuvat verkossa. Opinnot ovat FUAS-kesäopintojen tarjonnassa ja tarkoitettu Laurean, HAMKin ja LAMKin tutkinto-opiskelijoille.

 Kauppa- ja yrittäjyysopinnot, yhteensä 15 op

- Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot, 5 op
- Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen, 5 op
- Tunnusluvut ja johtaminen, 5 op

Laajuus: 5/10/15 opintopistettä valintasi mukaan
Koulutuksen järjestäjä: Laurea-ammattikorkeakoulu, yhteistyössä K-Kauppiasliiton kanssa.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Laureassa: Tradenomi (AMK), liiketalouden koulutus
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Täydentävät opinnot
 
Oppimisympäristö: 100% verkkototeutus (Moodle)

Toteutusajankohta

 Kesä 2017
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot: 15.5. - 31.8.2017
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen: 15.5. - 31.8.2017
Tunnusluvut ja johtaminen: 15.5. - 31.8.2017
 

Ilmoittautuminen

Kauppa ja yrittäjyys -kokonaisuuden opinnot ovat FUAS-kesäopintojen tarjonnassa. Ilmoittautuminen oman AMK:n ilmoittautumisjärjestelmässä (HAMK ja LAMK WinhaWille, Laurea SoleOPS) 18.4.2017 mennessä.

Hinta

Opinnot ovat maksuttomia Laurean, HAMKin ja LAMKin tutkinto-opiskelijoille sekä avoimen AMK:n polkuopiskelijoille. Mikäli vapaita paikkoja jää, voidaan mukaan ottaa myös muita vuosimaksun maksaneita avoimen AMK:n opiskelijoita FUAS-korkeakouluista.

Koulutuksen hinta avoimen AMK:n opiskelijalle on 75 -225 euroa (15 euroa/opintopiste).  Jos olet aiemmin maksanut vuosimaksun syksyllä 2016 tai keväällä 2017 Laureaan tai HAMKiin/LAMKiin (FUAS-yhteistyö), voit suorittaa opinnot ilman eri maksua.

 

Kauppa ja yrittäjyys –opintokokonaisuuden tavoite

Kauppa- ja yrittäjyysopinnot on vähittäiskauppaa ja yrittäjyyttä käsittelevä opintokokonaisuus. Opintojen tavoitteena on tutustua yrittäjäpohjaiseen kaupan alaan monipuolisesti ja lisätä näin valmiuksia työskennellä vastuullisissa kaupan alan tai vaikkapa teollisuuden eri tehtävissä. Opintojen sisällöstä vastaa K-kauppiaiden ammattijärjestö K-kauppiasliitto ry. yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Lisätietoja
http://www.k-kauppiasliitto.fi/k-kauppiasliitto/kauppa-ja-yrittajyys-opinnot
 

Opintojen sisältö

Opinnot jakautuvat kolmeen opintojaksoon, jotka ovat Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot, Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen sekä Tunnusluvut ja johtaminen. Jokainen osio tarjoaa yhden näkökulman kaupan toimintaan monipuolisten materiaalien sekä käytännön harjoitustehtävien avulla. Voit osallistua vain yhteen, kahteen tai kaikkiin kolmeen opintojaksoon valintasi mukaan. Opiskeluun sisältyy käytännön harjoitustehtäviä, vuorovaikutusta opiskelutovereiden ja opettajan kanssa, monenlaisia aineistoja jne. Yhden opintojakson (5 op) suositeltava suoritusaika on 1 – 2 kk.  Alla kuvaus kunkin opintojakson keskeisistä sisällöistä:

 

Lisätietoa Laurean avoimen amk:n opinnoista: avoinamk@laurea.fi

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot