https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=13<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Turvallisuusala.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Turvallisuusalan koulutus

Laureassa voit opiskella laaja-alaiseksi turvallisuuden asiantuntijaksi. Opiskelijana opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan organisaation turvallisuusasioita, sekä johtamaan erilaisia tiimejä ja työelämäprojekteja. Laurea tarjoaa ainoana ammattikorkeakouluna Suomessa turvallisuusalan koulutusta.

Opiskelujen aikana opitaan myös ennakoimaan erilaisten turvallisuusuhkien ja -toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia. Turvallisen elin- ja toimintaympäristön ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii yhteistyötaitoja ja monialaisia verkostoja, joten opinnoissa kehitetään myös viestintä- ja monikulttuurisosaamista. Opintojen aikana on myös mahdollista käynnistää ja kehittää omaa yritystoimintaa.

Tradenomina vaikutat yritysten ja yhteisöjen tulokselliseen toimintaan. Tradenomin osaamista ovat asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen, tuottaminen ja markkinointi. Erityisen tärkeää työtehtävissä ovat toiminnan talouden hallinta ja ymmärtäminen, sekä toimintaa ohjaavien säädösten tunteminen. Käytännön taitojen lisäksi liiketalouden asiantuntija osaa tutkia ja analysoida liiketoimintaympäristöä.

Opiskelukäytäntö on pitkälti ryhmätyöpainotteista, jolloin opiskelijat pääsevät kokeilemaan erilaisia projektityön rooleja saaden arvokkaita kokemuksia työelämää varten. Oppimateriaalia on saatavilla sekä sähköisenä, että fyysisinä kirjoina Leppävaaran kampukselta, maamme suurimmasta turvallisuusalan kirjakokoelmasta.

Turvallisuusopinnot osana tradenomin tutkintoa

Ydinosaaminen 150 op:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
 • Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (30 op)
 • Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä (30 op)
 • Service Innovation Business (30 op)

Täydentävä osaaminen 60 op:

 • Risk management (20 op)
 • Yrityksen turvallisuustoiminnot (20 op)
 • International security (20 op)

Opiskelijana voit tämän lisäksi ottaa moduuleita Laurean muilta kampuksilta ja muista koulutuksista (esim. tietojen käsittely, liiketalous) sekä alueen muista ammattikorkeakouluista. Sinulla on erittäin hyvä mahdollisuus suorittaa opintoja myös ulkomailla Laurean yhteistyökorkeakouluissa.

Tutkinnon tuottama ydinosaaminen

Turvallisuusalan tradenomin koulutuksessa ydinosaamisen osa-alueita ovat:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen
 • Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä
 • Palveluinnovaatioiden kehittäjä
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Sijoittuminen työelämään

Ammattinimikkeitä voivat olla:

 • turvallisuusasiantuntija
 • turvallisuussuunnittelija
 • riskienhallintapäällikö
 • turvallisuuspäällikkö
 • palotarkastaja
 • turvallisuusalan opettaja

 

 

 

 

Tutkintonimike

Tradenomi (AMK)

Tutkinnon nimi

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Missä voi opiskella?

Keväällä 2018 alkaa monimuotototeutuksena:

Laurea Leppävaara 

Seuraava haku

6.9. - 20.9.2017

» Hae koulutukseen tästä!

Tutkintovastaava

Lehtori Juha Putkonen
juha.putkonen(at)laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Palvelumuotoilun opiskelijat ideoivat palveluita Stockmannillehttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Palvelumuotoilun-opiskelijat-ideoivat-palveluita-Stockmannille.aspx2017-05-08T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Laurea_Stockmann_opiskelijat.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Palvelumuotoilun opiskelijat ideoivat palveluita Stockmannille
Opiskelijat toteuttamassa pikaluistelun nuorten MM-kisoja Helsingissähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opiskelijat-toteuttamassa-pikaluistelun-nuorten-MM-kisoja-Helsingissa.aspx2017-02-16T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Pikaluistelu%20MM-kisat%20Laurea%20opiskelijat.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Opiskelijat toteuttamassa pikaluistelun nuorten MM-kisoja Helsingissä
Keskustelunaiheena turvallinen Suomihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Keskustelunaiheena-turvallisuus.aspx2017-01-30T22:00:00Z<img alt="Laurea sisäisen turvallisuuden strategia sisäministeriö työpaja" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Laurea%20sisäisen%20turvallisuuden%20strategia%20sisäministeriö%20työpaja.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Keskustelunaiheena turvallinen Suomi

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.

 Blogit

 

 

 Videot