Siirry sisältöön

Laurea pähkinänkuoressa

  • Laurean kampukset sijaitsevat Hyvinkäällä, Leppävaarassa, Lohjalla, Otaniemessä, Porvoossa ja Tikkurilassa.
  • Tarjoamme 12 eri AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta aina sairaanhoitajaopinnoista liiketalouteen ja turvallisuusalaan.
  • Meillä opiskelee lähes 8000 opiskelijaa.
  • Opiskelu on käytännönläheistä - Laureassa opiskellaan paljon projekteina yhdessä eri alojen yritysten ja organisaatioiden kanssa.
  • Voit opiskella päiväopintoina, monimuoto-opintoina ja verkko-opintoina.
  • Avoimen AMK:n kurkistuskursseja ja väyläopintoja voi opiskella jo lukioaikana ja opinnot voi lukea hyväksi AMK-tutkintoon.

Laurea-ammattikorkeakoulu on kuudella kampuksella Uudellamaalla sijaitseva korkeakoulu. Laurean kampukset sijaitsevat Hyvinkäällä, Leppävaarassa, Lohjalla, Otaniemessä, Porvoossa ja Tikkurilassa. Tarjoamme 12 eri AMK-koulutusta:

Tarjolla on myös seitsemän englanninkielistä koulutusta. Tutustu englanninkielisiin koulutuksiimme >>

Opiskelu Laureassa

Opiskelu Laureassa on käytännönläheistä. Kaikissa koulutuksissamme opiskellaan läheisessä yhteistyössä työelämän edustajien, yritysten ja organisaatioiden kanssa. Opinnot sisältävät projektiopintoja, ryhmätyöskentelyä ja työharjoitteluja, joiden aikana pääset jo opiskeluaika tutustumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiisi työelämässä.

Laureassa opiskelemisessa yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja toisten auttaminen ovat keskeisessä asemassa. Mahdollistamme opiskelijoillemme opintojen sujuvan etenemisen ja opiskelun arkipäivän hyvän sujumisen sekä annamme ohjausta ja neuvontaa kaikissa opiskeluusi liittyvissä asioissa. 

Tutustu Laurean kehittämispohjaisen oppimisen malliin >>

Päivä-, monimuoto- ja verkko-opinnot

Laureassa voit opiskella joustavasti omaan tilanteeseesi sopivalla tavalla päivä-, monimuoto- ja verkko-opintoina.

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää sinulta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua.

Monimuoto-opiskelu sisältää päiväopiskelua enemmän etäopetusta ja  itsenäistä opiskelua. Opiskeluun sisältyy myös jonkin verran lähiopetusta kampuksilla. Lähiopetuspäivien ulkopuolella tehdään oppimistehtäviä ja projekteja sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Monimuoto-opiskelu on itsenäistä ja se edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta.

Verkko-opiskelu poikkeaa nimensä mukaisesti monin tavoin päivä- ja monimuoto-opiskelusta. Opinnot suoritetaan täysin verkossa ja lähiopetusta kampuksilla on yleensä vain muutamia päiviä vuodessa. Verkossa opiskelet paljon itsenäisesti, mutta opiskelu sisältää myös jonkin verran pakollisia yhteisiä verkkoluentoja ja -tapaamisia. Verkko-opiskelu sopii itsenäisille opiskelijoille ja se vaatii itsensä johtamisen taitoja ja kurinalaisuutta.

Lue lisää eri opiskelumuodoista

Opinnot lukiolaisille

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoistamme löydät juuri lukiolaisille suunniteltuja opintoja, joita voit suorittaa jo lukioaikana ja halutessasi lukea hyväksi kun aloitat opiskelut Laureassa tutkinto-opiskelijana.

Kurkistuskurssit

Tarjoamamme kurkistuskurssit antavat mahdollisuuden tutustua AMK-opintoihin verkossa. Kurkistuskursseja on tarjolla kaikissa koulutuksissamme ja niiden avulla voit tutustua AMK-opiskeluun kevyesti. Jos tulet myöhemmin ammattikorkeakouluumme suorittamaan AMK-tutkintoa, voit sisällyttää kurssit osaksi opintojasi.

Väyläopinnot

Väyläopinnoissa suoritat AMK-opintoja, jotka voidaan myös sisällyttää toisen asteen tutkintoosi. Opinnot ovat maksuttomia toisen asteen kumppanikouluopiskelijoille ja niihin hakeudutaan opon suosituksesta motivaatiokirjeellä ja valintahaastattelulla. Kun väyläopintokokonaisuus on suoritettu ja toisen asteen tutkinto on valmis, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta ilman, että sinun tarvitsee hakea yhteishaussa.

Avoimen AMK:n verkkokurssit

Voit jo lukioaikana opiskella avoimen ammattikorkeakoulun kursseillamme. Kursseja löytyy kaikista koulutuksistamme. Erityisen hyvin lukiolaisille sopivat avoimen AMK:n verkkokurssit, jotka on suunniteltu siten, että ne voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin - eli juuri sinulle sopivaan aikaan juuri sinulle sopivassa paikassa!