Laurean opettajat

Laurean opettajat ry on monialainen, työnantajakohtainen paikallisyhdistys.

Yhdistys on perustettu v. 2001. Laurea-ammattikorkeakoulussa on opettajia noin 260, joista jo yli 200 on yhdistyksen jäseniä.

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata jäsentensä oikeudellinen, taloudellinen ja sosiaalinen asema, parantaa työoloja, kehittää jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia, edistää hyvää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta sekä kohentaa ja ylläpitää jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa.

Laurean opettajat ry. järjestää jäsenilleen sääntömääräisten kokousten lisäksi mm. asiantuntijaluentoja sekä tutustumis- ja virkistysretkiä.

 

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja
Jarmo Heinonen
jarmo.heinonen@laurea.fi

Varapuheenjohtaja
Ulla Uusitalo
ulla.uusitalo@laurea.fi

Jäsensihteeri
Jukka Linna
jukka.linna@laurea.fi

Yhdistyksen sihteeri
Hannele Moisander
hannele.moisander@laurea.fi

Taloudenhoitaja
Auli Hietanen
auli.hietanen@laurea.fi

 

 

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=3<a href="https://tyotilat.laurea.fi/wssites/Laurean_opettajat_ry/SitePages/Welcome.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif">Laurean opettajat ry:n työtila</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=2<a href="https://lomakkeet.oaj.fi/LomakeApp/Lomake?OF2_DOC_ID=9020&OF2_LANGCODE=FI&OF2_BACKLINK=http%3A//www.oaj.fi&OF2_ERRLINK=http%3A//www.oaj.fi" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Näin voit liittyä Laurean opettajiin</a>

 Blogit

 

 

 Videot