Laurean opettajat ry

Laurean opettajat ry on monialainen, työnantajakohtainen paikallisyhdistys.

Yhdistys on perustettu vuonna 2001. Laurea-ammattikorkeakoulussa on opettajia noin 260, joista vajaa 200 on yhdistyksen jäseniä.

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata jäsentensä oikeudellinen, taloudellinen ja sosiaalinen asema, parantaa työoloja, kehittää jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia, edistää hyvää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta sekä kohentaa ja ylläpitää jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa.

Laurean opettajat ry. järjestää jäsenilleen sääntömääräisten kokousten lisäksi mm. asiantuntijaluentoja sekä tutustumis- ja virkistysretkiä.

Henkilöstöä Laurean hallituksessa edustava jäsen on kaudella 2017-2019 Jukka Linna.

 

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja
Ulla Jauhiainen
ulla.jauhiainen@laurea.fi

Varapuheenjohtaja
Ritva Jäätteelä
ritva.jaattela@laurea.fi

Jäsen- ja tiedotussihteeri
Ilona Rönkä
ilona.ronka@laurea.fi 

Yhdistyksen sihteeri
Hannele Moisander
hannele.moisander@laurea.fi

Taloudenhoitaja
Auli Hietanen
auli.hietanen@laurea.fi

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=3<a href="https://tyotilat.laurea.fi/wssites/Laurean_opettajat_ry/SitePages/Welcome.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif">Laurean opettajat ry:n työtila</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=2<a href="https://lomakkeet.oaj.fi/LomakeApp/Lomake?OF2_DOC_ID=9020&OF2_LANGCODE=FI&OF2_BACKLINK=http%3A//www.oaj.fi&OF2_ERRLINK=http%3A//www.oaj.fi" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Näin voit liittyä Laurean opettajiin</a>

 Blogit

 

 

 Videot