Yhteistyön voimalla - Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään uusilla avauksilla. Pääkaupunkiseudun kolme korkeakoulua edistävät yhteistoimin opiskelijaliikkuvuutta ja yrittäjyyskoulutusta sekä rakentavat matalan kynnyksen innovaatio-ohjelmia korkeakoulujen ja pk-yritysten välille.


Lisäksi yhteistyöllä tehostetaan globaalien tutkimus- ja hankerahoituskanavien hyödyntämistä ja muodostetaan Suomen ammattikorkeakoulusektorin suurin koulutusviennin keskittymä. Yhteisiä kehittämishankkeita on yhteensä seitsemän.
Yhteistyön lähtökohtana on, että jokaisella pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoululla on selkeät koulutusprofiilit ja vahva identiteetti. Pääkaupunkiseudulla tarvitaan profiloituneita ja erottuvia korkeakouluja tuottamaan alueella tarvittavaa osaamista, ja yhteistyössä onkin kyse strategisesta liittoumasta, joka tähtää korkeakoulujen opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi.

Kehittämishankkeet ovat seuraavat:

  • Professional Summer School on oppimisympäristö, jossa kansainväliset monialaiset opiskelijaryhmät kehittävät digitaalisia ratkaisuja yhteistyössä yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin kanssa.
  • Green Card vauhdittaa opiskelijaliikkuvuutta niin, että opiskelijalle luodaan mahdollisimman joustavat opintopolut. Tulevaisuudessa opiskelija voi koota koko tutkintonsa
    Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian tarjonnasta.
  • TalentTrack mahdollistaa opiskelijan joustavan siirtymisen eri korkeakoulusektoreiden välillä.
  • YrittäjyysSavotta vauhdittaa yhteisen yrittäjyyskoulutuksen ja startup-toiminnan kautta opiskelijan innovatiivisten liikeideoiden synnyttämistä ja rohkaisee opiskelijaa uudenlaiseen itsensä työllistämiseen laajalla metropolialueella.
  • EduExcellence luo vahvan koulutuksen viennin osaamiskeskittymän, josta muodostuu ammattikorkeakoulusektorin suurin koulutusviejä Suomessa vuoteen 2020 mennessä.
  • Työelämälähtöisyys 9.0 luo monialaisen ja monikulttuurisen innovointi- ja yhteistyötoimintamallin ja prosessin yritysten, opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden välille.
  • International ProjectTatami synnyttää menetelmällisiä ja temaattisia osaamiskeskittymiä, jotka tukevat elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä. Yhteisillä osaamiskeskittymillä haetaan valikoituja - nykyisen tason huomattavasti ylittäviä - hankerahoituksia, kuten Maailmanpankin ja EU:n rahoitukset.


 

 

 Tiedotteet

 

 

Tulevaisuuden korkeakoulussa sovelletaan opittua ja hyödynnetään tehokkaasti teknologiaahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Tulevaisuuden-korkeakoulussa-sovelletaan-opittua-ja-hyodynnetaan-tehokkaasti-teknologiaa.aspx2017-03-15T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Kokeileva%20Suomi%20tapahtuma.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tulevaisuuden korkeakoulussa sovelletaan opittua ja hyödynnetään tehokkaasti teknologiaa
Mobiilisovellus tuo vertaistukea vakavasti sairastuneellehttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Mobiilisovellus-tuo-vertaistukea-vakavasti-sairastuneelle.aspx2017-02-23T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/PSS%20Huoleti.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mobiilisovellus tuo vertaistukea vakavasti sairastuneelle
Omistajanvaihdos aiheena Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeessahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Omistajanvaihdos-aiheena-Hyvinvointiyritykset-kiertoon-hankkeessa.aspx2017-02-13T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/3AMK%20omistajanvaihdosinfo%20yrittajyys.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Omistajanvaihdos aiheena Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeessa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot