https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=87<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Yläbanner/Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Turvallisuus on koko Laurean yhteinen asia


Laureassa turvallisuustyötä tehdään ennakoiden ja hyvässä yhteistyössä kaikkien korkeakouluyhteisömme jäsenten kanssa. Laureassa turvallisuustyön perustan muodostavat vaarojen tunnistaminen, riskienarviointi ja –hallinta, jolloin kaikkeen toimintaamme kohdistuvia turvallisuusriskejä arvioidaan, käsitellään sekä seurataan säännöllisesti.

Ennakoiva turvallisuustyö johdon esimerkillä

Laureassa laatu, turvallisuus ja tuottavuus kytkeytyvät toisiinsa. Se tarkoittaa sitä, että olemme panostaneet pitkäjännitteiseen, riskiperustaiseen turvallisuustyöhön, joka näkyy kaikessa toiminnassamme ja koskee jokaista korkeakouluyhteisömme jäsentä. Kaiken toimintamme keskiössä on ennakoiva turvallisuustyö. Sen edellytyksenä on johdon aito halu ja kyky nähdä turvallisuus osana jokapäiväistä toimintaa – tämä näkyy erityisen vahvasti Laureassa johdon innostuksena ja omistautumisena turvallisuustyön jatkuvalle kehittämiselle.

Rehtori ja turvallisuuspäällikkö yhteistyössä turvallisuustyön soihdunkantajina

Suunnitelmallisella turvallisuusjohtamisella on Laureassa saatu koko organisaatio kaikilla sen tasoilla ymmärtämään ennakoivan turvallisuustyön merkitys ja näin myös henkilöstö on saatu innostumaan yhteisistä turvallisuustalkoistamme. Rehtori vastaa koko korkeakouluyhteisön turvallisuustoiminnasta ja toimii samalla yhteistyössä turvallisuuspäällikön kanssa turvallisuusjohtamiseen liittyvissä ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Turvallisuuspäällikkö vastaa Laurea-ammattikorkeakoulun Turvallisuuspalveluiden toiminnasta. Arjen turvallisuustyötä ohjaavat ja toteuttavat kampusten turvallisuusvastaavat yhteistyössä henkilökunnan, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Turvallisuustoiminnan ennakointi- ja kehittämistehtävässä toimii lisäksi tähän tehtävään erikseen nimetty turvallisuuden kehittämisryhmä.

Jokaisella on vastuu

Laureassa jokainen korkeakouluyhteisömme jäsen vastaa oman työnsä ja tehtävänsä turvallisesta suorittamisesta. Esimiehet vastaavat lisäksi siitä, että opiskelu- ja työympäristö on turvallinen kaikissa olosuhteissa. Jokaisen velvollisuutena on tehdä ilmoitus havaitsemastaan turvallisuuspoikkeamasta. 
Me Laureassa uskomme, että turvallisessa ympäristössä henkilöstö voi rauhassa keskittyä omaan työhönsä. Laurea onkin tutkitusti turvalliseksi koettu työyhteisö. Toivomme olevamme hyvänä esimerkkinä korkeakoulusta, jonka toiminnan keskiössä on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskelu- ja työympäristöön.

 

 

 

 

​Yhteyshenkilö

Tiina Ranta,
turvallisuuspäällikkö
tiina.ranta(at)laurea.fi

 

 Tiedotteet

 

 

Opetusalan turvallisuuspalkinto 2015 ammattikorkeakoulujen valtakunnalliselle turvallisuusverkostollehttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opetusalan-turvallisuuspalkinto-2015-ammattikorkeakoulujen-valtakunnalliselle-turvallisuusverkostolle.aspx2015-04-28T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Opiskelijoita%20Tikkurilassa.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Opetusalan turvallisuuspalkinto 2015 ammattikorkeakoulujen valtakunnalliselle turvallisuusverkostolle

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot