InnoVilla

InnoVilla on innovatiivinen yrittäjyysosaamista kehittävä oppimis- ja kehittämisympäristö Laureassa. InnoVillan toiminta koostuu esihautomo- ja projektitoiminnasta. Esihautomossa voit kehittää omaa liikeideaasi tai jo olemassa olevaa yritystäsi yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.

InnoVilla tarjoaa mahdollisuuden opiskella omaa yritystäsi perustaen. Saat ohjausta ja tukea liikeideasi kehittämiseen, aina kaupallistettavaksi tuotteeksi tai palveluksi asti. On myös mahdollista, että toimit toimeksiantajana P2P-projektissa, jolloin saat opiskelijatiimin mukaan kehittämään liikeideaasi esimerkiksi tutkimuksen tai tuotetestauksen parissa.

Opiskeluaika on hyvä aika kehittää omaa liikeideaasi ja oppia yrittäjyydestä. Yrityksen kehittäminen ei tällöin myöskään vaadi niin suuria rahallisia panostuksia. Liikeidean kehittämiseen voit hakea myös rahoitusta ulkoisista rahoituslähteistä. Yritysidean kehittäminen InnoVillassa ei sido sinua mihinkään, joten idean potentiaalia on hyvä kartoittaa InnoVillan avustuksella. Lisäksi saat idean kehittämisestä opintopisteitä kehittämisprojektin laajuuden perusteella.  InnoVillan palvelut on suunnattu kaikkien alojen opiskelijoille, mukaan lukien myös  avoimen AMK:n opiskelijat.

Aloita tie ideasi jalostamiseen tästä!

Esihautomo

 

Kun opiskelijalla on idea, hän ottaa yhteyttää InnoVillan työntekijään sähköpostilla innovilla@laurea.fi  tai opiskelijatiimiin tulemalla suoraan paikan päälle keskustelemaan. InnoVillan työntekijä sopii tapaamisen opiskelijan kanssa ja pyytää opiskelijaa tutustumaan e-lomakkeeseen yritysidean tai innovaation kuvaamiseksi ennen tapaamista. InnoVillan toimitila on Hyvinkään Laureassa, mutta työntekijän kanssa on mahdollista järjestää tapaaminen Lohjan tai Porvoon kampukselle.  Opiskelija voi täyttää lomaketta halutessaan jo etukäteen.

Opiskelija täyttää lomakkeen InnoVillan työntekijän avustuksella. Työntekijältä saa ehdotuksia ja neuvoja lomakkeen täyttämiseen.  Kun lomake on täytetty, opiskelija lähettää sen asiantuntijatiimin jäsenille arvioitavaksi. Asiantuntijatiimi päättää, ketkä sen jäsenistä osallistuvat tapaamiseen opiskelijan ideasta riippuen.

InnoVillan työntekijä sopii tapaamisen, johon osallistuvat asiantuntijatiimin jäsenet, InnoVillan työntekijä ja opiskelija, jolla on liikeidea. Tapaamisessa annetaan idealle palaute ja mahdollisesti ehdotus jatkotoimenpiteistä. Yleisimpiä jatkotoimenpiteitä ovat opinnäytetyö, opiskelijan henkilökohtainen projekti tai opiskelijaprojekti, jossa opiskelija toimii toimeksiantajana. Opiskelijan tulee myös hahmotella ideansa Business Model Canvasiin.

Opiskelija voi tehdä opinnäytetyön liittyen omaan liike-ideaansa. Opiskelijalla on myös mahdollista kehittää liikeideaansa omatoimisesti, jolloin hänelle on sitä varten valittu ohjaaja. Tällöin opiskelijan tulee raportoida kehitystyönsä etenemisestä ohjaajalleen.  Ideaa voidaan myös kehittää opiskelijaprojektina jolloin idean haltija toimii myös projektin toimeksiantajana. Projektissa muut opiskelijat tekevät toimeksiantajan kanssa kehitys- tai tutkimustyötä, jonka tulokset luovutetaan projektin päättyessä. Tarvittaessa voidaan toteuttaa useampia projekteja liittyen liikeideaan. Kaikki nämä toimenpiteet kerryttävät opiskelijalle opintopisteitä.

Esihautomotoiminnan tuloksena opiskelijalla on valmiudet perustaa yritys kehitettyä tuotetta tai palvelua varten. InnoVilla voi avustaa myös yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa ja tarvittavien yhteistyökumppanien sekä rahoituksen etsinnässä. InnoVillasta ohjataan tarpeen mukaan esimerkiksi Yritysvoimalan neuvontapalveluihin tai First Round Oy:n yrityskiihdyttämöön.

Portfolio

SeikkailuSveitsi Oy on koko perheen seikkailupuisto Hyvinkäällä.

Konkkaronkka-peli on kehitetty vastaamaan varhaiskasvatuksen arjen haasteisiin ja sen tavoitteena on tukea lasten sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja.

Imetyksen aika on opetusvideo, joka soveltuu käytettäväksi esimerkiksi neuvoloiden perhevalmennuksessa. 

Hyvinkää-peli on lautapeli, jonka ideana on tutustuttaa pelaajat Hyvinkään kaupunkiin ja sen historiaan.

Luontoloikka on lasten motorisia taitoja kehittävä peli perhepäivähoitajien ja muiden lasten kanssa työskentelevien käyttöön.

Onni Solutions tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja taloushallinnon ja internetmarkkinoinnin viitekehyksessä opiskelijayrittäjyyden voimin. 

Projektiopinnot

 Hyvinkään Laurean P2P (Peer to Peer) on liiketalouden moderni ja kansainvälinen koulutusohjelma, jossa opiskelijat, ohjaajat ja työelämän asiantuntijat työskentelevät yhdessä yritysten kehittämisprojekteissa. Opiskelija syventyy P2P-opinnoissaan projektijohtamiseen sekä valintansa mukaan mm. henkilöstöjohtamiseen, asiakkuuksiin ja markkinointiin tai oikeudelliseen osaamiseen. Opiskelu ei sisällä luentoja tai tenttejä - oppiminen tapahtuu käytännön työskentelyssä projektien kautta. Projektit toteutetaan suomen- tai englanninkielellä. Opiskelijoilla on käytössään Microsoft Project Online -projektinhallintaohjelma.

InnoVillan kautta liike-ideoita kehitetään Laurea Hyvinkään P2P-projekteissa. Opiskelijat tekevät tutkimus- tai kehitystyötä, jota idean haltija voi käyttää yrityksen perustamiseen tai idean hiomiseen. InnoVilla toimii myös toimeksiantaja projekteissa, joissa kehitetään sen omaa toimintaa (viestintä, tapahtumat, sisäiset toiminnot). Kaikkien alojen opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää projekteja opinnoissaan ja opiskeluaika ammattikorkeakoulussa on hyvää aikaa kehittää omaa liikeideaa sekä oppia yrittäjyydestä.

 Yhteystiedot

Sähköpostiosoite: innovilla@laurea.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu
Uudenmaankatu 22
05800 Hyvinkää

 

 


 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=110<a href="/dokumentit/Documents/Innovilla_esite_170x248mm_lores.pdf" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png"> Laurea Startup - Innovilla</a>Ota yrittäjyys osaksi opintoja
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=63<a href="https://www.facebook.com/InnoVilla" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Innovilla facebookissa</a>Seuraa Innovillaa facebookissa

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Blogit

 

 

 Videot