https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=50<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Yläbanner/Hankinnat_ja_tarjouskilpailut.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

​​​​​​​​​​Hankinnat ja tarjouskilpailut

Tällä sivulla julkaistaan valikoidusti Laurea-ammattikorkeakoulun tarjouspyyntöjä. Kaikissa Laurean tarjouspyynnöissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä tilaajavastuulakia.

Laurean arvopaperisalkun varainhoito

Lisäkysymykset ja vastaukset Laurean arvopaperisalkun varainhoito

 1.  It has come to our attention that you are in the process of finding asset managers to take care of two mandates on your behalf – one short-term investment portfolio, one long-term portfolio.
  We have studied the HILMA portal and your webpage, but have a few comprehension challenges, since much of the information is in Finnish. Do you have the mandate information in English? And would you consider offers from an asset manager from X-country? We of course have products that are approved for sales and distribution in Finland.
  VASTAUS: Kaikki tarjousasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. 
 2. Varainhoidon kilpailutus kohdassa 2.5 koskien hinnoittelua ja TER-lukua allokaation oletetaan olevan 25 % osakkeissa. Sijoituspolitiikassa todetaan perusjaon olevan 0-25 % osakkeissa ja hieman alempana vielä todetaan, että osakemarkkinoiden osuus voi olla enimmillään 40 %. Teemmekö koko tarjouksen olettaen neutraalijakauman olevan TER-laskelmaa vastaava?
  VASTAUS: Kyllä, tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.
 3. Jos ei ole käytössä GIPS verifiointia, mutta hoidamme varainhoitosalkut rahastoilla joiden arvonlaskenta tarkkaan dokumentoitua ja standartoitua. Jätämmekö tarjouksen silti vai mitä suosittelette?
  VASTAUS: Tarjouspyynnön liitteessä 2: Tarjoajaa koskevat vähimmäisvaatimukset: kohta 3.1. GIPS –raportti vaaditaan (kyllä/ei –vastaus; kts. liitteen 2 ohjeet) Raportin puuttuminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 
 4. Neutraaliallokaatiossanne osakkeissa on 20 % MSCI World Index. Onko tavoitteena toteuttaa globaalit sijoitukset yhdellä tuotteella vai onko em. paino mahdollista pilkkoa maanosittain (Pohjois-Amerikka, Eurooppa jne.)
   VASTAUS: Voidaan toteuttaa monella tuotteella.
 5. Soveltuvatko pörssivälitteiset ETF-rahastot sijoituskohteeksi? Jos sopivat, tuleeko niiden olla fyysisiä vai voiko käyttää myös synteettisiä ETF:iä?
  VASTAUS: ETF:t soveltuvat sijoitustuotteeksi, niiden ei tule perustua sijoituspolitiikassa kiellettyihin kohteisiin. ETF:en tulee olla fyysisiä.

Yleiset hankinta- ja sopimusehdot

Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015)

             LIITTEET:

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot