Siirry sisältöön

Tartuntatautikysely sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijalle

 

Hyvä opiskelija,

Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava tartuntatautilain 48 pykälän mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suoja influenssaa vastaan vuosittain ja alle 1-vuotiaita hoitavilla hinkuyskää vastaan 5 vuoden välein. Työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotukset lisäävät sekä potilas- että työturvallisuutta.

Työnantaja voi käyttää vain erityisestä syystä rokottamatonta työntekijää tai opiskelijaa asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita potilaita tai asiakkaita. Esim. HUS:ssa tällaisia tiloja ovat kaikki asiakas- ja potilastilat sekä sairaan- ja potilaskuljetus. Vaatimus koskee ko. tiloissa pääsääntöisesti tai toistuvasti työskenteleviä. Rokotukset ovat vapaaehtoisia.

Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 pykälien mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta. Tuberkuloosiselvitys koskee terveydenhuollon toimintayksiköissä työskenteleviä. HUS:ssa terveydenhuollon toimintayksiköitä ovat sairaalat ja avohoitoyksiköt. Salmonellaselvitys koskee elintarviketyöntekijöitä. HUS:ssa elintarviketyötä tehdään HUS-Tukipalveluiden potilas- ja henkilöstöruokailussa.

Tämän tiedotteen liitteenä on tartuntatautikysely.

Rokotustietojen hankinta ja rokotusten ajan tasalle saattaminen ovat opiskelijan vastuulla. Tiedot löytyvät rokotustodistuksestasi. Voit tiedustella rokotustietojasi paikoista, joissa olet rokotteita saanut. Neuvola- ja kouluiän rokotustietoja voit tiedustella edelliseltä koulu- tai opiskeluterveydenhoitajaltasi. Aikuisiällä saamistasi rokotteista saat tietoa omalta terveysasemaltasi tai työterveyshuollostasi.

Kyselyllä kartoitetaan rokotussuojaa ja tuberkuloosin sekä salmonellatartunnan riskitekijöitä, ja se tulee vain opiskeluterveydenhuollon käyttöön.

Opiskeluterveydenhuolto voi tarvittaessa antaa tartuntatauteja koskevan tartuntatautiselvityksen, jossa todetaan sopivuus tartuntatautilain mukaisiin tehtäviin. Opiskelija esittää selvityksen tarvittaessa oppilaitokselle sekä työharjoitteluun tullessa esimiehelle. Selvityksen esittäminen on vapaaehtoista, mutta sen esittämättä jättäminen voi estää opiskelijan harjoittelun. Oireinen opiskelija ei saa aloittaa tai jatkaa työskentelyään ennen oireiden syyn selvittämistä.

Täytä tartuntatautikysely (pdf)