Siirry sisältöön

Arvoisa IT-tradenomiopiskelija

Vielä kerran onneksi olkoon! Olet tullut valituksi suorittamaan tradenomitutkintoa Laureaan.

Opinnot alkavat maanantaina 13. tammikuuta 2020 klo 08:30 - 16.00 (Laurea Tikkurila, Ratakatu 22, ala-aulasta opastus oikeaan luokkaan). Läsnäolosi on välttämätön opiskelujen aloittamiseksi. Olethan siis varannut tuon ajan kalenteriisi!

Aloitustilaisuudessa saat tärkeää tietoa opintojen käynnistämisestä sekä ohjausta opiskelussa tarvittavien verkkotyökalujen käyttöön. Opintojen suorittamiseksi tarvitset käyttäjätunnuksen oppilaitoksen järjestelmiä varten. Aktivoithan oman käyttäjätunnuksen valmiiksi etukäteen!

Opiskelussa hyödynnetään oppimisalusta Optimaa ja verkko-opetusympäristöjä (Zoom, Teams) heti aloituspäivän jälkeisenä tiistaina 14.1. klo 17.00 alkaen. Näihin järjestelmiin tutustuminen aloituspäivän aikana on siksi tärkeää.

Kontaktiopetus ajoittuu opintojen ajan pääsääntöisesti maanantaipäiviin ja tiistai-iltoihin. Tiistai-iltojen opetus voi olla joko luokkaopetusta kello 16 – 20:30 tai virtuaalista kontaktiopetusta Zoom -ympäristössä kello 17.00–20.30. Kerran lukukaudessa voidaan pitää intensiivijakso (ma-pe tai lyhempi jakso). Täsmällisemmät tiedot lukujärjestyksestä saat opintojen alkaessa tai Laurean verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaan jo nyt (Lukkarikone).

Aloituspäivä

Aloituspäivän keskeisiä teemoja ovat tutustuminen opiskeluryhmään, opiskelun verkkotyökalujen käyttö sekä tutustuminen opintojen sisältöön.
Aloituspäivänä tehdään myös ruotsin kielen lähtötasotesti. Vastaava testi tehdään englannin kielestä myöhemmin opinnoissa. Voit halutessasi palautella vuoden vaihteessa mieliin näiden kielten peruskielioppia. Testin tarkoitus on selvittää, tarvitsetko lisätukea tutkintoon kuuluvien pakollisten kieliopintojen suorittamiseksi. Lisätuki toteutuu tarvittaessa valmentavien kieliopintojen muodossa.

Aloituspäivässä voi olla mukana oma kannettava tietokone. Tarvitset opintojasi varten myös ns. headsetin=kuulokemikrofonin. Tiistaina 14.1. klo 15.00 – 17.00 voit testata omaa konetta Zoom-ympäristössä. Suosittelemme mainittua ennakkotestausta, jotta voit varmistaa Zoomin toiminnan omilla laitteillasi.

Aiemmat opinnot ja niiden hyväksiluku

Huomaathan erillisen HOT-infon (Hankitun osaamisen tunnustaminen, yleisinfo), joka järjestetään Tikkurilan kampuksen uusille opiskelijoille keskiviikkona 8.1.2020 klo 8.30 – 10.00, tilassa B101. Tällöin tiedotetaan aiempien opintojen hyväksiluvun periaatteista.

Jotta hyväksilukuasiassa päästään hyvään vauhtiin, pyrimme selvittämään mahdolliset aiemmin suoritetut opinnot ja niiden vastaavuuden tutkintoomme jo ennen opintojen alkua. Saat lisätietoa aiheesta ja ohjeet aiempien opintosuoritusotteiden toimittamiseksi viimeistään joulukuun aikana.

Tutustuthan jo ennakkoon tietojenkäsittelyn tutkinnon opetussuunnitelmaan. Pohdi opetussuunnitelman avulla, mitä sellaista osaamista sinulla on, jonka suhteen haluaisit edetä HOT-menettelyn mukaisesti. Hyväksilukuja varten pidetään erillinen hyväksilukupaja maanantaina 13.1.2020 klo 16.00 alkaen. Olethan yhteydessä minuun ennakkoon, jos aiot osallistua pajaan!

Lisätietoja

Tämän lisäksi saat lisätietoa opiskelun yleisistä käytänteistä Usein kysytyt kysymykset -osiosta. Lisätietoja opinnoista saat Eeva Haikoselta (eeva.haikonen@laurea.fi).

Tervetuloa opiskelemaan Tikkurilan Laureaan!

Eeva Haikonen
opettajatuutori

 • Aloitustilaisuus ja todistusten tarkastastus 
  Onko aloitustilaisuuteen pakko osallistua? Voinko tulla aloitustilaisuuteen myöhässä?
   
  Aloitustilaisuuteen osallistuminen on välttämätöntä, jotta voit aloittaa opiskelun. Jos et esimerkiksi sairauden vuoksi pääse tulemaan, sovi pikaisesti erikseen aika, jolloin tulet todistumaan henkilöllisyytesi ja tarvittaessa näyttämään alkuperäiset todistukset. Tarvitset myös käyttäjätunnuksen järjestelmäämme, mutta sen voit aktivoida pankkitunnuksilla jo ennakkoon. Ilman tunnuksia et voi aloittaa opiskelua. Aloitustilaisuuteen voi pakollisen esteen sattuessa tulla myös myöhässä.
   
  Pitääkö minun pitää tuoda alkuperäiset todistukset aloitustilaisuuteen tarkistusta varten?
   
  Jos sinulta on pyydetty kopiot, ne pitää lähettää ohjeiden mukaisesti ennakkoon hakijapalveluihin koska ne liittyvät opiskelijaksi valintaasi.

  Kopiot lähetettyäsi tarvitset myös alkuperäiset todistukset aloituspäivään mu-kaan. Opiskelupaikkasi on ehdollinen siihen asti, kunnes alkuperäisiä todistuksia on verrattu kopioihin. Aikaa tähän tarkistukseen on kaksi viikkoa opintojen aloituksesta. Lähettämiäsi todistuskopioita verrataan alkuperäisiin aloitustilaisuudessa.

  Osan hakijoista ei tarvitse lähettää kopioita tai tuoda todistuksia mukana, koska hakukelpoisuus on voitu tarkistaa virallisesta suoritusrekisteristä.
 • Opiskelu 
  Onko opetusta joka maanantai ja tiistai?
   
  Opintoihin kuuluu opetusta käytännössä joka tiistai-ilta ja maanantaipäivisin noin joka kolmas viikko. Maanantaipäivät pitää siis järjestää työstä vapaaksi useammin kuin kerran kuussa. Tiistai-iltojen opetus on välillä lähiopetusta koululla ja välillä virtuaalista verkko-opetusta, johon voi osallistua myös kotoa/työpaikalta käsin. Lukujärjestyksestä näet, kummasta opetusmuodosta kulloinkin on kyse. Jos luokkatilaa ei ole mainittu, on kyse virtuaalisesti kontaktiopetuksesta, silloin osallistut etänä.
   
  Opintoihin voi kuulua myös intensiivijakso (esimerkiksi ma, ti ja ke) kerran lukukaudessa. Ensimmäisenä keväänä tätä ei ole, mutta syksyllä 2020 on maanantai-päivien ja tiistai-iltojen lisäksi myös intensiivijakso.
   
  Voinko tehdä kaikki tehtävät kotona/etänä ja yksin osallistumatta lähiopetukseen?
   
  Opiskelumuotomme on ns. monimuoto-opiskelu. Osa opintojaksoista voi olla kokonaan etänä suoritettavia, mutta useimpiin opintojaksoihin kuuluu kontaktiopetusta. Opintoja tehdään usein myös tiimityönä ja opintoja ediste-tään yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Työelämässäkin työtehtäviä tehdään tyypillisesti yhteistoiminnassa kollegoiden kanssa. Toki opinnoissa on paljon myös yksilötehtäviä.
   
  Voinko tehdä tehtävät ja opinnot omaan tahtiin silloin kun minulle parhaiten sopii?
   
  Opintoja voi harvoin tehdä pelkästään oman aikataulun mukaan. Opinnoissa on usein viikkotason aikataulu, jonka mukaisesti tulee suoriutua, jotta voi edetä opinnoissa ja saada niitä suoritettua. Viikkoaikataulua noudattaen voit useimmiten valita itsellesi parhaan ajan tehtävien tekemiseen.
   
  Opintoihin ryhtyminen ja tekemisen aloittaminen on minulle kovin vaikeaa. Tarvitsen myös aika ajoin patistelua. Soveltuvatko monimuoto-opinnot minullekin?
   
  Monimuoto-opintojen suorittaminen edellyttää perinteistä päiväopiskelumuotoa enemmän omatoimisuutta ja aloitteellisuutta. Kontaktiopetuksen vähyydestä johtuen opiskelijan on oltava hyvin itseohjautuva. Yritä myös verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa. Ryhmän tuella on iso merkitys opintojen edistymisessä!
   
  Mistä saan lukujärjestyksen ensimmäisen keväänopintoihin?
   
  Ensimmäisessä lähiopetuspäivässä kerrotaan lisää opintojen käytännön järjestelyistä. Löydät kuitenkin ensimmäisen kevään lukujärjestyksen Laurean järjestelmistä Uusien opiskelijoiden sivulla olevien ohjeiden mukaisesti. Lukujärjestysohjelman käytössä on tärkeää tietää oma ryhmätunnus. Se on NTV220KA.

  Huomaa, että opiskeluohjelmaasi voi tulla vielä muutakin ohjattua opiskelua kuin mitä oman ryhmäsi lukujärjestyksessä on. Esimerkiksi ruotsin opintoja tukeva Valmentava ruotsi, 3 op, tulee sinulle kevään ohjelmaan, mikäli ruotsin lähtötasotesti osoittaa, että tarvitset lisätukea.
 • Virtuaalinen kontaktiopetus 
  Mitä tarkoittaa virtuaalinen kontaktiopetus. Ymmärsinkö oikein, että minun ei silloin tarvitse tulla Tikkurilaan?
   
  Ymmärsit aivan oikein, osallistut kontaktiopetukseen omalta tietokoneeltasi. Ensimmäisenä opiskeluvuotena opintoihin kuuluvaa ohjausta on tiistai-iltaisin osin virtuaalisena kontaktiopetuksena (klo 17.00–20.30) ja osin lä-hiopetuksena Tikkurilassa (klo 16.00 – 20.30).
   
  Järjestetäänkö virtuaalinen kontaktiopetus kaikille joka tiistai ja onko niihin aina pakko osallistua?
   
  Opintojen ensimmäisenä vuotena virtuaalista kontaktiopetusta on tiistai-illoissa vaihtelevasti. Läsnäolopakkoa ei aina ole, joskus kuitenkin. Luennot pyritään nauhoittamaan, joten voit katsoa ne myöhemmin. Opettajat ilmoittavat etukäteen, milloin osallistuminen on pakollista.
   
  Onko mahdollista liittyä opetukseen myöhässä?
   
  Voit liittyä virtuaaliopetukseen myös myöhässä. Katsothan kuitenkin tunnin alun myöhemmin nauhoituksesta.
 • Laitteistosuositukset (virtuaaliopetuksen näkökulmasta) 
  Minulla on kotona vuosi sitten ostettu kannettava tietokone. Osaatko sanoa, onko siinä jo valmiina äänikortti?
   
  Kaikissa kannettavissa tietokoneissa on sisäinen äänikortti. Myös useimmissa pöytäkoneissa on nykyisin äänikortti.
   
  Minulla ei ole web-kameraa. Onko se välttämätön? Mistä voin ostaa web-kameran ja paljonko se maksaa? Kannettavassa tietokoneessani on kiinteä web-kamera, riittääkö se?
   
  Web-kamera voi olla tarpeellinen esimerkiksi verkossa suoritettavissa tenteissä ja pienryhmätyöskentelyssä. Kannettavan sisäänrakennettu web-kamera riittää hyvin. Halvin malli maksaa noin 25–30 euroa ja sellaisen voi ostaa esimerkiksi kauppakeskusten isoista marketeista.
   
  Minulla on koneessani sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiuttimet / web-kamera, jossa on mikrofoni. Riittäähän se?
   
  Ei valitettavasti riitä. Suosittelemme hankkimaan kuuloke-mikrofoni-headsetin, koska muuten ääni alkaa ikävästi kaikua muilla verkko-ohjaukseen osallistuvilla tai puhettasi on vaikea kuulla. Tässäkin tapauksessa tuote on halvimmillaan kovin edullinen ja sellaisen voi ostaa esimerkiksi kauppakeskusten isoista marketeista. USB-liitäntäiset ovat osoittautuneet varmimmin toimiviksi (pyydä tarvittaessa myyjältä apua).
 • Tietokoneen testaus 
  Minulla on vain pöytäkone, pitäisikö hankkia kannettava?
   
  Ei ole väliä, onko koneesi pöytäkone vai kannettava.
   
  Minulla ei ole kannettavaa tietokonetta, jonka voisin ottaa mukaan aloituspäivään. Miten varmistun, että laitteeni toimii opiskelujen edellyttämällä tavalla?
   
  Tietokoneen toimintaa voi testata omalta koneelta kotoa käsin. Aloituspäivässä ei ehditä testata tietokoneiden toimivuutta Zoom-ympäristössä, mutta tämän voi testata myöhemmin kotona. Ennakkotestauksen voi tehdä tiistaina 14.1. klo 15 - 17. Tarkemmat tiedot tästä annetaan aloituspäivässä.
  On hyvä testata juuri se kone, jolta aiot osallistua virtuaaliseen kontaktiopetukseen.

Lisätietoja: