Siirry sisältöön

Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelyä Tikkurilan kampukselle

Opinnot alkavat maanantaina 14. tammikuuta 2018 klo 08:30 - 16.30 (Laurea Tikkurila, Ratakatu 22, ala-aulasta opastus oikeaan luokkaan). Läsnäolosi on välttämätön opiskelujen aloittamiseksi.

Aloitustilaisuudessa saat tärkeää tietoa opintojen käynnistämisestä sekä ohjausta opiskelussa tarvittavien verkkotyökalujen käyttöön. Opintojen suorittamiseksi tarvitset käyttäjätunnuksen oppilaitoksen järjestelmiä varten. Aktivoithan oman käyttäjätunnuksen valmiiksi etukäteen. Lisätietoa käyttäjätunnusten aktivoinnista uuden opiskelijan sivuilta »

Opiskelussa hyödynnetään oppimisalusta Optimaa ja verkko-opetusympäristöjä (Zoom, Adobe Connect) heti aloituspäivän jälkeisenä tiistaina 15.1. klo 17 alkaen. Näihin järjestelmiin tutustuminen aloituspäivän aikana on siksi tärkeää.

Kontaktiopetus ajoittuu opintojen ajan pääsääntöisesti maanantaipäiviin ja tiistai-iltoihin.

Tiistai-iltojen opetus voi olla joko luokkaopetusta kello 16.00 - 20:30 tai virtuaalista kontaktiopetusta Zoom / Adobe Connect -ympäristössä kello 17.00 - 20.00. Kerran lukukaudessa voidaan pitää intensiivijakso (ma-pe tai lyhempi jakso). Täsmällisemmät tiedot lukujärjestyksestä saat opintojen alkaessa.

Aloituspäivä

Aloituspäivän keskeisiä teemoja ovat tutustuminen opiskeluryhmään, opiskelun verkkotyökalujen käyttö sekä tutustuminen opintojen sisältöön.

Aloituspäivänä tehdään myös ruotsin kielen lähtötasotesti. Vastaava testi tehdään englannin kielestä viikkoa myöhemmin. Testin tarkoitus on selvittää, tarvitsetko lisätukea tutkintoon kuuluvien pakollisten kieliopintojen suorittamiseksi. Lisätuki toteutuu tarvittaessa valmentavien kieliopintojen muodossa.

Aloituspäivässä voi olla mukana oma kannettava tietokone. Tarvitset opintojasi varten myös kuulokemikrofonin. Tiistaina 15.1. klo 15.00 – 17.00 voit testata omaa tietokonettasi Zoom / Adobe Connect–ympäristössä. Suosittelemme mainittua ennakkotestausta, jotta voit varmistaa Zoomin / Adobe Connectin toiminnan omilla laitteillasi.

Aiemmat opinnot ja niiden hyväksiluku

Huomaathan erillisen HOT-infon (Hankitun osaamisen tunnustaminen, yleisinfo), joka järjestetään Tikkurilan kampuksen uusille opiskelijoille 3.1.2019 klo 14.00 – 15:30, tilassa B303. Tällöin tiedotetaan aiempien opintojen hyväksiluvun periaatteista.

Jotta hyväksilukuasiassa päästään hyvään vauhtiin, pyydämme lähettämään mahdolliset kopiot aiemmin suoritetuista opinnoista opettajatuutori Eeva Haikoselle mahdollisimman pian. Tutustu opetussuunnitelmaan (ops.laurea.fi) ja laita yhteydenottoosi myös omat ajatuksesi siitä, mitä sellaista osaamista sinulla on, jonka suhteen haluaisit edetä HOT-menettelyn mukaisesti. Hyväksilukuja varten pidetään erillinen hyväksilukupaja tiistaina 8.1. klo 16.00 alkaen luokassa B307. Olethan yhteydessä opettajatuutoriin etukäteen, jos aiot osallistua pajaan.

 

 • Aloitustilaisuus ja todistusten tarkastastus 
  K: Onko aloitustilaisuuteen pakko osallistua? Voinko tulla aloitustilaisuuteen
  myöhässä?
   
  V: Aloitustilaisuuteen osallistuminen on välttämätöntä, jotta voit aloittaa
  opiskelun. Jos et esimerkiksi sairauden vuoksi pääse tulemaan, sovi pikaisesti erikseen aika, jolloin tulet todistumaan henkilöllisyytesi ja tarvittaessa näyttämään alkuperäiset todistukset. Tarvitset myös käyttäjätunnukset järjestelmäämme, mutta sen voit aktivoida pankkitunnuksilla jo ennakkoon. Ilman tunnuksia et voi aloittaa opiskelua. Aloitustilaisuuteen voi pakollisen esteen sattuessa tulla myös myöhässä.
   
  K: Uuden opiskelijan infossa
  sanottiin, että minun pitää tuoda alkuperäiset todistukset aloitustilaisuuteen tarkistusta varten. Toisaalta sanotaan myös, että kopiot pitäisi lähettää jo ennen sitä. Kumpi tieto pitää paikkansa?
   
  V: Molemmat asiat pitävät paikkansa. Jos sinulta on pyydetty kopiot, ne pitää lähettää ohjeiden mukaisesti hakutoimistoon, koska ne liittyvät opiskelijaksi valintaasi. Kopiot lähetettyäsi tarvitset myös alkuperäiset todistukset aloituspäivään mukaan.
  Opiskelupaikkasi on ehdollinen siihen asti, kunnes alkuperäisiä todistuksia on verrattu näihin kopioihin. Aikaa tähän tarkistukseen on kaksi viikkoa opintojen aloituksesta. Lähettämiäsi todistuskopioita verrataan alkuperäisiin aloitustilaisuudessa. Osan hakijoista ei tarvitse lähettää kopioita tai tuoda todistuksia mukana, koska hakukelpoisuus on voitu tarkistaa virallisesta suoritusrekisteristä.
 • Opiskelu 
  K: Onko opetusta joka maanantai ja tiistai?
   
  V: Opintoihin kuuluu opetusta käytännössä joka tiistai-ilta ja maanantaipäivisin noin joka kolmas viikko. Maanantaipäivät pitää siis järjestää työstä vapaaksi useammin kuin kerran kuussa. Tiistai-iltojen opetus on välillä lähiopetusta koululla ja välillä virtuaalista verkko-opetusta, johon voi osallistua myös kotoa/työpaikalta käsin. Lukujärjestyksestä näet, kummasta opetusmuodosta kulloinkin on kyse. Jos luokkatilaa ei ole mainittu, on kyse virtuaalisesti kontaktiopetuksesta. Opintoihin voi kuulua myös intensiivijakso (esimerkiksi ma, ti ja ke) kerran lukukaudessa. Ensimmäisenä keväänä tätä ei ole, mutta syksyllä 2019 on maanantai-päivien ja tiistai-iltojen lisäksi myös intensiivijakso.
   
  K: Voinko tehdä kaikki tehtävät kotona/etänä ja yksin osallistumatta lähiopetukseen?
   
  V: Opiskelumuotomme on ns. monimuoto-opiskelu. Osa opintojaksoista voi olla kokonaan etänä suoritettavia, mutta useimpiin opintojaksoihin kuuluu kontaktiopetusta. Opintoja tehdään usein myös tiimityönä ja opintoja edistetään yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Työelämässäkin työtehtäviä tehdään tyypillisesti yhteistoiminnassa kollegoiden kanssa. Toki opinnoissa on paljon myös yksilötehtäviä.
   
  K: Voinko tehdä tehtävät ja opinnot omaan tahtiin silloin kun minulle parhaiten sopii?
   
  V: Opintoja voi harvoin tehdä pelkästään oman aikataulun mukaan. Opinnoissa on usein viikkotason aikataulu, jonka mukaisesti tulee edetä, jotta voi edetä opinnoissa ja saada niitä suoritettua. Viikkoaikataulua noudattaen voit useimmiten valita itsellesi parhaan ajan tehtävien tekemiseen.
   
  K: Opintoihin ryhtyminen ja tekemisen aloittaminen on minulle kovin vaikeaa. Tarvitsen myös aika ajoin patistelua. Soveltuvatko monimuoto-opinnot minullekin?
   
  V: Monimuoto-opintojen suorittaminen edellyttää perinteistä päiväopiskelumuotoa enemmän omatoimisuutta ja aloitteellisuutta. Kontaktiopetuksen vähyydestä johtuen opiskelijan on oltava hyvin itseohjautuva. Yritä myös verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa. Ryhmän tuella on iso merkitys opintojen edistymisessä!
   
  K: Mistä saan lukujärjestyksen ensimmäisen keväänopintoihin?
   
  V: Ensimmäisessä lähiopetuspäivässä kerrotaan lisää opintojen käytännön järjestelyistä. Löydät kuitenkin ensimmäisen kevään lukujärjestyksen Laurean
  järjestelmistä Uusien opiskelijoiden sivulla olevien ohjeiden mukaisesti. Lukujärjestysohjelman käytössä on tärkeää tietää oma ryhmätunnus. Se on NTV219KA.
   
  Huomaa, että opiskeluohjelmaasi voi tulla vielä muutakin ohjattua opiskelua
  kuin mitä oman ryhmäsi lukujärjestyksessä on. Esimerkiksi ruotsin opintoja
  tukeva Valmentava ruotsi, 3 op, tulee sinulle kevään ohjelmaan, mikäli ruotsin lähtötasotesti osoittaa, että tarvitset lisätukea.
 • Virtuaalinen kontaktiopetus 
  K: Mitä tarkoittaa virtuaalinen kontaktiopetus. Ymmärsinkö oikein, että minun ei silloin tarvitse tulla Tikkurilaan?
   
  V: Ymmärsit aivan oikein, osallistut kontaktiopetukseen omalta tietokoneeltasi. Ensimmäisenä opiskeluvuotena opintoihin kuuluvaa ohjausta on tiistai-iltaisin osin virtuaalisena kontaktiopetuksena (klo 17.00–20.00) ja osin lähiopetuksena Tikkurilassa (klo 16.00 –20.30).
   
  K: Järjestetäänkö virtuaalinen kontaktiopetus kaikille joka tiistai ja onko niihin aina pakko osallistua?
   
  V: Opintojen ensimmäisenä vuotena virtuaalista kontaktiopetusta on aika ajoin tiistai-illoissa. Läsnäolopakkoa ei aina ole, joskus kuitenkin. Luennot pyritään nauhoittamaan, joten voit katsoa ne myöhemmin. Opettajat ilmoittavat etukäteen, milloin osallistuminen on pakollista.
   
  K: Onko mahdollista liittyä opetukseen myöhässä?
   
  V: Voit liittyä virtuaaliopetukseen myös myöhässä. Katsothan kuitenkin tunnin alun myöhemmin nauhoituksesta.
 • Laitteistosuositukset (virtuaaliopetuksen näkökulmasta) 
  K: Minulla on kotona vuosi sitten ostettu kannettava tietokone. Osaatko sanoa, onko siinä jo valmiina äänikortti?
   
  V: Kaikissa kannettavissa tietokoneissa on sisäinen äänikortti. Myös useimmissa pöytäkoneissa on nykyisin äänikortti.
   
  K: Minulla ei ole web-kameraa. Onko se välttämätön? Mistä voin ostaa web-kameran ja paljonko se maksaa? Kannettavassa tietokoneessani on kiinteä web-kamera, riittääkö se?
   
  V: Web-kamera voi olla tarpeellinen esimerkiksi verkossa suoritettavissa tenteissä ja pienryhmätyöskentelyssä. Kannettavan sisäänrakennettu web-kamera riittää hyvin. Halvin malli maksaa noin 25–30 euroa ja sellaisen voi ostaa esimerkiksi kauppakeskusten isoista marketeista.
   
  K: Saako Flash Playerin ja Javan ladattua netistä?
   
  V: Saat sekä Flash Playerin (http://get.adobe.com/flashplayer/) että Javan (http://www.java.com/getjava/) ladattua netistä ilmaiseksi koneellesi. Nämä voivat olla tarpeen Adobe Connect –ympäristössä työskennellessä.
   
  K: Minulla on pöytämikrofoni ja kaiuttimet / web-kamera, jossa on mikrofoni. Riittäähän se?
   
  V: Ei valitettavasti riitä. Suosittelemme hankkimaan kuuloke-mikrofoni-headsetin, koska muuten ääni alkaa ikävästi kaikua muilla verkko-ohjaukseen osallistuvilla. Halvin malli maksaa noin 15–20 euroa ja sellaisen voi ostaa esimerkiksi kauppakeskusten isoista marketeista. USB-liitäntäiset ovat
  osoittautuneet varmimmin toimiviksi (pyydä tarvittaessa myyjältä apua).
 • Tietokoneen testaus 
  K: Minulla on vain pöytäkone, pitäisikö hankkia kannettava?
   
  V: Ei ole väliä, onko koneesi pöytäkone vai kannettava.
   
  K: Minulla ei ole kannettavaa tietokonetta, jonka voisin ottaa mukaan aloituspäivään. Miten varmistun, että laitteeni toimii opiskelujen edellyttämällä tavalla?
   
  V: Tietokoneen toimintaa voi testata omalta koneelta kotoa käsin. Aloituspäivässä ei ehditä testata tietokoneiden toimivuutta Zoom / Adobe Connect –ympäristössä, mutta tämän voi testata myöhemmin kotona. Ennakkotestauksen voi tehdä tiistaina 16.1. klo 15 - 17. Tarkemmat tiedot tästä annetaan aloituspäivässä. On hyvä testata juuri se kone, jolta aiot osallistua virtuaaliseen kontaktiopetukseen.

Lisätietoja: