Terveys- ja hyvinvointipalvelut opiskelijalle

Laurea tukee opiskeluhyvinvointia tarjoamalla opiskelijoille erityisopettajan, terveydenhuollon, opintopsykologin ja oppilaitospastoreiden palveluita.

Tuemme opiskelijoiden hyvinvointia

Opiskeluhyvinvoinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä opiskelijoiden tukemista opiskelussa, oppimisessa ja kehittymisessä. Opiskeluhyvinvointipalveluiden tavoitteena on, että opiskelija saa tarvitsemaansa tukea ja välineitä hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja sen esteiden poistamiseen.

Laurea-ammattikorkeakoulun kaikissa toimipisteissä on hyvinvointityöryhmä, jonka tehtävänä on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen sujuvan etenemisen tukeminen ja opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen.  

Laurea tukee opiskeluhyvinvointia tarjoamalla opiskelijoille erityisopettajan, terveydenhuollon, opintopsykologin ja oppilaitospastoreidenn palveluita. Opiskelijakunta Laureamkon järjestää monipuolista liikunta- ja kerhotoimintaa sekä toteuttaa yhteistyössä Laurean kanssa opiskelijatuutoritoimintaa ja häirintään liittyvää tukitoimintaa.

Terveydenhuolto

Ammattikorkeakouluopiskelijoilla on kansanterveyslain mukaan oikeus opiskelupaikkakuntansa kunnalliseen terveydenhuoltoon riippumatta siitä, mikä opiskelijan kotikunta on.

Opiskelijaterveydenhuoltoon luetaan oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta, opiskelijan terveydenhoito ja sairaanhoito sekä kunnan tarjoama maksullinen hammashuolto. Terveydenhoitoon kuuluu terveyskasvatus, terveystarkastukset, seulontatutkimukset ja rokotukset sekä muut ehkäisevät toimenpiteet (Lääkintöhallituksen ohje opiskelijaterveydenhuollosta terveyskeskuksissa, 3/1986).

Terveydenhoitajien vastaanottoajat kampuksilla on löydettävissä opiskelijoiden verkkopalvelusta LINKistä ja mobiilisovellus Tuudosta.

Laurea-ammattikorkeakoulussa on opiskelijaterveydenhuolto järjestetty kampuksittain. Terveydenhoitajaan voi ottaa luottamuksellisesti yhteyttä terveyden- ja sairaanhoidollisissa asioissa. Päihde- ja mielenterveysongelmissa terveydenhoitajalta saa ohjausta ja neuvontaa avun hakemisessa.

Opintopsykologi

Opintopsykologipalvelun tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia, opiskelukykyä ja mielenterveyttä erilaisten elämään liittyvien haasteiden keskellä. Vastaanotolle voit tulla keskustelemaan elämäntilanteestasi sekä etsimään välineitä parempaan itsetuntemukseen ja ongelmien hallintaan.

Palvelu on pääasiassa lyhytkestoista neuvontaa, mutta ohjeita saa tarvittaessa myös jatkotuen hakemiseen.

Psykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Palvelu on opiskelijalle maksuton.

Opintopsykologin palvelu on tarkoitettu Laurean opiskelijoille. Opiskeluoikeus tarkistetaan.

Oppilaitospastorit

Oppilaitospastoreihin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun elämässä mättää tai haluat jutella ihmissuhteistasi, jaksamisestasi, elämän suunnasta ja uskonnollisista tai hengellisistä pohdinnoistasi. 

Oppilaitospastorit järjestävät monenlaista toimintaa mm. retriittejä ja parisuhdekursseja yhdessä hyvinvointityöryhmän ja opiskelijakunta Laureamkon kanssa. Tule aktiivisesti mukaan toimintaan.

Keskustelut ovat maksuttomia ja henkilökohtaisissa asioissasi pappeja sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Pastorin voit tavata oppilaitoksessa tai seurakuntien tiloissa.