Opiskelupaikan vahvistaminen

Onnittelumme! Olet saanut opiskelupaikan Laureasta kevään 2019 yhteishaussa. Katso ohjeet opiskelupaikkasi vahvistamiseen.

Olet saanut ilmoituksen opiskelijavalinnasta sähköpostitse. Myös varasijavalinnat ilmoitetaan sähköpostitse. Yhteishaun varasijavalinnat päättyvät 31.7.2019 klo 15.00.

Sinun tulee tehdä kolme asiaa määräaikaan 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Mikäli saat opiskelupaikan varasijalta tulee sinun tehdä nämä asia 10 vuorokauden aikana.

 • ota opiskelupaikka vastaan
 • ilmoittaudu lukuvuodelle
 • toimita tarvittavat todistuskopiot

Jotta pääset hyvin alkuun opinnoissasi, varaudu olemaan paikalla heti opintojen alusta lähtien. Jos et esimerkiksi sairastumisen vuoksi pysty osallistumaan opintojen alkuun, ole yhteydessä sähköpostitse oman kampuksesi opintotoimistoon.

Nämä sivut ovat tarkoitettu yhteishaussa valituille. Siirtohaun ja avoimen AMK:n erillishaun kautta valituille lähetetään opintojen aloitukseen liittyvät ohjeet sähköpostitse valinnan yhteydessä. 

Tutustu huolella alla oleviin opiskelupaikan vahvistamiseen liittyviin ohjeisiin:

 • 1. Ota opiskelupaikka vastaan 

  Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 8.7.2019 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

  Mikäli opiskelupaikkaa ei ole otettu vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

  Jos saat varasijalta opiskelupaikan, opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 10 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, voit ottaa paikan vastaan valintojen tulosten julkaisun yhteydessä lähetetyllä tulostettavalla paikan vastaanottolomakkeella. Myös tämän tulee olla perillä hakijapalveluissa määräaikaan mennessä.

  Opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen voi tehdä vain yhden kerran, etkä voi muuttaa tekemääsi ilmoitusta jälkikäteen.

  Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishakuja ja erillishakuja. Tämä tarkoittaa, että voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan

  Kun otat korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan yhteishaussa tai erillishaussa, et ole tulevissa hauissa enää ensikertalainen. Korkeakoulujen tulee lain mukaan varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.
  Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä.

  Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta Opintopolkupalvelussa sivulla Näin otat paikan vastaan korkeakoulujen yhteishaussa.

 • 2. Ilmoittaudu lukuvuodelle 

  Sinun tulee ilmoittautua lukuvuodelle 2019 - 2020 joko läsnä- tai poissaolevaksi 8.7.2019 ko 15.00 mennessä. Lukuvuodelle ilmoittautumisen laiminlyönti voi johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

  Jos saat varasijalta opiskelupaikan, sinun tulee ilmoittautua lukuvuodelle 10 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  Jos otat opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmälle hakutoiveelle, voit ilmoittautua lukuvuodelle vasta 31.7.2019 klo 15.00 jälkeen, kun opiskelupaikkasi on vahvistunut sitovaksi.

  Voit ilmoittautua korkeakouluun samalla kun otat opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku- palvelussa. Kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan, näytölle ilmestyy "siirry ilmoittautumaan" -painike, jonka kautta pääset siirtymään OILI-ilmoittautumispalveluun.

  Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia.

  Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi enintään yhdeksi lukuvuodeksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten  vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.


  Katso tarkemmat ohjeet Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuden rajoitus.

  Opintotoimisto lähettää poissaolevaksi ilmoittautuville sähköpostitse ohjeet kevään 2020 aikana. Mikäli ilmoittaudut poissaolevaksi, huomioithan, että alkavat koulutukset vaihtelevat vuosittain/lukukausittain. Ilmoita mahdolliset osoitteenmuutokset sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut(at)laurea.fi.  

 • 3. Toimita todistuskopiot 

  Opiskelupaikan vastaanoton lisäksi toimita kopiot haussa käyttämistäsi tutkintotodistuksista 8.7.2019 klo 15.00 mennessä.

  Mikäli jäät jonottamaan ylempää paikkaa, tulee todistuskopiot silti toimittaa määräaikaan mennessä.

  Jos tulet valituksi opiskelijaksi varasijalta 28.6.2019 jälkeen, tulee todistuskopiot toimittaa 10 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista Laurean hakijapalveluihin.

  Liitteen toimittaminen

  Liitteiden sähköisen toimittamisen ohjeistus tarkentuu myöhemmin.

  Voit myös postittaa liitteet osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, hakijapalvelut, Ratatie 22, 01300 Vantaa. Mikäli posti toimittaa lähetyksen myöhässä, katsotaan liite myöhässä saapuneeksi, eikä liitettä oteta huomioon.

  Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, on sinun toimitettava myös kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

  Huom. Sinun EI tarvitse toimittaa tutkintotodistuksistasi kopioita, jos;

  1. olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
   (Huomaathan, että todistuskopiot tulee kuitenkin lähettää, jos olet suorittanut suomalaisen lukion oppimäärän ilman ylioppilastutkintoa tai olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990)
  2. olet saanut opiskelupaikan ylempään AMK-tutkintoon johtavasta koulutuksesta ja olet valmistunut haussa käyttämääsi korkeakoulututkintoon vuonna 1995 tai sen jälkeen.


  Jos olet saanut opiskelupaikan ylempään AMK tutkintoon johtavasta koulutuksesta,
  sinun tulee toimittaa korkeakoulututkintotodistuksen lisäksi kopiot haussa käyttämistäsi työtodistuksista, joilla osoitat, että sinulla on ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuuteen vaadittu kolmen vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen.

  Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

  Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli todistuskopioita ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

 • Esitä alkuperäiset tutkinto- tai työtodistukset 

  Valmistaudu esittämään alkuperäiset tutkinto- tai työtodistuksesi opintojesi ensimmäisenä päivänä.

  Kun olet saanut tiedon opiskelupaikasta, voit myös käydä esittämässä alkuperäiset tutkinto- tai työtodistuksesi 10.8.2019 mennessä Laurean Hakijapalveluissa osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa.

  Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu.  Opiskelupaikka voidaan purkaa, mikäli alkuperäisiä todistuksia ei ole tuotu tarkistettavaksi 10 vuorokauden sisällä opintojen aloituspäivämäärästä, tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja hakulomakkeella.

  Sinun EI tarvitse esittää al­ku­pe­räi­siä tut­kin­to­to­dis­tuk­sia­si, jos;

  1. olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
   (Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen lukion oppimäärän ilman yliopppilastutkintoa tulee alkuperäinen tutkintotodistus esittää
  2. olet saanut opiskelupaikan ylempään AMK-tutkintoon johtavasta koulutuksesta ja olet valmistunut haussa käyttämääsi korkeakoulututkintoon vuonna 1995 tai sen jälkeen.


  Kaikkien ylempi AMK -koulutuksiin valittujen tulee esittää alkuperäiset työtodistukset.

Aiempien opintojen hyväksiluku ja työn opinnollistaminen

Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta.


Lue lisää aiempien opintojen hyväksiluvusta
"