Opiskelupaikan vastaanottaminen

Onnittelumme! Olet saanut opiskelupaikan Laureasta syksyn 2018 yhteishaussa. Katso ohjeet opiskelupaikkasi vastaanottamiseen.

Olet saanut ilmoituksen opiskelijavalinnasta sähköpostitse. Myös varasijavalinnat ilmoitetaan sähköpostitse. Yhteishaun varasijavalinnat päättyvät 18.12.2018 klo 15.00.

Sinun tulee tehdä kolme asiaa määräaikaan 11.12.2018 klo 15.00 mennessä. Mikäli saat opiskelupaikan varasijalta tulee sinun tehdä nämä asia 10 vuorokauden aikana.

 • vahvistaa opiskelupaikkasi
 • ilmoittautua lukuvuodelle
 • toimittaa tarvittavat todistuskopiot


Jotta pääset hyvin alkuun opinnoissasi, varaudu olemaan paikalla heti opintojen alusta lähtien. Jos et esimerkiksi sairastumisen vuoksi pysty osallistumaan opintojen alkuun, ole yhteydessä sähköpostitse oman kampuksesi opintotoimistoon.

Nämä sivut ovat tarkoitettu yhteishaussa valituille. Siirtohaun ja avoimen AMK:n erillishaun kautta valituille lähetetään opintojen aloitukseen liittyvät ohjeet sähköpostitse valinnan yhteydessä. 

Tutustu huolella alla oleviin opiskelupaikan vahvistamiseen liittyviin ohjeisiin:

 • 1. Vahvista opiskelupaikkasi 

  Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 11.12.2018 klo 15.00 mennessä kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun.

  Jos saat varasijalta opiskelupaikan, opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 10 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, voit ottaa paikan vastaan valintojen tulosten julkaisun yhteydessä lähetetyllä tulostettavalla paikan vastaanottolomakkeella. Myös tämän tulee olla perillä hakijapalvelussa määräaikaan mennessä.

  Opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen voi tehdä vain yhden kerran, etkä voi muuttaa tekemääsi ilmoitusta jälkikäteen.

  Mikäli opiskelupaikkaa ei ole otettu vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

  Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishakuja ja erillishakuja.

  Kun otat opiskelupaikan vastaan yhteishaussa tai erillishaussa, et ole tulevissa hauissa ensikertalainen. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä.

  Tarvitsetko apua? Tutustu ohjeisiin Näin otat paikan vastaan korkeakoulujen yhteishaussa

 • 2. Ilmoittaudu lukuvuodelle 

  Lisäksi sinun tulee ilmoittautua kevätlukukaudelle 2019 joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ilmoittautuminen tapahtuu korkeakoulujen sähköisen ilmoittautumispalvelun kautta (OILI), jonka löydät Oma opintopolku -palvelussa kun olet ensin ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan.

  Jos otat opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmälle hakutoiveelle, voit ilmoittautua kevätlukukaudelle vasta 18.12.2018 jälkeen, kun opiskelupaikkasi on vahvistunut sitovaksi.

  Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia. Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi enintään yhdeksi lukuvuodeksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten  vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.


  Katso tarkemmat ohjeet Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuden rajoitus.

  Opintotoimisto lähettää poissaolevaksi ilmoittautuneille kirjeen kevään 2019 aikana. Mikäli ilmoittaudut poissaolevaksi, huomioithan, että alkavat koulutukset vaihtelevat vuosittain/lukukausittain. Ilmoita mahdolliset osoitteenmuutokset sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut(at)laurea.fi.  

 • 3. Toimita todistuskopiot 

  Opiskelupaikan vastaanoton lisäksi toimita kopiot haussa käyttämistäsi tutkintotodistuksista 11.12.2018 klo 15.00 mennessä.

  Mikäli jäät jonottamaan ylempää paikkaa, tulee todistuskopiot silti toimittaa määräaikaan mennessä.

  Jos tulet valituksi opiskelijaksi varasijalta 29.11.2018 jälkeen, tulee todistuskopiot toimittaa 10 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista Laurean hakijapalveluihin.

  Liitteen toimittaminen

  Voit palauttaa liitteet sähköisellä e-lomakkeella: https://elomake.laurea.fi/lomakkeet/16459/lomake.html

  Voit myös postittaa liitteet osoitteeseen; Laurea-ammattikorkeakoulu, hakijapalvelut, Ratatie 22, 01300 Vantaa. Merkitse  todistuskopioihin sukunimesi sekä Laurean kampus ja koulutus, johon sinut on hyväksytty.  Mikäli posti toimittaa lähetyksen myöhässä, katsotaan liite myöhässä saapuneeksi, eikä liitettä oteta huomioon.

  Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, on sinun toimitettava myös kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

  Huom. Sinun EI tarvitse toimittaa tutkintotodistuksistasi kopioita, jos;

  1. olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
   (Huomaathan, että todistuskopiot tulee kuitenkin lähettää, jos olet suorittanut suomalaisen lukion oppimäärän ilman ylioppilastutkintoa tai olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990)
  2. olet saanut opiskelupaikan ylempään AMK-tutkintoon johtavasta koulutuksesta ja olet valmistunut haussa käyttämääsi korkeakoulututkintoon vuonna 1995 tai sen jälkeen.

   

  Jos olet saanut opiskelupaikan ylempään AMK tutkintoon johtavasta koulutuksesta, sinun tulee toimittaa korkeakoulututkintotodistuksen lisäksi kopiot haussa käyttämistäsi työtodistuksista, joilla osoitat, että sinulla on ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuuteen vaadittu kolmen vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

  Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli todistuskopioita ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja hakulomakkeella.

Aiempien opintojen hyväksiluku ja työn opinnollistaminen

Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta.


Lue lisää aiempien opintojen hyväksiluvusta