Siirry sisältöön

Opiskelijoiden saavutettavuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Saavutettavuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on tunnistaa tavoitteet ja määritellä toimenpiteet opiskelun ja oppimisympäristöjen saavutettavuuden ja opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi.

Toimenpiteiden tavoitteena on edistää Laurea-ammattikorkeakoulussa kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaisuutta sekä toimintojen ja tilojen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista kuin pedagogistakin saavutettavuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti opintojen eri vaiheissa.

Suunnitelma ohjaa toimintaa yhdessä Laurean eettisen toimintaohjeiston, Laurean järjestyssääntöjen, henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä opiskelijoita koskevan ohjaussuunnitelman kanssa.

Suunnitelman kivijalkana olevat periaatteet

Laureassa ei hyväksytä syrjintää, häirintää tai kiusaamista.

Henkilöä tai tiettyä ihmisryhmää ei kohdella eriarvoisesti mielipiteen, ominaisuuden tai taustan perusteella kenenkään taholta. Laureassa kunnioitamme opiskelijan kulttuuria ja uskontoa. Pyrkimyksenä on keskinäinen arvostava vuorovaikutus ja myönteinen ilmapiiri hyväksymällä moninaisuus. Emme hyväksy lain, sopimuksen tai hyvän tavan vastaista käyttäytymistä.

Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti opintopolun kaikissa vaiheissa.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu ja palvelu toteutuvat muun muassa ammattikorkeakoulujen yhteisillä sähköisillä valintakokeilla, fyysisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisellä sekä opetuksen, ohjauksen ja opiskelijapalvelujen kehittämistyöllä. Toiminnoissa huomioidaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja vaihtoehtoiset toteutustavat.


Laurea on saavutettava ja suvaitsevainen opiskelupaikka.

Korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden. Laurea on kulttuurisensitiivinen ja suvaitsevainen korkeakoulu.

Tutustu opiskelijoiden saavutettavuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan

Lisätietoja: