Siirry sisältöön

Aiempien opintojen hyväksiluku ja työn opinnollistaminen

Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta.

Osaamista sinulle on voinut kertyä korkeakoulussa hankitun osaamisen lisäksi esimerkiksi työpaikan järjestämässä koulutuksessa, vapaa-ajalla järjestötoiminnassa tai harrastusten parissa.

Osaksi tutkintoa voidaan sisällyttää aiempia korkeakouluopintoja, jos niiden sisällöt vastaavat opetussuunnitelman tavoitteita. Opintojen tavoitteet on esitetty opetussuunnitelmassa.

Opintojen hyväksiluku

Toisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja opintoja, joista on olemassa luotettava dokumentti (opintosuoritusote), voit liittää osaksi opintoja tietyin ehdoin. Hyväksiluku tehdään joko korvaavina tai sisällytettävinä opintoina. Toisen asteen tutkinto (datanomi, merkonomi, lähihoitaja jne.) ei ole hyväksiluettavissa.

Aiempien opintojen sisältöä arvioidaan suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin. Osaamisen tulee myös olla ajantasaista. Tästä syystä yli kymmenen vuoden takaisia opintoja ei pääsääntöisesti voida suoraan hyväksyä osaksi tutkintoa todistuksen perusteella, vaan osaamisesta edellytetään myös muunlaista näyttöä. Lisätietoa saat opettajatuutorilta tai opintopäälliköltä.

Voit hakea hyväksilukua Pakissa eHOT -hakemuksella, jonka opintopäällikkö käsittelee. eHOTilla voit hakea hyväksilukua, kun haluat korvata opetussuunnitelmaan kuuluvan opinnon tai sisällyttää tutkintoosi opinnon/osaamisen, joka ei ole opetussuunnitelmalla. Näyttöjä tai osittaisia hyväksilukuja ei haeta eHOTilla.

eHOT -hakemuksen ohje löytyy Laurean opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen)

 

Osaamisen osoittaminen näytöllä

Näyttö tarkoittaa, että osoitat osaamisesi sovitusti. Näytöllä voit osoittaa opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, miten osaamisen olet hankkinut. Osaaminen voidaan osoittaa esimerkiksi portfoliolla, työnäytteellä, haastattelulla, kirjallisella näytteellä tai suullisella keskustelulla.

Yhdessä opettajatuutorin tai ohjaajan/opintopäällikön kanssa voit arvioida, onko sinulla edellytyksiä suorittaa opintojakso näytöllä. Näyttönä osoitettu osaaminen arvioidaan samoilla kriteereillä kuin osaaminen opintojaksolla muutenkin arvioitaisiin. 

Hyväksiluvut ja näytöt on mahdollista tehdä vasta sen jälkeen, kun olet vastaanottanut opiskelupaikan ja opinnot ovat alkaneet. Lisätietoa saat opettajatuutorilta ja opintopäälliköltä.

Opinnollista työsi (TOPI)

Työn opinnollistaminen (TOPI) on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Toimintamallin hyödyntämiseksi sinun tulee olla itse oma-aloitteinen. Saat lisää tietoa opettajatuutoriltasi.

Miten ja mitä siis opin?

Työn opinnollistamisessa on mahdollista oppia monipuolisesti työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Työtehtävien tueksi hankit tietoperustaa, jota pääset heti soveltamaan käytäntöön sovitut työtehtävät tekemällä.
 
Hankittavan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista varten sovitut tehtävät eli näytöt osaamisestasi kirjataan sovitusti. Näytöt perustuvat opetussuunnitelman tavoitteisiin. Sosiaali-terveys- ja liikunta-alalla opiskelijan tulee tehdä amk-tutkintoa vastaavaa työtä (esim. sairaanhoitajan tai lastentarhanopettajan sijaisuus).

Työtehtävistä sovittaessa opiskelijan kannattaa pohtia urapolkuaan. Työnantajan kanssa voi pyrkiä sopimaan työn rikastamisesta eli aiempaa monipuolisemmasta työnkuvasta. Omaa osaamistaan voi siis lähteä tietoisesti kehittämään itselle mieluisaan suuntaan.

Miten osaamistani arvioidaan?

Oppiminen ja osaaminen pitää saada näkyvään muotoon, jotta sitä voi arvioida myös toinen henkilö. Näyttötapana toimii esimerkiksi portfolio. Arviointi tapahtuu oman oppimisen ja osaamisen dokumentoinnin avulla, työtehtävien määrää mittaamalla sekä laadullisesti oman osaamisen arvioinnilla. Itsearvioinnin lisäksi arvioinnissa käytetään myös esimiehen, lähikollegan sekä opettajan arviointeja ja palautteita.

Miten sovin työn opinnollistamisesta?

Työn opinnollistamisesta sopimiseksi etene seuraavasti:

  1. Tutustu opetussuunnitelmaan ja pohdi, mitä sellaista osaamista opetussuunnitelma sisältää, jota voisit kehittää työssäsi
  2. Käy alkukeskustelu työpaikallasi työtehtävistä ja työn opinnollistamisen tavoitteista.
  3. Sovi moduulivastaavan/opettajan kanssa aieneuvottelusta, jossa arvioitte yhdessä työn opinnollistamisen mahdollisuutta. Moduulivastaava ohjaa sinua työtehtäväpassin tekemiseen.
  4. Suunnittele osaamisesi kehittämistä täydentämällä työtehtäväpassi
  5. Sovi moduulivastaavan/opettajan kanssa neuvottelusta, jossa vahvistatte tehtäväpassin ja valmistelette arviointilomakkeen.
  6. Aloita opiskelu työtehtäväpassin mukaisesti ja dokumentoi osaamistasi.

Työn opinnollistamisen kautta hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi tutkintoa. Suoritus kerryttää opintotukeen oikeuttavia opintopisteitä. Kysy lisää opintopäälliköiltä tai opettajatuutoriltasi!