Siirry sisältöön

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutustua kokemuksellisesti Kohtaamistaide –menetelmään ja sen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä rakentaviin työtapoihin. Koulutuksen kautta saat uutta innostusta ja ideoita kasvattajan työhösi Kohtaamistaiteen moniaistisen kuvataidetyöskentelyn kautta.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen työntekijät
 • Hakuaika: 1.4.-9.8.2022
 • Ajoitus: 27.8.-16.11.2022
 • Laajuus: 7 op
 • Sijainti: Verkko-opinnot ja työpajaopetus Laurean Tikkurilan kampus
 • Hinta: Maksuton

Koulutus tarjoaa kasvatus- ja opetushenkilöstölle uusia pedagogisia keinoja yhteisöllisyyden tukemiseen ja arvostavaan kohtaamiseen hyvinvointia edistävän Kohtaamistaide –menetelmän kautta. Kohtaamistaide on strukturoitua, moniaistista, ryhmämuotoista taidetoimintaa, jossa arvostuksella on merkittävä rooli vuorovaikutuksessa sekä taiteen tekemisessä ja kokemisessa. Koulutus vahvistaa osallistujien hyvinvointia ja tukee jaksamista, sillä Kohtaamistaide rohkaisee vuorovaikutukseen ja mahdollistaa itseilmaisun moniaistisen taiteen kokemisen ja tekemisen keinoin. Osallistujia tuetaan ja ohjataan soveltamaan koulutuksessa opittuja Kohtaamistaiteen näkökulmia ja toimintatapoja omilla työpaikoillaan.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina integroituen osallistujien omille työpaikoille. Koulutuksen työpajapäivät järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella. 

Koulutuksessa käytetään Canvas-oppimisympäristöä ja verkkotapaamiset ja ohjaus toteutetaan ZOOM-palvelun kautta. Koulutusryhmiin otetaan yhteensä 50 osallistujaa.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus koostuu kolmesta osiosta.

  Kohtaamistaiteen työpajat 3op

  Osio koostuu Kohtaamistaiteen työpajoista, joissa tutustutaan Kohtaamistaiteen moniaistiseen työskentelyyn ja periaatteisiin omakohtaisen tekemisen ja kokemisen kautta. Toiminta perustuu Kohtaamistaiteen struktuuriin: virittäytyminen, vaiheistettu taidetyöskentely ja arvostuskierros. Työpajat tukevat myös osallistujien omaa hyvinvointia ja jaksamista. Taidetyöskentelyn lisäksi sisältöteemoina ovat: 1. Turvallisen ryhmän rakentaminen 2. Arvostava kohtaaminen ja osallisuus taidetyöskentelyssä 3. Moniaistisuuden merkitys taidetyöskentelyssä 4. Luovuus, itseilmaisu ja valintojen mahdollisuudet 5. Ryhmäreflektointi sekä osaamisen ja kokemusten jakaminen. Osioon liittyy myös itsenäisiä kokoavia tehtäviä.

  Arvostavan vuorovaikutuksen rakentaminen Kohtaamistaiteen keinoin 2op

  Koulutusosio koostuu verkkoluennoista ja välitehtävistä. Keskeisenä sisältönä käydään läpi Kohtaamistaiteen lähtökohtia ja historiaa sekä keskeisiä periaatteita. Kohtaaminen, arvostus ja yhteistöllisyys ovat tärkeitä Kohtaamistaiteessa. Nämä teemat tulevat verkkoluennoilla tutuiksi. Verkkoluennoilla pohditaan myös taiteen ja hyvinvoinnin merkityksiä ja mahdollisuuksia sekä pedagogisia ulottuvuuksia. Tehtävien avulla teemat nivotaan osaksi omaa työtä.

  Kehittämistehtävä ”Arvostusta arkeen” 2op

  Kohtaamistaiteen työpajojen positiivisia vaikutuksia ja opittuja käytännön menetelmiä siirretään omaa pedagogista työtä rikastuttamaan kehittämistehtävän avulla. Yhteisön voimavarojen ja arvostavan vuorovaikutuksen lisääminen ovat lähtökohta kehittämistehtävän suunnittelulle ja toteuttamiselle. Hyvät käytännöt ja uudet yhteisöllisyyden rakentamisen keinot jaetaan koulutusryhmissä ja kootaan yhteiseen "Arvostusta arkeen" -koosteen.

 • Koulutuksen aikataulu 

  la 27.8. klo 9.00-14.00 Kohtaamistaiteen työpaja Tikkurila
  ke 14.9. klo 16.00-19.00 Verkkotapaaminen: Kohtaamistaiteen lähtökohdat, historia sekä keskeiset periaatteet. Keskustelua kehittämistehtävän tekemisestä.
  la 24.9. klo 9.00-14.00 Kohtaamistaiteen työpaja Tikkurila sekä ideoita kehittämistehtävään
  ti 27.9. klo 16.00-19.00 Verkkotapaaminen: Kohtaaminen, yhteisöllisyys ja arvostuksen merkitys Kohtaamistaiteessa. Taide ja hyvinvointi – merkityksiä, mahdollisuuksia sekä pedagogisia ulottuvuuksia. Tukea kehittämistehtävän tekemiseen.
  ke 26.10. klo 16.00-19.00 Verkkotapaaminen: Tukea kehittämistehtävään ja ohjeita tehtävän jakamiseen.
  la 12.11. klo 9.00-16.00 Kohtaamistaiteen työpaja Tikkurila. Kehittämistehtävien jakaminen ja koulutuksen päätös

 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi.

  Koulutuksen materiaalit jaetaan Canvas-oppimisympäristössä, johon osallistujat saavat tunnukset koulutuksen alkaessa.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksuton.

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittautuminen syksyn 2022 koulutukseen 1.4.-31.5.2022. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova.

  Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen teija.uino@laurea.fi.

 • Kouluttajat 

  Anne Eskelinen
  Kohtaamistaiteen kouluttaja, MuM, musiikkiterapeutti

  Johanna Holmikari
  Kohtaamistaiteen kouluttaja, KM, sosionomi (AMK)

Opetushallitus rahoittaa koulutuksen ja se on osallistujille maksuton.

OPH_rahoittaa_rgb.png

Lisätietoja: