Siirry sisältöön

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Se sisältää myös itsenäistä työskentelyä sekä perehtymistä ajankohtaiseen tutkimustietoon lasten ja nuorten turvallisuuskasvatuksesta. Kurssille ilmoittautuminen mahdollista kurssin alkuun 19.9.2023 asti!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Peruskoulun opettajat, varhaiskasvatuksen henkilöstö, muu opetustoimen henkilöstö
 • Hakuaika: 19.9.2023 mennessä
 • Ajoitus: 19.9.2023-19.12.2023
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Teams-luennot 4 krt., ryhmätyöskentely verkossa, itsenäinen työskentely
 • Hinta: Maksuton opetustoimen henkilöstölle (Opetushallituksen rahoittama)

Ajankohtainen VARY-kurssi pureutuu varautumisosaamisen päivittämiseen ja jakamiseen omassa opetustoimen työyhteisössä ja oman oppilaitoksen paikallisyhteisössä. Kurssi tarjoaa valtakunnallisesti saavutettavan kurssin arkisiin, paikallisiin ja yhteiskunnallisiin häiriötilanteisiin varautumisesta esimerkiksi energianiukkuuden ja sähkökatkoissa toimimisen teemoihin pureutuen. Kurssilla käsitellään myös lasten ja nuorten turvallisuusosaamista viimeaikaiseen tutkimustietoon perustuen, perheiden ja kotitalouksien tavoittamista varautumistietouden osalta oppilaitoksen lähiyhteisössä ja yhteiskunnallista kriisinkestävyyttä kasvatus- ja sosiaalialalla.

Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internet-yhteyden sekä tarvittaessa kuulokkeet ja mikrofonin. Kurssi on sisältää neljä verkko-opetuskertaa, itsenäistä työskentelyä ja on laajuudeltaan 5 opintopistettä. Kurssi on Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta opetustoimen henkilöstölle.

 • Kohderyhmä 

  Häiriö- ja kriisitilanteisiin varautumisesta kiinnostuneet peruskoulun opettajat, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä muu aiheesta kiinnostunut opetustoimen henkilöstö. 

  Opetushallituksen määritelmän mukaan kohderyhminä ovat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat, asuntolanhoitajat sekä opetustoimessa työskentelevät koulukuraattorit ja koulupsykologit.

 • Ohjelma, sisältö ja tavoitteet 

  Vary-täydennyskoulutuskurssin yleisinä tavoitteina on perehdyttää oppilaitosten turvallisuutta edistävään toimintakulttuuriin ja innostaa pohtimaan varautumista ja yhteisöllisen resilienssin ylläpitämistä omassa oppilaitoksessa ja lähiyhteisössä. Kurssiin sisältyy neljä koulutusiltapäivää ja oppimistehtäviä. Kurssitehtävissä pureudutaan opittujen sisältöjen ylläpitämiseen ja jakamiseen omassa työyhteisössä.

  Kurssin päätteeksi opiskelija osaa

  • päivittää, soveltaa ja jakaa ajankohtaista varautumistietoutta omassa työyhteisössään ja oppilaitoksensa lähiyhteisössä
  • suunnitella varautumista paikallisiin ja yhteiskunnallisiin häiriötilanteisiin oman oppilaitoksen näkökulmasta
  • käsitellä varautumistietoutta lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa kanssa ikätasoisesti
  • pohtia omaa paikkaa kasvattajana häiriöherkässä yhteiskunnassa (esim. sähkökatkot ja -niukkuus)

  Syksy 2023:

  Ti 19.9. klo 13.00-15.30 Varautuminen häiriötilanteisiin oppilaitoksissa ja simulaatiopeli (koulutuspäällikkö Mikko Poutala, Suomen palopäällystöliitto)

  Osallistujat saavat ajantasaisen katsauksen oppilaitosturvallisuudesta ja perehtyvät varautumisosaamisen ylläpitämiseen oman työyhteisön ammattilaisten keskuudessa. Koulutusosion oppeja sovelletaan oman oppilaitoksen rakennettuun ja työympäristöön ja suunnitellaan varautumistuokio omalle työyhteisölle.

  Ti 10.10. klo 13.00-15.30 Varautumisen käsitteleminen lasten ja nuorten kanssa (lehtori Jonna Brandt ja TKI-asiantuntija Linda Hart, Laurea-amk)

  Osallistujat perehtyvät varautumisaiheiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa, siihen liittyvään tuoreeseen tutkimustietoon ja yhteisöllisen resilienssin muodostumiseen erilaisissa häiriötilanteissa. Koulutusosion tavoitteena on toiminnallisten ja ikätasoisten harjoitusten suunnittelu (esim. sähkökatkot, kotivara) oman oppilaitoksen lapsille.

  Ti 31.10. klo 13.00-15.30 Yhteiskunnallisiin häiriötilanteisiin varautuminen oppilaitoksissa (lehtori Anja Aatsinki, Laurea-amk)

  Perehdytään koronaviruspandemian ja Ukrainan sodan heijastevaikutusten luomien potentiaalisten häiriötilanteisiin varautumiseen ja turvallisuussuunnitteluun oppilaitosympäristössä. Tavoitteena syventyä oman oppilaitoksen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmiin, yhteisen turvallisuusosaamisen ylläpitämiseen ja turvallisuusasiakirjojen päivittämiseen.

  Ti 21.11. klo 13.00-15.30 Kasvattajat kriisitoimijoina häiriöherkässä yhteiskunnassa (TKI-asiantuntija Linda Hart ja lehtori Jonna Brandt, Laurea-amk)

  Koulutusosion tavoitteena on tutkia ja analysoida ammattikasvattajia kriisitoimijoina erilaisissa paikallisissa ja yhteiskunnallisissa häiriötilanteissa. Reflektoidaan varautumisosaamisen ja yhteisöllisen resilienssin rakentumista omassa oppilaitoksessa ja ammattialalla 2020-luvun kasvatuksellisiin, sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin laajahkon kirjallisen lopputehtävän muodossa.

  Kurssi toteutetaan uudestaan keväällä 2024 viikoilla 4-17.

   

 • Koulutuksen hyödyt 

  Varautuminen ja turvallisuusosaamisen ylläpitäminen toimivat sijoituksina tulevaisuuteen kriisinkestävyyden näkökulmasta. Kurssi tarjoaa ajankohtaista tietoa ja toimintamalleja varautumisosaamisen kartuttamiseen, jakamiseen ja ylläpitämiseen omassa työyhteisössä. Koronaviruspandemia ja sota Ukrainassa ovat osoittaneet varautumisen ajankohtaisuuden myös kasvatus- ja sosiaalialalla.

 • Materiaalit 

  Koulutus järjestetään suomeksi. Suurin osa kurssikirjallisuudesta on suomeksi, mutta joukossa voi olla myös englanninkielisiä julkaisuja. Kurssimateriaali jaetaan kurssin käytössä olevalla Canvas-alustalla.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Ilmoittautuminen syksyn kurssille 12.9.2023 mennessä. Osallistumiset vahvistetaan ilmoittautumisen umpeuduttua. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen linda.hart@laurea.fi

  Kurssi järjestetään uudestaan kevätlukukaudella 2024 viikoilla 4-17.

   

 • Kouluttajat 

  Linda Hart, VTT, TKI-asiantuntija, Laurea, kurssin koordinaattori

  Anja Aatsinki, lehtori, turvallisuusala, Laurea-ammattikorkeakoulu

  Jonna Brandt, lehtori, sosiaaliala, Laurea-ammattikorkeakoulu

  Mikko Poutala, koulutuspäällikkö, Suomen palopäällystöliitto ry

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Lisätietoja: