Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset
 • Hakuaika: Sopimuksen mukaan
 • Ajoitus: Sopimuksen mukaan
 • Laajuus: 
 • Sijainti: Sopimuksen mukaan
 • Hinta: Osallistujamäärän ja toteutuksen mukaisesti

Koulutuksen sisältö

 • Käytössä olevien kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen
 • Kirjaamiseen liittyvä lainsäädäntö
 • Yleisiä periaatteita kirjaamisesta käytännössä: mitä, miten jamiksi kirjataan?
 • Rakenteinen kirjaaminen (FinnCC-luokitus), kirjaamisen ammatilliseen termistöön perehtyminen
 • Sähköisen potilaskertomuksen rakenteet
 • Moniammatillinen yhteistyö rakenteellisessa kirjaamisessa
 • Potilastietojen arkisto ja tietosisältöjen käyttöönotto
 • Erikoisalakohtaiset näkymät, palvelukohtaiset näkymät, ammatilliset näkymät ja erityissuojatut merkinnät (PSY ja GEN)
 • Tulevaisuuden näkymät kirjaamiseen liittyen: Sote-uudistus, Apotti, digitalisaatio

Osaaminen

 • Osallistuja hahmottaa rakenteellisen kirjaamisen merkityksen ammattilaisen, asiakkaan ja eri palveluiden tuottajien näkökulmista
 • Osallistuja osaa soveltaa rakenteellisen kirjaamisen periaatteita omassa työssään ja työyksikössään.
 • Osallistuja hahmottaa rakenteellisen kirjaamisen haasteet ja mahdollisuudet kehittyvällä SOTE-kentällä.

Kouluttajat

Laurean TtM lehtorit, jotka omaavat kirjaamisen kouluttajaosaamista.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Laurea tarjoaa korkeakoulutasoisia koulutuksia, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme