Siirry sisältöön

Prosessina etenevä koulutus tarjoaa oivan mahdollisuuden työn kehittämiseen ja arviointiin yhdessä muiden koulutettavien kanssa.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö
  • Hakuaika: Ilmoittautuminen lokakuussa 2019 alkavaan Vantaan ryhmään 15.9.2019 mennessä. Ilmoittautuminen maaliskuussa 2020 alkavaan Hyvinkään ryhmään 15.2.2020 mennessä.
  • Ajoitus: Ensimmäinen koulutusryhmä käynnistyy lokakuussa 2019 Vantaalla. Toinen koulutusryhmä käynnistyy maaliskuussa 2020 Hyvinkäällä.
  • Laajuus: 10 op
  • Sijainti: Tikkurilan kampus, Hyvinkään kampus
  • Hinta: Maksuton OPH:n rahoittama koulutus

Ilmoittautuminen lokakuussa 2019 alkavaan Vantaan ryhmään 15.9.2019 mennessä.

Ilmoittaudu Vantaan toteutukseen

Ilmoittautuminen maaliskuussa 2020 alkavaan Hyvinkään ryhmään 15.2.2020 mennessä. 

Ilmoittaudu Hyvinkään toteutukseen

Hakukelpoiset hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ajankohta ja paikka

Ensimmäinen koulutus alkaa lokakuussa 2019 valtakunnallisena verkkokoulutuksena. Koulutukseen on mahdollista osallistua lähiopetuksena Vantaalla. Toinen koulutusryhmä käynnistyy maaliskuussa 2020 ja siihen voi osallistua lähiopetuksena Hyvinkäällä tai verkkokoulutuksen muodossa valtakunnallisesti. Tarkempi koulutusten aikataulu ilmoitetaan kesäkuun aikana.

Koulutus toteutetaan samanaikaisesti verkkokoulutuksena ja lähiopetuksena osallistujan valinnan mukaan. Lokakuussa 2019 alkavassa koulutuksessa lähiopetus tapahtuu Laurean Tikkurilan kampuksella ja maaliskuussa 2020 alkavassa koulutuksessa Laurean Hyvinkään kampuksella. Molempiin koulutusryhmiin on mahdollista osallistua eri puolilta Suomea verkon välityksellä.

Osaaminen

Koulutus vahvistaa varhaiskasvattajan tietoja ja taitoja käyttää pedagogista dokumentointia omassa työssä ja työn kehittämisessä. Koulutettava oppii uusia tapoja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatustyötä liittäen pedagogisen dokumentoinnin toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin tueksi. Koulutus laajentaa ymmärrystä dokumentoinnin keinojen moninaisuudesta ja aidosta, osallistavasta yhteistyöstä lasten ja huoltajien kanssa. Koulutettava harjoittelee ja kokeilee omassa työssään erilaisia pedagogisen dokumentoinnin menetelmiä ja kokemuksia jaetaan yhteisesti. Luovat toiminnot menetelminä nousevat koulutuksessa keskiöön, koska lapsella tulisi olla mahdollisuus ilmaista itseään eri tavoin ja dokumentoinnin tulisi olla monipuolista ja lapsen ilmaisun keinoista lähtevää. Osallistuja työstää kehittämistehtävän omassa lapsiryhmässä pedagogisen dokumentoinnin kehittämisprosessina.

Sisältö

Koulutus rakentuu neljästä koulutusosiosta, joihin voit osallistua joko lähiopetuksessa tai verkon kautta eri puolilta Suomea. 

Koulutusosioiden teemat ovat:

  • Pedagogisen dokumentoinnin lähtökohtia 2op
  • Miten toteutan pedagogista dokumentointia 2op
  • Eettiset näkökulmat pedagogisessa dokumentoinnissa 2op
  • Pedagoginen dokumentointi jatkuvan kehittämisen ja arvioinnin välineenä 4op

Koulutus valmentaa varhaiskasvattajia käyttämään pedagogista dokumentointia lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistamiseksi sekä työn suunnittelun ja arvioinnin tueksi. Koulutus antaa konkreettista tietoa ja ymmärrystä lapsilähtöisistä, luovista ja osallisuutta edistävistä pedagogisen dokumentoinnin menetelmistä ja keinoista. Koulutuksessa tarkastellaan myös pedagogisen dokumentoinnin eettisiä kysymyksiä ja toiminnan läpinäkyvyyttä tasa-arvon ja laadun näkökulmasta. Osallistujia ohjataan ja tuetaan askel askeleelta pedagogisen dokumentoinnin menetelmien kokeiluihin ja dokumentoinnin yhteiskehittämiseen sekä toiminnan vakiinnuttamiseen omassa tiimissä kehittämistehtävän kautta. Osallistujan valinnan mukaan verkossa tai lähiopetuksena tapahtuva koulutus tarjoaa väylän vertaisoppimiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen osallistujien välillä.

Toteutus

Koulutukseen voit osallistua joko verkko- tai lähiopetuksena osallistujan oman valinnan mukaan. Lokakuussa 2019 alkavassa koulutuksessa lähiopetus tapahtuu Laurean Tikkurilan kampuksella ja maaliskuussa 2020 alkavassa koulutuksessa Laurean Hyvinkään kampuksella.

Koulutus sisältää 10 verkko/lähiopetustapaamista.

Kouluttajat

kati_rintakorpi.jpgKati Rintakorpi
Kasvatustieteen tohtori, lastentarhanopettaja

Kati Rintakorpi on toiminut lastentarhanopettajana, päiväkodin johtajana sekä päiväkoti- ja koulutusyrittäjänä lähes 25 vuotta. Hän on väitellyt vuonna 2018 aiheesta ”Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentointia”. Tämän lisäksi hän on julkaissut ammattikirjallisuutta liittyen varhaiskasvatuksen kuvataide- ja kulttuurikasvatukseen, esiopetukseen ja pedagogiseen dokumentointiin.

 

Kuva Johanna Holmikarista

Johanna Holmikari
KM, sosionomi (AMK)

Johanna Holmikari toimii Laureassa lehtorina, vastuualueinaan varhaiskasvatus ja luovat toiminnot. Hän on toiminut 10 vuotta lastentarhanopettajana taidepäiväkodissa kehittäen taidekasvatusta ja projektityöskentelyä. Johanna on erikoistunut lasten osallisuuden ja taidekasvatuksen teemoihin. Hänellä on vahva kokemus varhaiskasvatuksen verkkokoulutuksista sekä projekteista.

 

Anne Eskelinen
MuM, musiikkiterapeutti

Anne Eskelinen työskentelee Laureassa lehtorina, vastuualueinaan luovat toiminnot ja varhaiskasvatus. Hänellä on laaja kokemus varhaiskasvatuksen lähi- ja verkkokoulutuksesta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sosiaalialan eri toimintaympäristöissä.

 

 


Ilmoittaudu Vantaan toteutukseen

Ilmoittaudu Hyvinkään toteutukseen

Lisätietoja: