Siirry sisältöön

Kevätkauden 2022 opetus järjestetään pandemiatilanteen vuoksi kokonaan verkon yli. Syyskauden toteutuksesta (lähi-, hybridi- vai verkko-opetus) ilmoitetaan myöhemmin.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Lukion, perusopetuksen, ammatillisen toisen asteen ja vapaan sivistystyön ohjaus-, opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstö sekä oppilaitosjohdon ja hallinnon edustajat.
 • Hakuaika: 15.1.2023 (moduuli 4, ns. keskustelufoorumi)
 • Ajoitus: 27.1.2023
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Hybridi
 • Hinta: Maksuton

Toimintaympäristön muutokset, koulutuspolitiikan uudistukset ja pandemian vaikutukset ovat lisänneet eri-ikäisten ja -taustaisten oppijoiden ohjauksen ja muun tuen tarvetta. Laajentunut oppivelvollisuus edellyttää oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämistä kaikilla kouluasteilla.
Viimeaikaiset muutokset ovat synnyttäneet uusia ammatillisia sekä muita haasteita ohjaus-,  opetus- ja opiskeluhuoltotyöhön. Alan asiantuntijat kokevat kasvavaa riittämättömyyden tunnetta. Se on saanut heidät pohtimaan omaa ammatillista toimijuuttaan, jaksamistaan ja päivittäisistä työtehtävistään selviytymistä. 

Näihin haasteisiin vastataan Osaava ohjaaja, vaikuttava ohjaus -täydennyskoulutuksella, jossa tarkastellaan erityisesti seuraavia teemoja:

 • oppijalähtöiset ohjausprosessit
 • moniammatillinen yhteistyö
 • ohjauksen laatu ja vaikuttavuus.

Osallistujille maksuttoman täydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa työvälineitä

 • tunnistaa oppijoiden yksilöllisiä tuen ja ohjauksen tarpeita kokonaisvaltaisesti
 • tarjota ohjauspalveluja oikea-aikaisesti, kohdennetusti ja tarvevastaavasti
 • kehittää opinto- ja uraohjauksen prosesseja oppijalähtöisesti ja yhteisöllisesti
 • edistää uudenlaista ohjausajattelua ja -kulttuuria työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa sekä
 • vahvistaa toimintatapoja ja yhteistyömuotoja, jotka lisäävät ohjauspalvelujen ja -prosessien laatua ja vaikuttavuutta.

Koulutuksen sisältö

Osaava ohjaaja, vaikuttava ohjaus -täydennyskoulutus sisältää kolme temaattista moduulia  ja keskustelufoorumin:

Moduuli 1: Opiskelun ohjaus ja tuki muuttuvissa toimintaympäristöissä (3 op)

Käsiteltävät teemat: tehostettu ohjaus, sujuvat siirtymät kouluasteelta toiselle, toimijoiden välinen oppijoiden tarpeet huomioiva yhteistyö, ohjauksen järjestäminen muuttuvissa toimintaympäristöissä, ja tutkimustiedon hyödyntäminen ohjauspalvelujen kehittämisessä.

Moduuli 2: Ohjaus ja oppijan tarpeet - tehoa ohjaukseen (3 op)

Käsiteltävät teemat: oppijan ohjaustarpeiden tunnistaminen kokonaisvaltaisesti, oppijan kehittymistarpeet tulevaisuuden- ja urasuunnittelutaidoissa, oppijan tuen tarpeet resilienssin ja hyvinvoinnin osa-alueilla, ohjaajan omien yhteistyötaitojen vahvistaminen, eri toimijoiden roolit ja vastuualueet, ja tutkimustiedon hyödyntäminen ohjausosaamisen kehittämisessä.

Moduuli 3: Vaikuttavaa, oikea-aikaista ja kohdennettua ohjausta (3 op)

Käsiteltävät teemat: vaikuttava ohjausprosessi, ohjauksen vaikuttavuuden arviointi, ohjausprosessin tulokset ja muutokset oppijassa, palaute- ja arviointijärjestelmät ja niiden käyttö ohjaustyössä, kehittymistarpeet omassa osaamisessa, ja tutkimustiedon hyödyntäminen ohjauksen vaikuttavuuden ja ohjausosaamisen kehittämisessä.

Moduuli 4: Keskustelufoorumi (1 op)

Keskustelufoorumi toimii osallistujille reflektiosessiona sekä toimintamallien ja käytäntöjen jakamispaikkana. Keskustellaan siitä, miten OOVA-koulutuksessa opitut asiat ovat siirtyneet ohjaustyöhön ja -prosesseihin, ja miten moniammatillinen yhteistyö tukee oppijoiden toimijuutta, resilienssiä, hyvinvointia ja tulevaisuus- ja urasuunnittelutaitoja. Oppilaitosjohdon edustajia kutsutaan mukaan keväällä 2023 pidettävään keskustelufoorumiin.

Koulutuksen aikataulu

Huhtikuussa 2022 alkava OOVA-koulutus päättyy keväällä 2023 pidettävään keskustelufoorumiin.

Koulutuspäivämäärät ovat:

 • Moduuli 1: pe 8.4., pe 22.4., pe 6.5. (joka kerta aamupäivisin klo 9-12)
 • Moduuli 2: pe 26.8., pe 9.9., pe 30.9. (joka kerta aamupäivisin klo 9-12)
 • Moduuli 3: pe 28.10., pe 11.11., pe 2.12. (joka kerta aamupäivisin klo 9-12)
 • Moduuli 4: kaikkien vuosien 2022-2023 järjestettyjen OOVA-koulutusten osallistujat ja oppilaitosjohdon kokoava keskustelufoorumi järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella perjantaina 27.1.2023 (klo 9.30-15.00). Tilaisuus on tarkoitus toteuttaa hybridinä. Tapahtumaan voi ilmoittautua alla olevasta linkistä 15.1.2023 mennessä kohdasta ilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen

Osaava ohjaaja, vaikuttava ohjaus OOVA -koulutuksen keskustelufoorumi järjestetään hybriditilaisuutena 27.1.2023 klo 9.30-15.00. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten OOVA-koulutuksessa opitut asiat ovat siirtyneet ohjaustyöhön sekä miten oppijoiden toimijuutta, resilienssiä, hyvinvointia ja tulevaisuus- ja urasuunnittelutaitoja voidaan tukea moniammatillisella yhteistyöllä. Tapahtumassa käydään keskustelua ohjauksen ammattilaisten ja ohjauksen järjestämisestä vastaavien tahojen kanssa. Keskiössä ovat

 • ohjauksen toimintamallit ja käytännöt,
 • laatu ja vaikuttavuus sekä
 • tulevaisuuden kehittämistarpeet.

Keskustelufoorumiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki opinto- ja uraohjauksen asioista kiinnostuneet oppilaan- ja opinto-ohjaajat, uraohjaajat, opettajat, erityisopettajat, opiskeluhuollon asiantuntijat, oppilaitosjohdon edustajat, kuntien ja kaupunkien virkahenkilöt, järjestöjen toimijat sekä opiskelijat. Ilmoittautumislinkistä pääsee näkemään tapahtuman alustavan ohjelman.

Ilmoittaudu tästä

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat seuraavat asiantuntijat: 

KT Helena Kasurinen on toiminut ohjauksen asiantuntijana valtionhallinnossa, kansallisissa ja EU-projekteissa, tutkijana ja yliopistonlehtorina opinto-ohjaajakoulutuksessa, Laureassa ohjauksen kehittämistehtävissä sekä oppilaitoshenkilöstön täydennyskouluttajana.
 
KM Ari Jussila on TAMK:n lehtori, opinto-ohjaaja, AmO, NTM, jolla on yli 30 vuoden työkokemus ohjausalan koulutus-, tutkimus- ja kehittämistehtävistä sekä monipuolinen toisen asteen koulutuksen tuntemus.

FT Harri Kukkonen, TAMK, on toiminut kouluttajana useissa ohjaukseen liittyvissä kehittämishankkeissa sekä opetus- ja ohjausalan henkilöstön täydennyskoulutuksissa. Hänellä on yli 35 vuoden kokemus erilaisista opetus- ja ohjausalan koulutus-, kehittämis- ja tutkimustehtävistä ammatillisella toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa.

FT Mika Launikari on uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen asiantuntija Laureassa. Hänellä on pitkä työkokemus elinikäisestä ohjauksesta (politiikka, tutkimus, kehittäminen, koulutus, käytäntö) Suomen valtionhallinnossa ja EU:n palveluksessa.

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Osaava ohjaaja, vaikuttava ohjaus (OOVA) on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke (3.11.2021-30.6.2023). Sen toteuttavat yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja HK Career Guidance and Consulting Oy.

Lisätietoja:

 • Mika Launikari
 • Erityisasiantuntija
 • Mika.Launikari@laurea.fi
 • Puh
 • Mika toimii Laureassa kansainvälisen korkeakouluyhteistyön, uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen erityisasiantuntijana.