Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen laatutyön koulutussarjan sisällöt ovat valikoituneet vastauksena työelämästä nouseviin koulutustarpeisiin ja perustuvat Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin tutkimustuloksiin, joissa todettiin tarve vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua. Tarkemmat tiedot koulutuksesta löydät perustietojen jälkeen

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden päiväkotien johtajat, varajohtajat ja varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit, lastenhoitajat ja perhepäivähoitajat. Kohderyhmät on kuvattu koulutustuotteittain.
  • Hakuaika: Tilauksen mukaisesti
  • Ajoitus: Tilauksen mukaisesti. Kunkin koulutuksen verkko-oppimisympäristö on henkilöstön käytössä 30 vuorokautta tilauksen alkamisesta lukien.
  • Laajuus: Yksi koulutus vastaa yhtä täydennyskoulutuspäivää (7 h)
  • Sijainti: Verkkokoulutus Laurea-ammattikorkeakoulun Canvas-ympäristössä.
  • Hinta: Hinta riippuu osallistujien määrästä. Tutustu hinnoitteluun alla.

Koulutussarjan toteutus

Koulutuksissa vahvistetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden soveltamista ja teoreettista osaamista sekä luodaan kiinteä yhteys käytännön työhön.

Kukin koulutus toteutuu verkkokoulutuksena Canvas-oppimisalustalla. Jokainen koulutustuote on itsenäinen kokonaisuus, jossa yhdistyy teoreettinen ja käytännöllinen osuus. Koulutukset ovat verkkototeutuksia, joissa on valmiina materiaalit ja videot hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta tai erilaisissa tilaisuuksissa. Koulutukset eivät sisällä kouluttajan osallistumista.Koulutuksen voi suorittaa itsenäisesti yksilöllisesti, ryhmänä tai varhaiskasvatusyhteisönä.

Koulutuspäivät soveltuvat hyvin myös kunnan ja yrityksen koko varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutukseen. Yksittäisistä koulutuspäivistä voi koota pidempi koulutusjatkumo (2–4 päivää). Koulutuksia voi suunnata eri henkilöstöryhmille siten, että oppimisessa painottuu perustehtävän edellyttämä osaaminen. Koulutuspäivän alkuun ja loppuun on mahdollista erikseen tilattuna räätälöidä Laurean kouluttajan online-orientaatio ja yhteenveto.

Kunkin koulutuksen verkko-oppimisympäristö on henkilöstön käytössä 30 vuorokautta tilauksen alkamisesta lukien.

Koulutustuotteet

A.) Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen johtajat, opettajat ja sosionomit. Koulutuksessa perehdytään arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöön sekä harjoitellaan systemaattisen arvioinnin rakenteiden luomista omaan työhön.

Tämä koulutus sopii yhdistettäväksi Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa sekä Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen tiimityöskentely varhaiskasvatuksessa kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Aiheesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari.

B.) Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmänä on koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Koulutuksessa opitaan ymmärtämään pedagogisen dokumentoinnin taustalla olevaa ajattelutapaa ja etiikkaa sekä saadaan konkreettisia aineksia pedagogisen dokumentoinnin käytännön toteutukseen päiväkodissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa.

Tämä koulutus sopii yhdistettäväksi Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa sekä Luovat ja lapsilähtöiset menetelmät varhaiskasvatuksessa kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Aiheesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari.

C.) Matkalla monilukutaitoon

Koulutuksen kohderyhmänä on koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Koulutuksessa opitaan näkemään monilukutaito avoimin silmin ja liittämään se prosessimaisena etenevään varhaiskasvatukseen luovalla ja lapsilähtöisellä tavalla. Monilukutaito innostaa ja nostaa tutut asiat uuteen tarkasteluun ja toiminnan ytimeen päiväkodissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa. Koulutus on saatavissa syyskuusta 2021 alkaen.

Tämä koulutus sopii yhdistettäväksi Pedagoginen dokumentointi sekä Luovat ja lapsilähtöiset menetelmät varhaiskasvatuksessa -koulutusten kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Aiheesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari.

D.) Luovat ja lapsilähtöiset menetelmät varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmänä on koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Koulutuksessa perehdytään luovien menetelmien merkitykseen ja mahdollisuuksiin lapsilähtöisen, osallisuutta tukevan ja tekemisen intoa puhkuvan varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Koulutuksessa opitaan näkemään eheytetyn opetuksen, ilmiöoppimisen ja inklusiivisuuden arvo laaja-alaisessa osaamisessa. Varhaiskasvatuksen oppimisen alueet integroidaan osaksi pitkäkestoista teema- / projektityöskentelyä yhdessä lasten ja huoltajien kanssa.

Tämä koulutus sopii yhdistettäväksi Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa sekä Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa koulutusten kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Aiheesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari.

E.) Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen tiimityöskentely varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmänä on koko varhaiskasvatuksen henkilöstö:

  • Varhaiskasvatuksen johtajien ja opettajien koulutussisällöissä painottuu pedagogisen johtajuuden näkökulma.
  • Varhaiskasvatuksen sosionomien, lastenhoitajien ja perhepäivähoitajien koulutuksen sisällöt keskittyvät toimintakulttuurin kehittämiseen oppivana yhteisönä.

Koulutuksen käytännöllisessä osuudessa nämä kaksi näkökulmaa tuodaan yhteen moniammatillista tiimityötä tukevien harjoitusten avulla omalla työpaikalla.

Tämä koulutus soveltuu yhdistettäväksi Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa sekä Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa koulutusten kanssa tai tai osaksi koko koulutussarjaa.

Aiheesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari.

Koulutusten hinta

15 – 20 henkilön ryhmän yksi koulutuspäivä (7h) on 1550€ + voimassa oleva alv.

21 – 30 henkilön ryhmän  yksi koulutuspäivä (7 h)  on 1900€ + voimassa oleva alv.

Livewebinaarin (1,5 h)/osallistujamäärä max 70 henkilöä hinta 990€ + voimassa oleva alv. Livewebinaari yli 70 henkilölle tarjouspyynnön mukaisesti.

Yli 30 henkilön koulutuksista, laajemmista koulutuskokonaisuuksista tai kouluttajan online-osallistumisesta voi tehdä tarjouspyynnön erikseen maarit.koskinen@laurea.fi.

Kouluttaja

Kati Rintakorpi
Erityisasiantuntija (sosiaaliala ja varhaiskasvatus), Laurea-ammattikorkeakoulu
Kasvatustieteen tohtori, Varhaiskasvatuksen opettaja


Johanna Holmikari
Lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
KM, Varhaiskasvatuksen opettaja (sosionomi)

Lisätietoja: