Siirry sisältöön

Koulutuksen aikana otat haltuun uusia pedagogisia ratkaisuja ja suunnittelet niiden avulla liikuntaneuvonnan osaksi opetustasi.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Terveys- ja hyvinvointialan ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajat ja kouluttajat
  • Hakuaika: 27.5. – 27.9.2020
  • Ajoitus: 21.10.2020-20.5.2021
  • Laajuus: 10 op
  • Sijainti: Verkko ja Laurean Tikkurilan kampus
  • Hinta: Maksuton

Koulutuksen tavoitteena on lisätä terveys- ja hyvinvointialojen ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajien liikuntaneuvonnan osaamista osana hyvinvoinnin edistämistä Uutta osaamista voidaan hyödyntää uudenlaisin pedagogisin ratkaisuin osana tutkintokoulutuksen tuottamaa osaamista ja siihen liittyvää opetusta. Uusi osaaminen tuotetaan koulutuksessa monitoimijaisena verkkopedagogisena koulutuskokonaisuutena hyödyntäen innovatiivisia ratkaisuja. Koulutukseen osallistujat saavat lisää osaamista sekä liikuntaneuvonnasta että verkkopedagogisista ratkaisuista jalkauttamalla ne työyhteisöön yhdessä kehittämällä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta:

Liikuntaneuvonta 2op

Ensimmäinen osatoteutuksen sisältönä on liikuntaneuvonnan osaamisen lisääminen osana hyvinvointiosaamista. Osion keskeiset opetussisällöt ovat liikuntaneuvonnan palveluketju, matalan kynnyksen liikuntapalvelut, vuorovaikutus ja motivointi, liikkumisen suositukset sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla.

Pedagogiikkaa ja työkaluja hyvinvoinnin opettamiseen työelämälähtöisesti 3 op

Toisessa osatoteutuksessa paneudutaan hyvinvoinnin ja terveyden alan  koulutuksen pedagogisiin lähtökohtiin sekä teknologian hyödyntämiseen osana opetusta. Oppimisen menetelminä käytetään käänteistä oppimista, pelillisyyttä sekä simulaatiopedagogiikkaa.

Sisältö:
- Erilaiset pedagogiset lähestymistavat ammatillisessa opetuksessa
- Modernit oppimisen muotoilun menetelmät ja niiden hyödyntäminen työelämälähtöisesti
- Opetus ja ohjaus verkon yli
- Vuorovaikutteiset digitaaliset työkalut opettajan arkeen

Opetuksen yhteiskehittäminen moniammatillisesti ja –toimijaisesti työyhteisössä 5 op

Kolmas koulutusosio (5 op) kohdentuu osallistujan kehittämistyöhön omassa työyhteisössä. Kehitettävä aihe kohdentuu liikuntaneuvonnan ja hyvinvoinnin teemaan sekä opetusmenetelmien ja teknologian hyödyntämiseen opetuksessa.

Kehittämistyö tehdään koko työyhteisön kehittämiseksi ja valikoituu koulutukseen osallistujan ja hänen työyhteisönsä tarpeesta, jotta toiminta jalkautuu osaksi tutkinto-opetusta. Kehittämistyö toteutetaan yhteiskehittämällä monitoimijaisesti osallistamalla työyhteisö ja mahdollisesti opiskelijat ja työelämä mukaan kehittämiseen. Kehittämistyö sisältää sen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.

Koulutuksen toteutus

Koulutukseen on mahdollista osallistua koko Suomesta, sillä se on pääsääntöisesti verkossa tapahtuvaa koulutusta.

Verkko-opetus järjestetään Zoom-etäkokousohjelmalla ja oppimisalustana toimii Canvas.

Lähitapaamisten ja ohjaustapaamisten välillä on itsenäistä työskentelyä. Osioiden tehtävät rakentuvat yhdeksi kokonaisuudeksi ja tukevat työyhteisössä tehtävää kehittämistehtävää.

Aikataulu

Aloitus- ja päätösseminaarit (21.10.2020 ja 20.5.2021 klo 9-15) järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, 01300 Vantaa), joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. Näihin tilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Muut kaksi lähikertaa tapahtuvat etätapaamisina:

  • Liikuntaneuvonta –osion lähipäivä on 11.11.20 klo 14-17
  • Pedagogiikkaa ja työkaluja hyvinvoinnin opettamiseen työelämälähtöisesti lähipäivä on 26.11.20 klo 14-17

Muu osioihin liittyvä opiskelu toteutuu nauhoitettujen asiantuntijaluentojen, verkkomateriaalien sekä itsenäisten tehtävien avulla sekä verkkotapaamisina, kuten keskustelualueiden ja virtuaaliohjausta hyödyntäen. Asiantuntijaluennot nauhoitetaan ja ne voi kuunnella myös tallenteina verkossa (marras-joulukuu 2020).  Kehittämistehtävien ohjaukset verkossa (tammi-toukokuu 2021) koulutuksen aloitusseminaarissa yhdessä sovittuina ajankohtina.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen otetaan 60 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujan tulee toimia ammatillisen koulutuksen tai vapaan sivistystyön opettajana, ja hänen tulee olla työsuhteessa koulutuksen aikana. Koulutukseen osallistuminen edellyttää kaikkien koulutusosioiden suorittamista, sillä osioiden tehtävät muodostavat kokonaisuuden.

Opetushallitus rahoittaa koulutuksen, joten koulutus on osallistujille maksutonta.
Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse Liisa Rannalle viimeistään 30.9.2020 mennessä osoitteeseen liisa.ranta@laurea.fi

Kouluttajat

Tuija Marstio
Laurea-ammattikorkeakoulu
Kauppatieteiden maisteri
Digitaalisten tutkintojen kehittämis- ja ohjausyksikkö, verkkopedagogiikan asiantuntija ja lehtori

Anne Rouvinen
Kisakallion urheiluopisto
Liikunnanohjaaja YAMK, liikuntaneuvojien ammatillinen koulutus, ammatillinen opettaja, fysioterapeutti

Liisa Ranta
Laurea-ammattikorkeakoulu
Terveystieteiden maisteri, sairaanhoitajakoulutus: lehtori, sairaanhoitaja

Elena Kozharskaya
Kisakallion Urheiluopisto
Liikuntatieteiden maisteri (liikuntafysiologi),
terveystieteiden kandidaatti (liikuntalääketiede), tradenomi (AMK)

 

laurea-vaakalogo_RGB.png          kisakallio_logo_ilmanslogania.jpg

Koulutus toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun ja Kisakallion Urheiluopiston yhteistyönä.

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Opetushallitus rahoittaa koulutusta ja se on osallistujille maksuton.

Lisätietoja: