Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen asiantuntijat, johtajat ja opettajat joilla on lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomin tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Hakijan tulee olla työsuhteessa koulutuksen alkaessa.
 • Hakuaika: Haku on päättynyt.
 • Ajoitus: 
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkko-opetus
 • Hinta: Maksuton

 

Koulutuksen juhlaseminaari 30.11.2021

Järjestämme KoppiVa Kehittävä arviointi ja oppiva yhteisö – täydennyskoulutuksen ja Mojova, Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen tiimi - täydennyskoulutuksen yhteisen juhlaseminaarin verkossa tiistaina 30.11. klo 14-16.  Tilaisuudessa julkaistaan molemmissa hankkeissa tuotetut artikkelikoosteet.

Koulutuksen sisältö

Kehittävä arviointi ja oppiva yhteisö varhaiskasvatuksessa eli KoppiVa -koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Koulutuksessa opit arvioimaan ja kehittämään varhaiskasvatusta systemaattisesti kehittävän arvioinnin keinoin. Koulutus soveltuu käytäväksi työn ohessa ja koulutukseen liittyviä tehtäviä tehdään osana omaa työtäkoppiva-kuva.jpg.

Varhaiskasvatuksen suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ovat pedagogisen toiminnan elementtejä. Varmuus tavoitteiden saavuttamisesta saadaan vain arvioimalla. Kehittävä arviointi on itsearviointimenetelmä, jonka avulla varhaiskasvatuksen laatua rakennetaan jatkuvasti yhdessä oppivana yhteisönä. Kehittävä arviointi kietoutuu pedagogisen dokumentoinnin prosessiin ja muovaa toimintakulttuuria osallistujalähtöisesti.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen avulla opit

 • Tarkastelemaan varhaiskasvatuksen pedagogista laatua ja sen luomista kriittisesti ja rakentavasti
 • Tunnistamaan erilaisten arviointimenetelmien tarkoituksenmukaisuuden suhteessa arvioitaviin asioihin
 • Kehittämään toimintatapoja ja rakenteita, joiden avulla toimintakulttuuria kehitetään oppivana yhteisönä
 • Ottamaan käyttöön kehittävän arvioinnin ja pedagogisen dokumentoinnin periaatteet laadun varmistamiseksi varhaiskasvatuksen arjessa
 • Tuottamaan paikallisen tai pedagogisen tason suunnitelman kehittävän arvioinnin rakenteiden, prosessien ja osaamisen luomiseksi omalla työpaikallasi.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutuu valtakunnallisena verkkokoulutuksena kahdessa ryhmässä. Molempiin ryhmiin otetaan 45 opiskelijaa.

Ensimmäinen ryhmä 17.9. 2020 – 30.10. 2021.
Toinen ryhmä 7.10. 2020 – 31.11. 2021.

Koulutus suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. Henkilökohtainen ohjaus sekä pienryhmä- ja vertaistapaamiset verkossa sovitaan osallistujien aikataulujen mukaan, eli ennalta määrättyjä tapaamisaikoja tai videoluentoja ei ole ensimmäistä tapaamista lukuun ottamatta. Kaikki materiaalit löytyvät koulutuksen verkko-oppimisympäristöstä (Canvas), joka avataan viikkoa ennen koulutuksen alkua. Canvasin käyttöön annetaan perehdytys aloituskerralla ja tarvittaessa käyttöön annetaan henkilökohtaista ohjausta.

Opinnot koostuvat videoluennoista, teoriaopinnoista, omalla työpaikalla toteutettavista kehittämistehtävistä ja niiden raportoinnista. Koulutuksen Canvas verkko-oppimisympäristö ohjaa loogiseen ja itsenäiseen etenemiseen.

Aloituspäivänä tapaamme Zoom-videoyhteyden kautta klo 16.30–18.00. Tilaisuus tallennetaan ja liitetään verkko-oppimisympäristöön, joten jos et pääse paikalle, voit katsoa tallenteen myöhemmin. Zoom videoneuvottelutyökalun käyttöön annetaan kirjalliset ohjeet sähköpostilla syyskuun alussa ja saat erikseen kutsulinkin ja salasanan tapaamiseen.
Ilmoittautuneiden paikat vahvistetaan viimeistään 1.9. 2020. Mikäli toinen ryhmä täyttyy ennen toista, jonossa oleville ehdotetaan paikkaa toisesta ryhmästä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kolmesta osiosta:

1. Varhaiskasvatuksen laatu, sen arviointi ja kehittäminen (5 op)
Ajankohta syyskuu 2020 – helmikuu 2021 (ensimmäinen ryhmä) ja lokakuu 2020 – maaliskuu 2021 (toinen ryhmä.

Koulutusosiossa tarkastellaan varhaiskasvatuksen laatuun, arviointiin ja kehittämiseen liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä tekijöitä, esim. pedagoginen dokumentointi ja erilaiset näkökulmat kehittävään arviointiin.

Koulutusosion alussa varmistetaan ja tuetaan osallistujien verkko-opiskelun osaamista, luodaan vertaisoppimisen rakenteet ja verkostot sekä asetetaan yksilölliset ja yhteisölliset tavoitteet ja kohdennetaan kehittäminen käytäntöön.

2. Oppiva yhteisö kehittää ja kehittyy (2 op)
Ajankohta maalis–toukokuu 2021 (ensimmäinen ryhmä) ja huhtikuu–kesäkuu (toinen ryhmä)

Oppivan yhteisön idea ja toiminta teoriassa ja käytännössä.
Osallistujalähtöinen sisältöjen valinta, esim. osaaminen organisaation ominaisuutena, palveleva johtajuus, , innovaatiotutkimus, itsensä johtaminen, osallisuus ja oppiva yhteisö.
Kehittävän arvioinnin ja pedagogisen dokumentoinnin yhteys pedagogiseen johtajuuteen ja oppivan yhteisön toimintaan.

3. Työelämälähtöinen (Learning by Developing) kehittävän arvioinnin suunnitelma (3 op)
Ajankohta kesäkuu – lokakuu 2021 (ensimmäinen ryhmä) ja elokuu–marraskuu (toinen ryhmä).

Opiskelijat suunnittelevat kehittävän arvioinnin ja / tai pedagogisen dokumentoinnin rakenteet työhönsä hyödyntäen oman työpaikkansa oppivaa yhteisöä ja vertaiskonsultaatiota.
Opiskelijat tekevät konkreettisen kehittävän arvioinnin ja / tai pedagogisen dokumentoinnin toteuttamissuunnitelman omalle työpaikalleen seuraavaksi vuodeksi.

Hankkeen aikana tuotetuista raporteista ja suunnitelmista toimitetaan digitaalinen kooste, jonka avulla oivalluksia ja osaamista voidaan jakaa varhaiskasvatuksessa laajasti. Digitaalinen kooste julkaistaan marraskuussa 2021 hankkeen loppuseminaarissa verkossa ja Laurean Tikkurilan kampuksella. Avoin ja valtakunnallinen kutsu seminaariin lähetetään syyskuussa 2021.

Koulutus on osallistujalle maksuton.

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Opetushallitus rahoittaa Kehittävä arviointi ja oppiva yhteisö -hanketta.

Lisätietoja: