Siirry sisältöön

Koulutuksen aikana opit saavutettavuuden eri osa-alueista, ja miten sovellat niitä työssäsi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Peruskoulun, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystoimen ja lukion opettajat. Hakijan tulee olla työsuhteessa koulutuksen alkaessa.
 • Hakuaika: 25.05.2020 – 8.11.2020
 • Ajoitus: 9.12.2020-31.5.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: Maksuton

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutuu kolmessa tai neljässä ryhmässä. Ryhmiin otetaan max.30 henkilöä. Kaikki materiaalit löytyvät koulutuksen verkko-oppimisympäristöstä (Canvas), joka avataan viikkoa ennen koulutuksen alkua. Canvasin käyttöön annetaan perehdytys aloituskerralla ja tarvittaessa käyttöön annetaan henkilökohtaista ohjausta.

Opinnot koostuvat teoriaopinnoista, erilaisista tehtävistä sisältäen ryhmätehtäviä sekä omalla työpaikalla toteutettavasta kehittämistehtävästä. Lähiopetuspäivän aikana tehdään konkreettisia, teemaan liittyviä tehtäviä sekä pohditaan oppimateriaalien ja verkkopalveluiden kehittämishaasteita. Osaan lähipäivistä liittyy ennakkotehtäviä, joita käsitellään lähiopetuspäivillä. Näin varmistetaan koulutuksen hyödyn juurtuminen osaksi omaa työtä alusta lähtien.

Aloituspäivänä tapaamme videoyhteyden kautta klo 17-19. Tilaisuus tallennetaan ja liitetään verkko-oppimisympäristöön, joten jos et pääse paikalle, voit katsoa tallenteen myöhemmin. Ilmoittautuneiden paikat, koulutuksen ajankohta ja verkkoympäristö vahvistetaan viimeistään 10.11.2020.

Koulutuksen sisältö

Koulutus parantaa opetus- ja kasvatushenkilöstön valmiuksia tuottaa  digitaalisia oppimateriaaleja saavutettavuusvaatimukset sekä erilaisten opiskelijoiden tarpeet ja osallisuus huomioiden.

Koulutus käynnistyy orientaatiolla verkossa. Verkossa pidettäviä lähiopetuspäivä on kolme. Koulutukseen osallistujat suorittavat kaikki koulutusosiot. Koulutuksessa ei tarvita aiempaa saavutettavuusosaamista.

Aikataulu

Yhteinen orientaatio aloittaa koulutuksen verkossa 9.12. klo 17-19. Kolme lähipäivää järjestetään verkossa kevään 2021 aikana (tammikuussa, maaliskuussa ja toukokuussa). Verkossa pidettäviin lähipäiviin on useampi vaihtoehto. Päivämäärävaihtoehdot lähetetään osallistujille syksyn 2020 aikana

 • Orientaatio: 9.12. klo 17-19
 • Lähiopetuspäivä 1: Saavutettavuuden peruskäsite, erilaisten opiskelijoiden tarpeet ja osallisuus. Ensimmäisenä lähipäivänä tutustutaan saavutettavuuteen ja Design for All- perusajatukseen ja -menetelmiin.
 • Lähiopetuspäivä 2: Tekninen saavutettavuus
  Lähijaksolla tutustutaan saavutettavuusstandardiin WCAG 2.1. ja käydään standardin pohjalta nousseet kysymykset ja aiheet läpi ja sovelletaan näitä omaan työhön.
 • Lähiopetuspäivä 3: Saavutettavuuden ja palveluiden helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys
  Lähijaksolla tutustutaan materiaalien visualisointiin, selkokieleen ja käydään Design for All –periaatteiden mukaisesti opetusmateriaalia ja verkkopalvelua läpi. Loppupaneelikeskustelu.

Koulutukseen osallistujat muodostavat osaajaverkoston, jossa osallistujat voivat jakaa kokemuksia ja ideoita saavutettavuusosaamisen käytöstä opetusmateriaalien ja digitaalisten oppimisalustojen vahvistamiseksi koulutuksen aikana ja sen jälkeen. Osallistujien ja tehtävien kautta tieto ja osaaminen saavutettavuuden tärkeydestä leviävät muualle, mm. osallistujien omiin työympäristöihin.

Koulutus on osallistujalle maksuton.

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Lisätietoja: