Siirry sisältöön

Koulutuksen aikana opit saavutettavuuden eri osa-alueista, ja miten sovellat niitä työssäsi.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Peruskoulun, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystoimen ja lukion opettajat. Hakijan tulee olla työsuhteessa koulutuksen alkaessa.
  • Hakuaika: 26.3.2021-22.8.2021 (hakuaikaa jatkettu)
  • Ajoitus: 1.9.2021-30.11.2021
  • Laajuus: 10 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: Maksuton

Koulutuksen toteutus

Koulutukseen hyväksytään opiskelijoiksi 50 henkilöä. Kaikki materiaalit löytyvät koulutuksen verkko-oppimisympäristöstä (Canvas), joka avataan viikko ennen koulutuksen alkua. Canvasin käyttöön perehdytetään aloituskerralla ja tarvittaessa käyttöön saa henkilökohtaista ohjausta. Koulutus järjestetään, jos osallistujia ilmoittautuu riittävästi.  Koulutuksen toteutus varmistetaan osallistujille kesäkuussa 2021.

Opinnot koostuvat teoriaopinnoista, erilaisista tehtävistä sisältäen ryhmätehtäviä sekä omalla työpaikalla toteutettavasta kehittämistehtävästä. Lähiopetuspäivän aikana tehdään konkreettisia, teemaan liittyviä tehtäviä sekä pohditaan oppimateriaalien ja verkkopalveluiden kehittämishaasteita. Osaan lähipäivistä liittyy ennakkotehtäviä, joita käsitellään lähiopetuspäivillä. Näin varmistetaan koulutuksen hyödyn juurtuminen osaksi omaa työtä alusta lähtien.

Koulutus tapahtuu kokonaan verkossa. Koulutuksessa ei tarvita aiempaa saavutettavuusosaamista.

Koulutuksen sisältö

Koulutus parantaa opetus- ja kasvatushenkilöstön valmiuksia tuottaa  digitaalisia oppimateriaaleja saavutettavuusvaatimukset sekä erilaisten opiskelijoiden tarpeet ja osallisuus huomioiden.

Koulutus käynnistyy orientaatiolla verkossa. Verkossa pidettäviä lähiopetuspäivä on kolme. Koulutukseen osallistujat suorittavat kaikki koulutusosiot.

Aikataulu

Yhteinen orientaatio aloittaa koulutuksen verkossa 1.9. klo 17-19. Tilaisuus tallennetaan ja liitetään verkko-oppimisympäristöön, joten jos et pääse paikalle, voit katsoa tallenteen myöhemmin.

Kolme lähipäivää järjestetään verkossa syksyn 2021 aikana (syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa). Jos et pääse osallistumaan lähipäiviin verkossa, voit katsoa tallenteen päivän kulusta.

Orientaatio: 1.9. klo 17-19

15.9. klo 14-20 Saavutettavuuden peruskäsite, erilaisten opiskelijoiden tarpeet ja osallisuus. Ensimmäisenä lähipäivänä tutustutaan saavutettavuuteen ja sen taustoihin sekä Design for All-  perusajatukseen.

19.10.klo 10-16 Tekninen saavutettavuus
Lähijaksolla tutustutaan saavutettavuusstandardiin WCAG 2.1. ja käydään standardin pohjalta nousseet kysymykset ja aiheet läpi ja sovelletaan näitä omaan työhön.

17.11. klo 14-20 Saavutettavuuden ja palveluiden helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys
Lähijaksolla tutustutaan materiaalien visualisointiin, selkokieleen ja käydään Design for All –periaatteiden mukaisesti opetusmateriaalia ja verkkopalvelua läpi. Loppupaneelikeskustelu.

Koulutukseen osallistujat muodostavat osaajaverkoston, jossa osallistujat voivat jakaa kokemuksia ja ideoita saavutettavuusosaamisen käytöstä opetusmateriaalien ja digitaalisten oppimisalustojen vahvistamiseksi koulutuksen aikana ja sen jälkeen. Osallistujien ja tehtävien kautta tieto ja osaaminen saavutettavuuden tärkeydestä leviävät muualle, mm. osallistujien omiin työympäristöihin.

Koulutus on osallistujalle maksuton.

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Lisätietoja: