Siirry sisältöön

Koulutuksessa tutustut musiikin monipuolisiin mahdollisuuksiin ja erilaisiin työtapoihin varhaiskasvatuksessa. Saat ideoita ja innostusta sekä rohkeutta käyttää musiikkia lapsiryhmässäsi. Koulutus on täynnä!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö
 • Hakuaika: 28.2.2023 mennessä
 • Ajoitus: 25.3.- 22.11.2023
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Tikkurilan kampus ja ZOOM-verkkotapaamiset
 • Hinta: Maksuton, OPH:n rahoittama

Koulutuksessa opitaan musiikillisia ja moniaistisia työtapoja ja saadaan välineitä musiikin suunnitelmalliseen ja spontaaniin käyttöön arjen kasvatustilanteissa. Osallistujien ymmärrys musiikin mahdollisuuksista ja merkityksestä lapsen kasvun ja oppimisen tukemisessa vahvistuu. Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri rikastuu monipuolisen, lasten omaehtoista kulttuuria kehittävän musiikillisen toiminnan kautta.

Osallistujia ohjataan ja tuetaan musiikillisiin kokeiluihin ja toimintakulttuurin kehittämiseen omilla työpaikoillaan ja hyvien käytänteiden jakamiseen koulutusryhmässä. Keskiössä on varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen sekä oppimisen osa-alueiden tavoitteiden eheyttäminen musiikin menetelmien avulla.

Koulutus sisältää Laurean Tikkurilan kampuksella toteutettavia kokemuksellisia työpajapäiviä ja ZOOM-verkkotapaamisia. Koulutukseen otetaan 50 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutukseen voivat osallistua kaikki varhaiskasvatuksen tehtävissä työskentelevät.

  Koulutus on osallistujille maksuton, koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.

  Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus järjestetään 25.3.-22.11.2023 välisenä aikana. Koulutukseen sisältyy sekä verkkotapaamisia Zoomissa että työpajapäiviä Laurean Tikkurilan kampuksella.

   

  Aikataulu

  Kevät 2023

  • la 25.3. klo 9-16 Työpajapäivä 1: Musiikin työtapoja ja tasolta toiselle etenevä musiikkikasvatus sekä koulutuksen orientaatio/ Asiantuntijakouluttajana Esa Lamponen sekä Laurean kouluttajia
  • to 30.3. klo 16-19 Verkkotapaaminen: Pedagoginen dokumentointi ja musiikillista ilmaisua tukeva toimintakulttuuri yhteisöllisyyden rakentajana. Musasalkun rakentamisen käynnistys. Asiantuntijakouluttajana Kati Rintakorpi sekä Laurean kouluttajia
  • ke 19.4. klo 16-19 Verkkotapaaminen: Musiikki lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja oppimisen tukena. / Laurean kouluttajat
  • la 22.4. klo 9-16 Työpajapäivä 2: Rytmin riemua ja Orff-pedagogiikkaa / Asiantuntijakouluttajina Esa Lamponen ja Petri Sämpi sekä Laurean kouluttajia
  • ti 16.5. klo 16-19 Verkkotapaaminen: Lastenkulttuuri ja kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa / Asiantuntijakouluttajana Kati Rintakorpi sekä Laurean kouluttajia
  • ti 6.6. klo 16-19 Verkkotapaaminen: Tukea musasalkun kokoamiseen / Laurean kouluttajat

   

  Syksy 2023

  • la 26.8.klo 9-16 Työpajapäivä 3: Luovaa musisointia ja moniaistista ihmettelyä! / Kouluttajina mukana työelämän asiantuntijoita
  • ke 6.9. klo 16-19 Verkkotapaaminen: Eheyttävä projektityöskentely ja musiikin mahdollisuudet laaja-alaisen osaamisen sekä oppimisen osa-alueiden tukemisessa
  • ti 12.9. klo 16-19 Verkkotapaaminen: Kurkistuksia musasalkkuihin
  • la 23.9. klo 9-16 Työpajapäivä 4: Musiikillisia kokeiluja ja moniaistista toimintaa projektityöskentelyyn!
  • ke 11.10. klo 16-19 Verkkotapaaminen: Musiikillisen projektisuunnitelmien esittelyä
  • ti 31.10. klo 16-19 Verkkotapaaminen: Tukea musiikillisten projektien tekemiseen
  • ke 22.11. klo 16-19 Verkkotapaaminen: Koulutuksen päätös ja projektien jakaminen

   

  Koulutus muodostuu kolmesta osiosta:

  • Askelmia musiikilliseen toimijuuteen 4op
   • Osio koostuu kolmesta työpajapäivästä, verkkotapaamisesta ja omaan työhön sovellettavista tehtävistä. Työpajoissa tutustutaan musiikin erilaisiin työtapoihin sekä tasolta toiselle etenevään musiikkikasvatukseen. Pajoissa paneudutaan rytmiikan ja Orff-pedagogiikan mahdollisuuksiin sekä perehdytään musiikin elementtien ja työtapojen yhdistämiseen ja moniaistiseen työskentelyyn. Osiossa tarkastellaan musiikin mahdollisuuksia lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja oppimisen tukemisessa. Tehtävien kautta lisätään musiikin spontaania käyttöä omassa lapsiryhmässä. Lisäksi sovelletaan musiikin työtapoja sekä elementtejä osana suunniteltua pedagogista toimintaa lapsiryhmän kiinnostuksen kohteet huomioiden.

   

  • Askelmia yhteisölliseen musiikki-ilmaisuun 3op
   • Osiossa kootaan pedagogisen dokumentoinnin keinoin lapsiryhmälle digitaalinen musasalkku, joka tukee ryhmän musiikillista toimintaa. Salkkuun kerätään koulutuksen materiaalit, jotka soveltuvat omaan lapsiryhmään ja joita on kehitetty lapsiryhmän käyttöön yhdessä lasten kanssa. Musasalkku sisältää tekijänoikeuskysymykset huomioiden ääni- ja kuvatiedostoja. Lasten ja huoltajien tuottamia materiaaleja voi olla osana musasalkkua.

   

  • Askeleita eheyttävään toimintaan 3op
   • Omassa lapsiryhmässä rakennetaan yhdessä lasten kanssa projekti, jota rikastutetaan musiikillisella ilmaisulla ja moniaistisella toiminnalla. Projektin eri vaiheissa hyödynnetään pedagogista dokumentointia. Projekti etenee askel kerrallaan koulutuksen aikana ja sitä tuetaan ohjauksen ja verkkotapaamisten avulla.
 • Koulutuksen hyödyt osallistujalle 
  • Opit käyttämään musiikin monipuolisia työtapoja osana varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa.
  • Perehdyt musiikin mahdollisuuksiin lapsen kasvun ja oppimisen tukemisessa.
  • Opit integroimaan musiikkia oman lapsiryhmäsi toimintaan.
  • Opit tunnistamaan ja tukemaan lasten musiikillisia aloitteita ja omaehtoista musiikillista toimintaa.
 • Materiaalit 

  Koulutus järjestetään suomeksi. Koulutuksen materiaalit ovat saatavilla opintojakson Canvas -työtilassa koulutuksen ajan. Koulutuksen hyvät käytänteet jaetaan digitaalisesti avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi).

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutus on osallistujille maksuton, Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus.

   

  Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

  Koulutukseen otetaan 50 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
  Ilmoittautuminen on sitova.

  Peruutus tulee tehdä kirjallisesti viimeistään pe 3.3.2023 mennessä osoitteeseen teija.uino@laurea.fi

 • Kouluttajat 

  Anne Eskelinen
  MuM, musiikkiterapeutti

  Kati Rintakorpi
  KT, lastentarhanopettaja

  Johanna Holmikari
  KM, sosionomi (AMK)

  Anu Hagman
  KM, draamapedagogi, psykodraamaohjaaja

  Lisäksi ulkopuolisia kouluttajia.

 

Lisätietoja: