Siirry sisältöön

MOTIVA – koulutus vahvistaa moniammatillisen osaamisen jaettua asiantuntijuutta, oppivaa yhteisöä ja tiimiä - Yhdessä voimavaraistavaa, luovaa ja kehittävää tiimityötä arjessa!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Koulutukseen valitaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka toimivat koulutuksen alkaessa varhaiskasvatuspalveluissa varhaiskasvatuksen opettajina, sosionomeina tai lastenhoitajina.
 • Hakuaika: hakua jatkettu 18.9.2022 asti
 • Ajoitus: 4.10.2022 – 31.5.2023
 • Laajuus: 8 op
 • Sijainti: Verkkokoulutus Canvas - verkko-oppimisalustalla ja Zoom- etäyhteyden kautta
 • Hinta: Koulutus maksuton osallistujille. Opetushallitus rahoittaa koulutuksen.

MOTIVA- koulutuksella vastataan varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstön ajankohtaisiin osaamistarpeisiin. Koulutuksen aikana kehitetään toimintatapoja ja rakenteita, joiden avulla tiimityötä ja toimintakulttuuria kehitetään ja johdetaan oppivana yhteisönä. Koulutuksen osallistujat soveltavat työyhteisöissä oppimaansa erityisosaamista moniammatillisen tiimityön kehittämiseksi.

Osallistujat muodostavat koulutuksen aikana osaamisverkoston, jossa he jakavat ja vahvistavat ymmärrystään ja osaamistaan moniammatillista asiantuntijuutta tukevasta tiimityöstä, osaamisen kehittämisestä sekä tiimin johtajuudesta asettamiensa kehitystavoitteiden mukaisesti. Kehittämistoiminta toteutetaan sovitun suunnitelman, tavoitteiden ja jatkuvan arvioinnin mukaisesti työpaikoillaan, varhaiskasvatuspalveluissa ja osallistujien kehittämistehtävien kautta osaaminen ja tieto leviävät varhaiskasvatuspalveluissa.

Koulutuksen suorittaminen

Koulutuksen alussa esittelemme erilaisia suoritustapoja, joita voi tehdä parityönä, pienryhmässä tai yksilöllisesti. Osallistuja voi hyödyntää tehtäviä työssään ja näin vahvistaa omaa että moniammatillisen tiimin osaamista sekä kehittää käytännönläheisesti tiimityötä.

Syys 2022 ajoitus klo 16.30 – 18.00:
4.10. tiistai: Aloitus ja orientaatio koulutukseen
12.10. keskiviikko: Orientaatio koulutukseen
26.10 keskiviikko: Hyvinvoiva ja voimavaraistava tiimityö, työpsykologi Maarit Koskinen sekä lehtorit Säde Siljamo, Sanna Saraste ja Maarit Koskinen
23.11. keskiviikko: Moniammatillisen tiimityön toimivuus lehtorit Säde Siljamo, Sanna Saraste ja Maarit Koskinen
14.12. keskiviikko: Lähtölaukaus kevään 2023 opintoihin lehtorit Säde Siljamo, Sanna Saraste ja Maarit Koskinen

Kouluttajakohtaisten ryhmien ohjausajat klo 16.30 – 18.00 sovitaan koulutuksen alussa.
Kevään 2023 ajankohdat ilmoitetaan osallistujille erikseen.

 • Kohderyhmä 

  Koulutukseen valitaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka toimivat koulutuksen alkaessa varhaiskasvatuspalveluissa varhaiskasvatuksen opettajina, sosionomeina tai lastenhoitajina. Tervetulleita ovat myös varhaiskasvatuspalveluissa toimivat erityisopettajat, johtajat ja asiantuntijat.

  Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuksen henkilöstövaatimusten mukaisesti toisen asteen lähihoitajatutkinto tai opisto- tai kandidaattitasoinen tutkinto, kuten sosionomi ja varhaiskasvatuksen opettaja / lastentarhanopettaja tai kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja varhaiskasvatuksen korkeakoulututkinto.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus aikana tuetaan vertaisarviointia ja vertaiskonsultaatiota osallistujien kesken sekä niiden soveltamista omassa tiimityössä.

   

  Koulutuksen aikataulu

  Koulutus alkaa 4.10.2022 ja päättyy 31.5.2023. Koulutus toteutetaan verkossa Zoom-etäyhteyden kautta sovitut webinaarit ja ohjaustapaamiset.

  Koulutus alkaa 4.10.2022 tiistai klo 16.30 -18.00. Koulutuksen webinaarit ja ohjaustapaamiset toteutetaan Zoom-etäyhteyden kautta arkisin klo 16.30-18.00 (ei perjantaisin). Osallistujien sähköposteihin ilmoitetaan syyskuussa ennen koulutuksen alkua Zoom-tapaamisen liittymisen ohjevideo ja kirjallisia ohjeita. Lisäksi osallistujille ilmoitetaan syyskuussa syyslukukauden aikataulu päivämäärineen liittyen webinaareihin ja Zoom-etäyhteyden kautta toteutuviin ohjaustapaamisiin.

  Koulutuksessa käytetään digitaalista verkko-oppimisalustaa Canvas sekä Zoom-etäyhteyttä, joihin annetaan perehdytystä ja ohjausta koulutuksen alussa ja aikana. Canvas-alustalla on MOTIVA- koulutuksen verkko-opintojen ohjeistuksia ja moduuleiden sisältöjä ja suoritustapoja. Koulutuksen aikana annetaan ohjausta koko ryhmälle ja pienryhmittäin – pareittain sovittuina aikoina. Lisäksi voi saada yksilöllistä tukea tarpeen mukaisesti. Koulutuksen aikana tuetaan vertaisarviointia ja vertaiskonsultaatiota osallistujien kesken sekä vertaisarviointia sekä niiden soveltamista omassa tiimityössään. Koulutuksen suorittamisesta toimitetaan osallistujalle todistus.

   

  Koulutuksen moduulit pääsisältöineen ovat:

  Yhteisöllinen asiantuntijaosaaminen varhaiskasvatuksen tiimin laatutekijänä 2 op

  • Kollektiivinen asiantuntijuus ja osaaminen varhaiskasvatuksen laatutekijänä
  • Moniammatillisen asiantuntijuuden ja osaamisen rooli, merkitys ja arviointi laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ja tiimityössä tutkitun tiedon tukemana
  • Hyvinvoiva tiimi.

   

  Moniammatillisen tiimin osaamisen tunnistaminen, arviointi ja kehittäminen 3 op

  • Oppiva yhteisön teoreettisia lähtökohtia, periaatteita ja menetelmiä
  • Varhaiskasvatuksen tiimien moniammatillisen osaamispääoman tunnistaminen, kehittäminen ja vahvistaminen varhaiskasvatuksen perustehtävän mukaisesti
  • Kehittämisen suunnittelu tiimeissä ja työpaikoilla varhaiskasvatuksen laatukriteereiden mukaisesti
  • Tietosuoja- ja tietoturva, lisenssi- ja tekijänoikeudet ja saavutettavuus tuotettavien materiaalien perustana

   

  Moniammatillista osaamista vahvistavan toimintakulttuurin rakentaminen 3 op

  • Moniammatillinen osaaminen osana strategiaa -> osaamista vahvistava toimintakulttuuri Yhteisöllisen kehittämisen malleja ja suunnitelmia
  • Yhteisen pedagogisen toimintakulttuurin ja moniammatillisen osaamisen laatukriteerit ja laadun kehittäminen arjen työssä
 • Koulutuksen hyödyt 

  Koulutus tuottaa seuraavaa osaamista osallistujille että tiimeille työpaikoilla:

  • Osallistujat vahvistavat ymmärrystään ja osaamistaan moniammatillista asiantuntijuutta tukevasta tiimityöstä, osaamisen kehittämisestä sekä tiimin johtajuudesta asettamiensa kehitystavoitteiden mukaisesti.
  • Kehittävän tiimin ja itsensä johtamisen menetelmiä sovelletaan ja syvennetään perustehtävän näkökulmasta työpaikoilla ja tiimeissä.
  • Moniammatillisen tiimityön osaaminen tulee näkyväksi ja osaamista sekä työrooleja reflektoidaan ja arvioidaan voimavaraistaen arjen työssä.
  • Oppivan yhteisön ja yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamiseksi kehitetään toimintatapoja ja rakenteita.
  • Moniammatillisen tiimityön osaamisen jakaminen, kehittävä arviointi ja toiminnan kehittäminen arjessa systematisoituu ja laajenee varhaiskasvatustoiminnan laatukriteereiden mukaisesti.
 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi. Koulutusmateriaalit ovat pääosin suomenkielisiä, osa materiaaleista voi olla myös englanniksi. Koulutuksen materiaali jaetaan Canvas – digitaalisessa verkko-oppimisalustassa.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutus on maksuton Opetushallituksen rahoituksella.

   

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian! Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 11.9.2022 mennessä.

   

  Peruutusehdot

  Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Voit ilmoittaa peruutuksesi viimeistään 11.9.2022 sähköpostitse suunnittelija Teija Uinolle, teija.uino@laurea.fi Tällöin voimme ottaa peruuttaneen tilalle varasijalla olevan ilmoittautuneen henkilön.

 

Lisätietoja: