Siirry sisältöön

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, kuten sairaanhoitajille, sosionomille tai fysioterapeuteille. Koulutukseen voivat osallistua myös muiden alojen, kuten digitalisaation, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla. Koulutus on avoin myös edellä mainittujen ammattiryhmien työttömille työnhakijoille sekä työttömyysuhan alle oleville työntekijöille tai henkilöille, jotka miettivät alan vaihtoa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitsevat.
 • Hakuaika: Hakuaika on päättynyt.
 • Ajoitus: 30.3.2022 – 31.5.2023
 • Laajuus: 30 opintopistettä
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: Maksuton

Koulutuksen sisältö

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen sekä palvelumuotoiluosaamiseen. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen aikana tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan asiantuntijana monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaativissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutus koostuu pakollisista kontaktiopetuspäivistä sekä itsenäisestä työstä ja ryhmätöistä. Kontaktiopetuspäivät eli webinaarit ovat pakollisia opiskelijoille. Webinaarien lisäksi koulutuksen suorittaminen edellyttää sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmätyöskentelyä. Koulutus on laajuudeltaan 30 op, ja 1 op tarkoittaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työaikaa. Huomioithan siis, että aikaa tulee varata myös muuhun kuin kontaktiopetuskertoihin.

Toteutus

Koronapandemian vuoksi opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana.

Erikoistumiskoulutus koostuu neljästä osasta:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op

Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.

Valittavat opintojaksot:

 • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan tie­don­hal­lin­nan osaaminen (2 op)
 • Tiedolla joh­ta­mis­osaa­mi­nen (2 op)
 • Terveyden ja hy­vin­voin­nin seu­ran­tao­saa­mi­nen (2 op)
 • Asia­kas­läh­töi­nen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luo­saa­mi­nen sähköi­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä (2 op)
 • Eettinen osaaminen (2 op)
 • Verk­ko­vuo­ro­vai­ku­tus (2 op)
 • Verkko-oh­jaus­osaa­mi­nen (2 op)
 • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan di­gi­ta­li­saa­tioon liittyvä yh­teis­kun­nal­li­nen osaaminen (2 op)

2. Palvelumuotoiluosaaminen 5 op

Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen

3. Vapaavalintaiset sisällöt 5 op

Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan erikoistumiskoulutuksen tarjonnasta.

4. Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi.

Opintojen lähipäivät

 • 30.3.2022 klo 9-15 Orientaatio opintoihin
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden osaamisen asiantuntija -osion lähipäivät (osallistuminen omien kurssivalintojesi mukaan)
  • 12.4.2022 ja 17.5.2022 Verk­ko­vuo­ro­vai­ku­tus
  • 12.4.2022 ja 17.5.2022 Verkko-oh­jaus­osaa­mi­nen
  • 27.9.2022 ja 1.11.2022 Eettinen osaaminen
  • 27.9.2022 ja 1.11.2022 Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan tie­don­hal­lin­nan osaaminen
  • 29.11.2022  Tiedolla joh­ta­mis­osaa­mi­nen
  • 29.11.2022 Asia­kas­läh­töi­nen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luo­saa­mi­nen sähköi­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä
  • 7.2.2023 ja 14.3.2023 Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan di­gi­ta­li­saa­tioon liittyvä yh­teis­kun­nal­li­nen osaaminen
  • 7.2.2023 ja 14.3.2023 Terveyden ja hy­vin­voin­nin seu­ran­tao­saa­mi­nen
 • Palvelumuotoilu 5 op lähipäivät:
  • 23.8.2022, 12.9.2022, 13.9.2022 ja 3.10.2022
 • Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op
  • 06.10.2022 Alkuinfo, aihejako
  • 15.11.2022 Ideaseminaari
  • 26.01.2023 Suunnitelmaseminaari
  • 25.04.2023 Loppuseminaari
 • Vapaavalintaiset opinnot, joiden laajuus on viisi opintopistettä, voit suorittaa sinulle sopivaan aikaan.

Kohderyhmä ja hakeminen

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

 • työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
 • muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
 • edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
 • työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Ilmoittautuminen koulutukseen käynnistyy 10.1.2022 ja jatkuu 13.2.2022 23.59 asti. Koulutukseen ilmoittaudutaan tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautumislomakkeella sinulta kysytään henkilötietojesi lisäksi tietoja aiemmasta opiskelu- ja työhistoriasta, joten pidäthän työ- ja opiskelutodistukset valmiina täyttäessäsi ilmoittautumislomaketta. Todistusliitteitä tulemme pyytämään vasta valituilta opiskelijoita.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen hyväksytään opiskelijaksi kymmenen opiskelijaa per korkeakoulu.

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen, opiskelumotivaation sekä kahden pohdintakysymyksen perusteella:

 • Työkokemuksesta saa pisteitä 0-2 p.
 • Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-3p.
 • Sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintakysymyksestä saa 0-3 p.,
 • Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamisen pohdintakysymyksestä 0-2 p.

Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta 25.2.2022 ja paikka on otettava vastaan 4.3.2022 mennessä.

Myös varasijoille valituille opiskelijoille ilmoitetaan varasijapaikasta 25.2.2022, ja mahdollisesta valinnasta mahdollisimman pian, viimeistään 29.3.2022.

Yhteistyössä

Koulutus on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä seuraavien ammattikorkeakoulujen kanssa:  
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Lab-ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Savonia ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Kiinnostuitko koulutuksesta? Jätä yhteystietosi

Ilmoittautumisaika vuoden 2022 koulutukseen on päättynyt. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta ja haluat tietoa koulutuksesta, kun seuraava ilmoittautumisaika alkaa, jätä yhteystietosi alle.

Minulle saa lähettää sähköpostitse lisätietoa Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä-koulutuksesta

Lisätietoja: