Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit
 • Hakuaika: Sopimuksen mukaan
 • Ajoitus: Sopimuksen mukaan
 • Laajuus: 8 op
 • Sijainti: Sovitaan erikseen
 • Hinta: Sopimuksen mukaan

Tuote 1: Mielenterveysosaaminen SOTE - palveluissa 2 op

Vahvista mielenterveysosaamistasi uudistuvassa Sote-palvelussa

Koulutuksen kohderyhmä

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit

Osaaminen

 • Kehittää toipumisorientaatioon perustuvaa asiakassuhdetta yksilön ja perheen voimavaroja ja osallisuutta vahvistaen 
 • Edistää hoito- ja ohjausmenetelmien toimivuutta ja vaikuttavuutta osana hoitoa digitaaliset palvelut huomioiden
 • Edistää hoitokäytänteiden uudistamista kehittämisverkoston toimintaan osallistumalla ja jaettua asiantuntijuutta vahvistaen uudistuvissa sote-palveluissa
 • Toteuttaa mielenterveys- ja päihdehoitotyön lääkehoitoa ja ohjausta turvallisesti ja vastuullisesti
 • Kehittää reflektiivisesti allianssikyvykkyyttä ja työyhteisöä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä

Sisällöt

 • Ajankohtaiset mielenterveyskysymykset ja häiriöt
 • Potilaan kohtaaminen ja allianssikyvykkyyden vahvistaminen
 • Potilaan omahoidon ja toipumisorientaation edistäminen
 • Mielenterveyshoitotyön perusauttamismenetelmät, mielenterveyspalvelut ja e-mielenterveys

Toteutus

Kaksi kokopäiväistä tai neljä puolipäiväistä lähiopetusta, johon voi osallistua myös etäyhteyden kautta sekä verkko-opiskelua

Kouluttajat

Lehtori Carita Saarikivi 
TtM, sh AMK, psykoterapeutti YET

Lehtori Minna Pulli 
TtM, psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus

Tuote 2: Kriisistä selviytymisen tukeminen 2 op

Uudista kokonaisvaltaista kriisityön osaamistasi

Koulutuksen kohderyhmä

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit

Osaaminen

 • Edistää ja arvioida kriisin eri vaiheissa tuen tarpeen yksilöllisyyttä ja toimia kokonaisvaltaisesti asiakasta auttaen ja kriisihoitoa koordinoiden
 • Kriisin / traumaattisen kokemuksen puheeksi ottaminen asiakkaan kokemuksena hoidollisissa tilanteissa ja tarjota keskustelutukea sen käsittelyssä
 • Käyttää ja kehittää traumainformoitua hoitoa ja vakauttamismenetelmiä trauman jälkeisissä hoidollisissa kohtaamisissa
 • Ohjata asiakasta oikeanlaisen kriisiterapian tai jatkohoitomuodon valinnassa

Sisällöt

 • Traumainformoitu hoito
 • Autonomisen hermoston merkitys ja kehollisuuden huomioiminen osana kriisihoitotyötä
 • Vakauttamismenetelmät

Toteutus

Kaksi kokopäiväistä tai neljä puolipäiväistä lähiopetusta, johon voi osallistua myös etäyhteyden kautta sekä verkko-opiskelua

Kouluttajat

Lehtori Carita Saarikivi 
TtM, sh AMK, psykoterapeutti YET

Lehtori Minna Pulli 
TtM, psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus

Tuote 3: Terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 4 op

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja - Vahvista terapeuttisten menetelmien osaamistasi osana työkalupakkiasi!

Koulutuksen kohderyhmä

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat

Osaaminen

 • Käyttää ja kehittää asiakaslähtöisesti ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä hoito- ja ohjausmenetelmiä
 • Soveltaa menetelmäosaamista valitsemallaan osa-alueella hoitosuosituksiin ja näyttöön perustuen
 • Edistää läheisten osallisuutta sairastuneen hoitoon mielenterveys- ja päihdehoitotyössä

Sisällöt

 • Menetelmäosaamisen vahvistaminen, perhehoitotyö, ratkaisu-ja voimavarakeskeiset menetelmät
 • Psykoterapeuttinen tieto työssä

Toteutus

Neljä kokopäiväistä tai kahdeksan puolipäiväistä lähiopetusta, johon voi osallistua myös etäyhteyden kautta sekä verkko-opiskelua.

Kouluttajat

Lehtori Carita Saarikivi 
TtM, sh AMK, psykoterapeutti YET

Lehtori Minna Pulli 
TtM, psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus

Lehtori Milla Ylitalo
Lehtori, TtM, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheterapeutti ET

Koulutuspaikat ja ajankohdat

Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa  
Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
Tilaajan kustantama koulutukseen soveltuva tila Uudenmaan alueella

Ajankohta ja koulutuspaikka sovitaan erikseen tarjouspyynnön mukaisesti.

Koulutuksiin osallistujamäärät tarjouspyynnön mukaisesti: 18 -30 osallistujaa

Voit tehdä tarjouspyynnön sähköpostitse tai täyttämällä tarjouspyyntölomakkeen:
Sini Seppä-Kortelainen sini.seppa-kortelainen@laurea.fi  
Maarit Koskinen maarit.koskinen@laurea.fi

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia