Siirry sisältöön

Mentalisaatio, eli mielentäminen, tarkoittaa kykyä huomioida oma ja toisen ihmisen mieli. Sitä pidetään psyykkisen hyvinvoinnin kulmakivenä ja muun muassa eri psykoterapiasuuntausten yhteisenä vaikuttavana tekijänä. Mentalisaatio – osaamista kiusaamisen ehkäisyyn -koulutuksessa opit mentalisaation edistämisen perusteita, pääset tarkastelemaan omaa mentalisaatiokykyäsi ja saat käytännönläheisiä työvälineitä lasten ja nuorten mentalisaatiokyvyn vahvistamiseen.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peruskoulujen opetustoimen alainen henkilöstö (mm. lastenhoitajat, opettajat, ohjaajat, koulunkäyntiavustajat, kuraattorit ja psykologit)
 • Hakuaika: Päättyy kaksi viikkoa ennen toteutuskertojen alkua
 • Ajoitus: 5.10.2021 - 17.11.2022 (koulutus järjestetään tällä aikavälillä useamman kerran, kunkin koulutuksen kesto kaksi lähiopetuspäivää)
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkossa tai Laurea Otaniemen kampus/ Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Hinta: Maksuton, Opetushallituksen rahoittama

Hyvä mentalisaatiokyky tukee lasten ja nuorten empatiakyvyn kehittymistä ja edistää mielen hyvinvointia. Se auttaa mm. pysähtymään ristiriitatilanteissa, säätelemään omia tunnetiloja ja vähentämään konfliktien aiheuttamaa stressiä.

Koulutus vahvistaa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön osaamista kiusaamisen ehkäisyssä ja vähentämisessä mentalisaation avulla. Osallistujat saavat koulutuksessa konkreettisia työkaluja omaan työhönsä.

 • Mentalisaatio – osaamista kiusaamisen ehkäisyyn -koulutus järjestetään vuosien 2021-2022 aikana yhteensä 16 toteutuskertana. Kuhunkin toteutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää. Ilmoittautumislinkin kautta voit valita mihin toteutukseen osallistut.
 • Toteutuksia järjestetään sekä kokonaan verkossa että lähiopetuksena. Huomioithan ilmoittautuessasi valitsemasi toteutuksen toteutustavan ja -paikan.
 • Hakuaika toteutuksiin päättyy kaksi viikkoa ennen kunkin koulutuksen alkua.
 • Lähitoteutuksiin otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Verkkototeutuksiin otetaan enintään 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Verkkokoulutukseen osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Koulutus täyttää ammattikorkeakoulutasoisen (AMK) koulutuksen vaatimukset.
 • Kohderyhmä 

  Syksyn 2021 toteutukset on suunnattu yläkoulussa tai 2. asteella työskentelevälle opetustoimen henkilöstölle. Varhaiskasvatuksen ja alakoulun henkilöstölle suunnatut toteutukset alkavat kevätlukukaudella 2022.

  Koulutukseen voi osallistua henkilö, joka työskentelee varhaiskasvatuksessa tai opetustoimessa (esimerkiksi rehtori, opettaja, ohjaaja, opinto-ohjaaja, avustaja, koulukuraattori, koulupsykologi). Koulutuksiin osallistuminen ei edellytä aiempaa osaamista aiheesta.

  Koulutus on osallistujille maksuton, koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa.

 • Sisältö, tavoitteet ja ohjelma 

  Koulutuksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön osaamista mentalisaatiosta ja tarjota työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn. Koulutuspäivien aikana käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • mentalisaatio ja sen kehittyminen
  • tunteiden säätely
  • mentalisaatiota vahvistavat harjoitukset
  • mentalisoiva vuorovaikutus ja reflektiivinen työote

  Koulutuksessa käsitellään aihetta kahdesta näkökulmasta.

  • Ensimmäisenä koulutuspäivänä keskitytään tarkastelemaan osallistujan omaa mentalisaatiokykyä sekä mentalisaatiota osallistujan ja oppilaan välisessä suhteessa.
  • Toisessa koulutuspäivässä keskitytään tarkastelemaan mentalisaatiota kahden tai useamman oppilaan välisessä suhteessa sekä osallistujan roolia ja keinoja vaikuttaa siihen.

   

  Päivä 1 (Koulutukseen osallistujan ja oppilaan välinen suhde):

  Klo 9.00–9.30 Aloitus, koulutuspäivien ohjelma ja johdatus aiheeseen
  Klo 9.30–10.15 Ennakkotehtävän purku pienryhmissä ja yhdessä
  Klo 10.15–10.30 Tauko
  Klo 10.30–12.00 Oman mielen ymmärtäminen
  Klo 12.00–13.00 Lounas 
  Klo 13.00–14.00 Toisen mielen tarkasteleminen
  Klo 14.00–14.15 Taukojumppa ja tauko
  Klo 14.15–15.00 Mentalisaatio vuorovaikutuksessa
  Klo 15.00–16.00 Välitehtävän ohjeistus. Palautetta päivästä

   

  Päivä 2 (Oppilaiden välinen suhde ja osallistujan rooli siinä):

  Klo 9.00–10.15 Aloitus, Välitehtävän purku
  Klo 10.15–10.30 Tauko
  Klo 10.30–12.00 Mentalisaation edistäminen omassa työssä sekä kiusaamisen ennaltaehkäisy
  Klo 12.00–13.00 Lounas 
  Klo 13.00–14.00 Mentalisaation edistäminen omassa työssä sekä kiusaamisen ennaltaehkäisy (jatkuu)
  Klo 14.00–14.15 Taukojumppa ja tauko
  Klo 14.15–15.00 Kiusaamiseen puuttuminen mentalisaation avulla
  Klo 15.0016.00 Työnohjauksellisen tapaamisen ohjeistus. Palautetta päivästä

   

  Toteutukset suunnattu yläkoulussa tai 2. asteella työskentelevälle opetustoimen henkilöstölle:

   

  Syksy 2021

  Toteutus 1: Verkkototeutus
  • Koulutuspäivät 5.10.2021 ja 28.10.2021 klo 9.00 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 29.11.2021 klo 14.30 – 16.00

   

  Toteutus 2: Lähitoteutus Joensuussa, Karelia-ammattikorkeakoulu

  • Koulutuspäivät 3.11.2021 ja 3.12.2021 8.30 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 17.1.2022 TAI 19.1.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Toteutus 3: Lähitoteutus Espoossa, Laurea-ammattikorkeakoulu

  • Koulutuspäivät 3.11.2021 ja 2.12.2021 8.30 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 17.1.2022 TAI 19.1.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Toteutus 4: Verkkototeutus

  • Koulutuspäivät 11.11.2021 ja 1.12.2021 klo 9.00 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 17.1.2022 TAI 19.1.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Kevät 2022

  Toteutus 5: Verkkototeutus

  • Koulutuspäivät 12.1.2022 ja 2.2.2022 klo 9.00 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 1.3.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Toteutus 9: Verkkototeutus

  • Koulutuspäivät 5.4.2022 ja 22.4.2022 klo 9.00 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 17.5.2022 TAI 25.5.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Toteutus 10: Lähitoteutus Joensuussa, Karelia-ammattikorkeakoulu

  • Koulutuspäivät 11.4.2022 ja 28.4.2022 klo 8.30 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 17.5.2022 TAI 25.5.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Toteutus 11: Lähitoteutus Espoossa, Laurea-ammattikorkeakoulu

  • Koulutuspäivät 11.4.2022 ja 28.4.2022 klo 8.30 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 17.5.2022 TAI 25.5.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Toteutus 12: Verkkototeutus

  • Koulutuspäivät 2.5.2022 ja 19.5.2022 klo 9.00 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 8.6.2022 klo 14.30 – 16.00

   

   

  Toteutukset suunnattu varhaiskasvatuksessa tai alakoulussa työskentelevälle opetustoimen henkilöstölle:

   

  Kevät 2022

   

  Toteutus 6: Lähitoteutus Joensuussa, Karelia-ammattikorkeakoulu

  • Koulutuspäivät 7.2.2022 ja 23.2.2022 klo 8.30 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 23.3.2022 TAI 29.3.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Toteutus 7: Lähitoteutus Espoossa, Laurea-ammattikorkeakoulu

  • Koulutuspäivät 14.2.2022 ja 2.3.2022 klo 8.30 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 23.3.2022 TAI 29.3.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Toteutus 8: Verkkototeutus

  • Koulutuspäivät 18.2.2022 ja 3.3.2022 klo 9.00 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 23.3.2022 TAI 29.3.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Toteutus 12: Verkkototeutus

  • Koulutuspäivät 2.5.2022 ja 19.5.2022 klo 9.00 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 8.6.2022 klo 14.30 – 16.00

   

   
  Syksy 2022

   

  Toteutus 13: Verkkototeutus

  • Koulutuspäivät 6.9.2022 ja 22.9.2022 klo 9.00 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 13.10.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Toteutus 14: Lähitoteutus Joensuussa, Karelia-ammattikorkeakoulu

  • Koulutuspäivät 19.9.2022 ja 6.10.2022 klo 8.30 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 7.11.2022 TAI 17.11.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Toteutus 15: Lähitoteutus Espoossa, Laurea-ammattikorkeakoulu

  • Koulutuspäivät 19.9.2022 ja 6.10.2022 klo 8.30 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 7.11.2022 TAI 17.11.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Toteutus 16: Verkkototeutus

  • Koulutuspäivät 26.9.2022 ja 12.10.2022 klo 9.00 – 16.00
  • Vapaaehtoinen pienryhmätapaaminen etäyhteydellä 7.11. 2022 TAI 17.11.2022 klo 14.30 – 16.00

   

  Ilmoittautumislinkin kautta pääset valitsemaan mihin toteutuskertaan osallistut.

  Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Ymmärrät mentalisaation merkityksen yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen toiminnassa.
  • Saat valmiuksia havainnoida omaa mentalisaatiokykyäsi ja toimia tietoisesti mentalisoivasti.
  • Saat valmiuksia vahvistaa yksilön ja yhteisön mentalisaatiokykyä.
  • Saat työvälineitä toimia mentalisaatiota lisäävällä ja kiusaamista ehkäisevällä tavalla vuorovaikutustilanteissa.
  • Osaat käyttää erilaisia mentalisaatiokykyä vahvistavia harjoituksia osana omaa työtäsi.

 • Materiaalit 

  Koulutus järjestetään suomeksi.

  Koulutuksen materiaalit ovat saatavilla avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi).

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksutonta. Osallistuja saa todistuksen suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti.

  Il­moit­tau­tu­mi­nen

  Ilmoittautuminen on sitova.

  Verkkototeutuksiin otetaan enintään 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja lähitoteutuksiin enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

  Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia.

  Pe­ruu­tuseh­dot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi

  Osallistumisen voi peruuttaa maksutta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta ts. sähköisen ilmoittautumislomakkeen täyttämisestä ja lähettämisestä. Yli 14 vuorokautta ilmoittautumisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme peruutusmaksun 90,00 € kulujen kattamiseksi.

  Mikäli koulutus perutaan järjestäjästä/järjestäjistä johtuvista syistä, osallistujalle ei muodostu kuluja.

Lisätietoa

 • Kouluttajat 

  Tiina Putkuri.jpg

  Tiina Putkuri, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

  Tiina on Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori ja työskentelee muun muassa mielenterveyteen liittyvillä opintojaksoilla. Hän on erityisesti kiinnostunut lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä mielenterveyden edistämisestä. Koulumaailma on Tiinalla tuttu aiemman kouluterveydenhoitajan työn kautta. Mentalisaation hän näkee hyödyllisenä ja mielenkiintoisena lähestymistapana niin arkisiin kuin ammatillisiinkin ihmissuhteisiin.

   Kirsi Husu.jpg

  Kirsi Husu, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

  Kirsi työskentelee opettajan työn ohella psykoterapeuttina ja työnohjaajana. Hänellä on pitkä kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä nuorten ja aikuisten parissa ja hän toimii työnohjaajana terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan henkilöstölle. Mentalisaation eli mielentämisen teemaa Kirsi lähestyy erityisesti psykofyysisten työtapojen näkökulmasta.  

   Lappalainen Minna net (2).jpg

  Minna Lappalainen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

  Minna on mielenterveys- ja päihdetyön opettaja ja työnohjaaja. Hän lähestyy mentalisaatio-teemaa erityisesti toiminnallisten ryhmätyömenetelmien, draamakasvatuksen sekä kehollisten menetelmien näkökulmasta. Minnan työskentelytapa on toiminnallinen ja osallistava.

   Räsänen Riitta net (7).jpg

  Riitta Räsänen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

  Riitta on toiminut opettajana Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa lähes 15 vuoden ajan. Hän on työskennellyt musiikkiterapeuttina, jolloin suurin osa hänen asiakkaistaan oli lapsia ja nuoria, joilla oli tunne-elämän ja käyttäytymisen vaikeuksia. Riitta kokee luovien ja toiminnallisten menetelmien olevan tärkeitä työvälineitä myös mentalisaatiokyvyn vahvistamisessa.

  Maaranen Tiina net.jpg

  Tiina Maaranen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

  Tina toimii opettajana Karelia ammattikorkeakoulussa. Aiempaa työhistoriaa hänellä on varhaiskasvatuksen puolelta, joten kouluttajana hän tuo näkökulmia, menetelmiä ja työkaluja erityisesti varhaiskasvatusikäisten lasten mentalisaatiotaitojen kehittymisen tukemiseen.

 

Lisätietoja

Laurea events.

events@laurea.fi

040 660 5825

Asiakaspalvelu ma-pe klo 9.00-16.00

Lue lisää Eventsin palveluista »

 

alabanneri_mentalisaatio_Jarjestajat-ja-rahoittaja_800x145px_72ppi (002).jpg

Lisätietoja:

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos kiinnostuit koulutuksesta ja haluat lisätietoa, voit jättää meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

Hyväksyn tietojeni tallentamisen sekä viestinnän yhteydenottopyyntööni liittyen