Siirry sisältöön

"Hyvin rakennettu ja mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa hyvin vuorotteli teoria ja pienryhmätehtävät." "Konkreettisia menetelmiä arkeen, muistutus oman mentalisaatiokyvyn ylläpidosta."

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, peruskouluissa tai toisella asteella työskentelevä opetustoimen alainen henkilöstö (mm. lastenhoitajat, opettajat, ohjaajat, koulunkäyntiavustajat, kuraattorit ja psykologit)
 • Hakuaika: Päättyy kaksi viikkoa ennen toteutuskertojen alkua
 • Ajoitus: 5.10.2021 - 30.11.2023 (koulutus järjestetään tällä aikavälillä useamman kerran, kunkin toteutuksen kesto kaksi lähiopetuspäivää)
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkossa, Espoossa (Laurea Otaniemen kampus) tai Joensuussa (Karelia-amk)
 • Hinta: Maksuton, Opetushallituksen rahoittama

Mentalisaatio, eli mielentäminen, tarkoittaa kykyä huomioida oma ja toisen ihmisen mieli. Sitä pidetään psyykkisen hyvinvoinnin kulmakivenä ja muun muassa eri psykoterapiasuuntausten yhteisenä vaikuttavana tekijänä. Hyvä mentalisaatiokyky tukee lasten ja nuorten empatiakyvyn kehittymistä ja edistää mielen hyvinvointia. Se auttaa mm. pysähtymään ristiriitatilanteissa, säätelemään omia tunnetiloja ja vähentämään konfliktien aiheuttamaa stressiä.

Mentalisaatio – osaamista kiusaamisen ehkäisyyn -koulutus vahvistaa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön osaamista kiusaamisen ehkäisyssä ja vähentämisessä mentalisaation avulla. Osallistujat perehtyvät  koulutuksessa mentalisaation edistämisen perusteisiin, oman mentalisaatiokyvyn tarkasteluun ja saavat konkreettisia työkaluja omaan työhönsä.

 • Mentalisaatio – osaamista kiusaamisen ehkäisyyn -koulutus järjestetään vuosien 2021-2023 aikana useampana toteutuskertana. Kuhunkin toteutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää. Ilmoittautumislinkin kautta voit valita mihin toteutukseen osallistut.
 • Toteutuksia järjestetään sekä kokonaan verkossa että lähiopetuksena. Huomioithan ilmoittautuessasi valitsemasi toteutuksen toteutustavan ja -paikan. Hakuaika toteutuksiin päättyy kaksi viikkoa ennen kunkin koulutuksen alkua.
 • Lisäksi koulutus on syksyn ajan 8.8.2023 alkaen mahdollista suorittaa myös omatoimisesti, jolloin saat käyttöösi luentotallenteet, keskustelutehtävät ja harjoitukset. Suosittelemme omatoimista koulutusta erityiseti työyhteisöille tai muille ryhmille.
 • Lähitoteutuksiin otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Verkkototeutuksiin otetaan enintään 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Verkkokoulutukseen osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Koulutus täyttää ammattikorkeakoulutasoisen (AMK) koulutuksen vaatimukset.

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja 2. asteen henkilöstölle.

  Koulutukseen voi osallistua henkilö, joka työskentelee varhaiskasvatuksessa tai opetustoimessa (esimerkiksi rehtori, opettaja, ammatillinen ohjaaja tai iltapäiväkerhon ohjaaja, opinto-ohjaaja, avustaja, koulukuraattori, koulupsykologi). Koulutuksiin osallistuminen ei edellytä aiempaa osaamista aiheesta.

  Koulutus on osallistujille maksuton, koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa.

 • Koulutuspäivät 

  Varhaiskasvatuksen ja alakoulun henkilöstölle suunnatut koulutuskerrat:

   

  Verkkototeutus

  • Koulutuspäivät 29.8.2023 ja 20.9.2023 klo 8.30 – 16.00

   

  + Vapaaehtoinen työnohjauksellinen tapaaminen yhden kerran koulutuksen jälkeen (12.10.2023 klo 14.30-16.00, Zoom)

   

  Yläkoulun ja 2. asteen henkilöstölle suunnatut koulutukset:

   

  Verkkototeutus

  • Koulutuspäivät 30.8.2023 ja 21.9.2023

  + Vapaaehtoinen työnohjauksellinen tapaaminen yhden kerran koulutuksen jälkeen (12.10.2023 klo 14.30–16.00, Zoom)

   

  Lisäksi koulutus on syksyn ajan 8.8.2023 alkaen mahdollista suorittaa myös omatoimisesti, jolloin saat käyttöösi luentotallenteet, keskustelutehtävät ja harjoitukset. Suosittelemme omatoimista koulutusta erityiseti työyhteisöille tai muille ryhmille.

   

  Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 • Sisältö ja toteutus 

  Koulutuksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön osaamista mentalisaatiosta ja tarjota työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn. Koulutuspäivien aikana käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • mentalisaatio ja sen kehittyminen
  • tunteiden säätely
  • mentalisaatiota vahvistavat harjoitukset
  • mentalisoiva vuorovaikutus ja reflektiivinen työote

  Koulutuksessa käsitellään aihetta kahdesta näkökulmasta.

  • Ensimmäisenä koulutuspäivänä keskitytään tarkastelemaan osallistujan omaa mentalisaatiokykyä sekä mentalisaatiota osallistujan ja oppilaan välisessä suhteessa.
  • Toisessa koulutuspäivässä keskitytään tarkastelemaan mentalisaatiota kahden tai useamman oppilaan välisessä suhteessa sekä osallistujan roolia ja keinoja vaikuttaa siihen.

   

  Päivä 1 (Koulutukseen osallistujan ja oppilaan välinen suhde):

  Klo 9.00–9.30 Aloitus, koulutuspäivien ohjelma ja johdatus aiheeseen
  Klo 9.30–10.15 Ennakkotehtävän purku pienryhmissä ja yhdessä
  Klo 10.15–10.30 Tauko
  Klo 10.30–12.00 Oman mielen ymmärtäminen
  Klo 12.00–13.00 Lounas 
  Klo 13.00–14.00 Toisen mielen tarkasteleminen
  Klo 14.00–14.15 Taukojumppa ja tauko
  Klo 14.15–15.00 Mentalisaatio vuorovaikutuksessa
  Klo 15.00–16.00 Välitehtävän ohjeistus. Palautetta päivästä

   

  Päivä 2 (Oppilaiden välinen suhde ja osallistujan rooli siinä):

  Klo 9.00–10.15 Aloitus, Välitehtävän purku
  Klo 10.15–10.30 Tauko
  Klo 10.30–12.00 Mentalisaation edistäminen omassa työssä sekä kiusaamisen ennaltaehkäisy
  Klo 12.00–13.00 Lounas 
  Klo 13.00–14.00 Mentalisaation edistäminen omassa työssä sekä kiusaamisen ennaltaehkäisy (jatkuu)
  Klo 14.00–14.15 Taukojumppa ja tauko
  Klo 14.15–15.00 Kiusaamiseen puuttuminen mentalisaation avulla
  Klo 15.0016.00 Työnohjauksellisen tapaamisen ohjeistus. Palautetta päivästä
   

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Ymmärrät mentalisaation merkityksen yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen toiminnassa.
  • Saat valmiuksia havainnoida omaa mentalisaatiokykyäsi ja toimia tietoisesti mentalisoivasti.
  • Saat valmiuksia vahvistaa yksilön ja yhteisön mentalisaatiokykyä.
  • Saat työvälineitä toimia mentalisaatiota lisäävällä ja kiusaamista ehkäisevällä tavalla vuorovaikutustilanteissa.
  • Osaat käyttää erilaisia mentalisaatiokykyä vahvistavia harjoituksia osana omaa työtäsi.

 • Materiaalit 

  Koulutus järjestetään suomeksi.

  Koulutuksen materiaalit ovat saatavilla avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi) koulutusten päätyttyä loppuvuodesta 2022.

   

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksutonta. Osallistuja saa todistuksen suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti. Koulutuksen hyväksytysti suorittaakseen osallistujan tulee olla paikalla molempina koulutuspäivinä sekä palautettava tehtävät määräajassa.

   

  Il­moit­tau­tu­mi­nen

  Ilmoittautuminen on sitova.

  Verkkototeutuksiin otetaan enintään 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja lähitoteutuksiin enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

  Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia.

   

  Pe­ruu­tuseh­dot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti koulutuksen kouluttajalle tiina.putkuri@laurea.fi.

  Osallistumisen voi peruuttaa maksutta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta ts. sähköisen ilmoittautumislomakkeen täyttämisestä ja lähettämisestä. Yli 14 vuorokautta ilmoittautumisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme peruutusmaksun 90,00 € kulujen kattamiseksi.

  Mikäli koulutus perutaan järjestäjästä/järjestäjistä johtuvista syistä, osallistujalle ei muodostu kuluja.

Lisätietoa

 • Kouluttajat 

  Tiina Putkuri.jpg

  Tiina Putkuri, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

  Tiina on Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori ja työskentelee muun muassa mielenterveyteen liittyvillä opintojaksoilla. Hän on erityisesti kiinnostunut lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä mielenterveyden edistämisestä. Koulumaailma on Tiinalla tuttu aiemman kouluterveydenhoitajan työn kautta. Mentalisaation hän näkee hyödyllisenä ja mielenkiintoisena lähestymistapana niin arkisiin kuin ammatillisiinkin ihmissuhteisiin.

   Kirsi Husu.jpg

  Kirsi Husu, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

  Kirsi työskentelee opettajan työn ohella psykoterapeuttina ja työnohjaajana. Hänellä on pitkä kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä nuorten ja aikuisten parissa ja hän toimii työnohjaajana terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan henkilöstölle. Mentalisaation eli mielentämisen teemaa Kirsi lähestyy erityisesti psykofyysisten työtapojen näkökulmasta.  

   Lappalainen Minna net (2).jpg

  Minna Lappalainen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

  Minna on mielenterveys- ja päihdetyön opettaja ja työnohjaaja. Hän lähestyy mentalisaatio-teemaa erityisesti toiminnallisten ryhmätyömenetelmien, draamakasvatuksen sekä kehollisten menetelmien näkökulmasta. Minnan työskentelytapa on toiminnallinen ja osallistava.

   Räsänen Riitta net (7).jpg

  Riitta Räsänen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

  Riitta on toiminut opettajana Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa lähes 15 vuoden ajan. Hän on työskennellyt musiikkiterapeuttina, jolloin suurin osa hänen asiakkaistaan oli lapsia ja nuoria, joilla oli tunne-elämän ja käyttäytymisen vaikeuksia. Riitta kokee luovien ja toiminnallisten menetelmien olevan tärkeitä työvälineitä myös mentalisaatiokyvyn vahvistamisessa.

  Maaranen Tiina net.jpg

  Tiina Maaranen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

  Tina toimii opettajana Karelia ammattikorkeakoulussa. Aiempaa työhistoriaa hänellä on varhaiskasvatuksen puolelta, joten kouluttajana hän tuo näkökulmia, menetelmiä ja työkaluja erityisesti varhaiskasvatusikäisten lasten mentalisaatiotaitojen kehittymisen tukemiseen.

 • Palautteita aikaisemmista toteutuksista 

  Avoin palaute koulutuksesta:

  • Hyvin rakennettu kokonaisuus, jossa hyvin vuorotteli teoria ja pienryhmätehtävät.
  • Rytmitys ja ryhmätyöt hyviä.
  • Lisää tällaisia koulutuksia. Mentalisaatio on mielenkiintoinen aihe niin laste, nuorten aikuisten kuin iäkkäiden ryhmien osalta.
  • Koulutus oli erittäin mielenkiintoinen ja avaava.
  • Hyvä kokonaisuus, sopivasti asiaa ja harjoituksia. Hyvä kouluttajat, joita oli miellyttävä kuunnella. Erityisen hyvää työtä oli viimeinen luento mentalisaatiosta käytännön kiusaamisen vastaisessa työskentelyssä, juuri konkreettiset kysymykset ym.

   

  Mitä hyötyä sait koulutuksesta työhösi:

  • Uusia työkaluja, syvensi ymmärrystä, verkostoiduin, vertaisoppimista muilta ammattilaisilta.
  • Hyviä harjoitteita ja uusia ajatuksia asian esiin ostamiseen omassa työssä ja työyhteisössä.
  • Konkreettisia menetelmiä arkeen, muistutus oman mentalisaatiokyvyn ylläpidosta.
  • Paljon erilaisia toimintamalleja lasten kanssa. Varsinkin uuden kauden alussa lasten tutustumiseen ja ryhmäytymiseen liittyen kaverisuhteisiin hyviä työkaluja.
  • Uusia termejä ja niiden merkityksiä.
   Uusia ja käyttökelpoisia harjoitteita käyttöön.
   Ymmärrystä erilaisten käyttäytymisen oireiluun ja tapahtumiin.
  • Pystyn tiedostamaan enemmän omia tunnetilojani ja käyttäytymismallejani, jolloin lasten auttaminen eri tilanteissa helpottuu.

 

alabanneri_mentalisaatio_Jarjestajat-ja-rahoittaja_800x145px_72ppi (002).jpg

Lisätietoja: