• Kohderyhmä: sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja luovista menetelmistä kiinnostuneille. Koulutusta voidaan räätälöidä osallistujaryhmän mukaan.
 • Hakuaika: Sopimuksen mukaan
 • Ajoitus: Sopimuksen mukaan
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurilan kampus
 • Hinta: Hinta sovitaan erikseen tilauksen mukaisesti.

Osaaminen

 • Osallistujan luova, ammatillinen työote vahvistuu asiakastyössä
 • Osallistuja osaa soveltaa luovia menetelmiä asiakastyön arkeen
 • Osallistuja osaa vahvistaa asiakkaiden osallisuutta, itseilmaisua ja vuorovaikutusta
 • Osallistuja osaa nostaa asiakkaan arkea ja kokemuksia näkyviksi ja ääntä kuuluviin palveluiden kehittämiseksi

Keskeiset sisällöt

 • Asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen luovin menetelmin
 • Asiakkaan innostaminen yhteiseen, luovaan toimintaan
 • Luovia menetelmiä osaamistarpeiden mukaisesti: musiikki, kuvallinen ilmaisu, draamatyöskentely sekä liikunta ja tanssi hyvinvoinnin vahvistajana

Kouluttajat ovat luovien menetelmien asiantuntijoita.

Täydennyskoulutusta tarjotaan tilauskoulutuksena, joka voidaan räätälöidä kohderyhmän osaamistarpeiden mukaisesti ja josta sovitaan tilaajan kanssa erikseen. 

Koulutuspaikka

Tilauksen mukaisesti tilaajan hankkimat ja kustantamat koulutustilat (pääkaupunkiseudulla) 
tai Laurea Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa, Luokkatilat.

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme
"