Siirry sisältöön

Koulutus käynnistyy syyskuussa 2021 ja jatkuu joulukuuhun 2022 asti. Koulutus sisältää 1-3 lähipäivää kuukaudessa, jotka järjestetään arkipäivisin ja päiväsaikaan. Koulutukseen valitaan kuusi opiskelijaa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Luovien alojen toimijat
 • Hakuaika: 1.6.2021 - 19.9.2021
 • Ajoitus: Syyskuu 2021 – joulukuu 2022
 • Laajuus: Noin 1-3 lähipäivää/kk
 • Sijainti: Laurean, Metropolian ja Haaga-Helian kampuksilla, Helsingin Seniorisäätiön hoivakodeissa ja verkkototeutuksena
 • Hinta: Uudenmaan liiton rahoittama hanke ja koulutus

Etsimme yhä mukaan draaman osaajia. Ilmoittaudu mukaan, jos haluat oppia käyttämään soveltavaa taidetta vanhustyössä ja hoivakotiyhteistyössä. Toimijoille järjestetään myös sparrausta oman yritystoiminnan kehittämiseen vanhustyön sektorilla. Tarkoituksena on löytää luovien alojen toimijoille uusia yhteistyön, yhteistyöverkostojen ja työllistymisen mahdollisuuksia hoivakodeissa.

Voit osallistua koulutukseen, jos olet kiinnostunut kehittämään omaa taiteen tekemistä yritystoiminnan suuntaan tai kehittämään omaa taidepalvelua ja pystyt sitoutumaan osallistumaan toimintaan vuosina 2021 ja 2022. Asuminen Uudellamaalla tai mahdollisen yritystoiminnan kohdentaminen Uudenmaan alueelle katsotaan eduksi.

Koulutuksessa kehität yhteistyötä ja verkostoja muiden luovan alan toimijoiden ja hoivakotien kanssa sekä osallistuvien korkeakoulujen opiskelijoiden kanssa. 

Otamme toimintaan mukaan luovan alan toimijoita, jotka asuvat tai toimivat Uudellamaalla ja jotka omaavat riittävän käytännön suomen kielen taidon. Koulutukseen valitaan mukaan yhteensä kuusi luovan alan toimijaa musiikin, kuvataiteen ja teatterialan saralta.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana kehität hoivakotien luovaa toimintakulttuuria ja opit monipuolisesti vanhustyöstä ja oman osaamisesi brändäämisestä. Koulutuksen avulla pääset laajentamaan omaa osaamistasi luovissa työtavoissa sekä verkostoidut luovan alan ja vanhustyön ammattilaisten kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on edistää luovan alan toimijoiden mahdollisuuksia työskennellä ikäihmisten kanssa luovan alan ammattilaisena sekä kehittää, laajentaa ja jakaa asiantuntijaosaamistaan osana luovien toimijoiden monialaista tiimiä ja hoivakotikenttää.

Luovat toiminnot ovat yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa taidelähtöistä toimintaa: draamaa (esim. Tarinateatteri), musiikkia ja kuvallista ilmaisua, tai teknologiaa hyödyntäviä luovia menetelmiä. Luovien menetelmien oletetaan tarjoavan elämyksiä ja tuottavan nautintoa sellaisenaan sekä edistävän yhteisöllisyyden muodostumista hoivakodin sisällä. Luovien toimintojen toivotaan lisäävän hoivakodin toimintakulttuurin ja elinpiirin viihtyisyyttä.

Juuri nyt haemme mukaan erityisesti musiikin alan toimijoita!

Koulutukseen sisältyy myös hoivakodeille järjestettävä teknologiatyöpaja, johon luovat toimijat voivat osallistua.

Aikataulu

Ilmoittautumisaika koulutukseen päättyy 26.8.2021. Jatkoon valituille hakijoille järjestetään etähaastattelut viikon 38 aikana.. Koulutuksen aikataulut tarkentuvat haastattelussa.

Koulutus jatkuu joulukuuhun 2022 asti. Koulutus sisältää 1-3 lähipäivää kuukaudessa, jotka järjestetään arkipäivisin ja päiväsaikaan. Hyväksytyt osallistujat sitoutuvat toteutusaikatauluun ja koulutusohjelmaan kokonaisuudessaan. Koulutusohjelman suorittaneet luovan alan toimijat saavat ohjelman päätteeksi virallisen osallistumistodistuksen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutuksen kustannukset

Mikäli koulutukseen osallistuvalla luovan alan toimijalla on jo yritys, kuuluu maksuton koulutus de minimis –tuen piiriin. De minimis –tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jota voidaan myöntää yhtä yritystä kohti kolmen verovuoden aikana enintään 200 000 euroa.

Yrittäjä ilmoittaa itse koulutukseen osallistuessaan aiemmin saamansa de minimis -tuen määrän ja saa todistuksen koulutuksen kerryttämästä tuesta.

Koulutuksen markkina-arvo (yritykselle kertyvän de minimis-tuen määrä): 

 • Sparraus, 400 € (sis. toimijakohtaisen liiketoiminnan sparrauksen, luoviin työpajoihin liittyvät ideointi- ja suunnittelutyöpajat, koulutusta vanhustyöhön liittyen sekä teknologia-työpajan)
 • Matchmaking-tilaisuus 100 €

Mikäli luovan alan toimija toimii ilman yritystä, de minimis –tuki ei koske häntä.

Kouluttajat

Laurean, Metropolian ja Haaga-Helian sosiaali- ja terveysalan, kulttuurin alan sekä yrittäjyyden ammattilaiset:

 • Satu Bethell, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Jori Linnamäki,Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Laura Juvonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Minna Lamppu, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Panu Karhinen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Anu-Riikka Eerola, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Mia Rosenström, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Anna Nikina-Ruohonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Mikko Järvinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Iris Humala, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Elossa! -hanke

Luovasti elossa -koulutus on osa Elossa! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä –hanketta. Uudenmaan liiton UKKE-rahoitettu hanke toteutetaan 1.5.2021-31.3.2023 aikana.

Hankkeen toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppanina Helsingin Seniorisäätiö.

Uudenmaan_liitto_Logo_vaaka.png

 

 

 

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja: