Siirry sisältöön

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena, johon sisältyy puolen päivän aloitus- ja päätöswebinaarit sekä itsenäistä opiskelua tukevaa verkko-ohjausta.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimiva kasvatus- ja ohjaushenkilöstö.
 • Hakuaika: 17.1.2022 – 20.3.2022
 • Ajoitus: 25.3.2022 – 4.11.2022
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokoulutus, mahdollisuus pienryhmätapaamisiin osallistujan valinnan mukaisesti.
 • Hinta: Maksuton

LUMOA-täydennyskoulutuksessa varhaiskasvatuksen toimijoita innostetaan löytämään oma aktiivinen ja monipuolinen luontoyhteytensä, liikkumaan, kokemaan, rentoutumaan ja oppimaan luonnossa ja yhdistämään nämä kokemukset pedagogisiksi mahdollisuuksiksi ja menetelmiksi, joita hankkeeseen osallistujat voivat toteuttaa ja soveltaa omassa työssään. Samalla luontokokemukset ja niiden jakaminen edistävät työhyvinvointia sekä mahdollistavat yhteisöllistä oppimista ja sitä kautta toimintakulttuurin muutosta.

Koulutuksen avulla kehityt lasten omaehtoisen leikin edistäjänä, inkluusion vahvistajana, turvallisen luonnossa liikkumisen mahdollistajana sekä kestävän kehityksen osaajana. Luontoympäristöä tarkastellaan myös työmotivaation, innostumisen ja voimaantumisen näkökulmista.

Koulutuksen sisältö

Koulutus jakautuu kolmeen osioon:

1. LUMOUDU – orientaatio 1 op

 • ennakkotehtävä
 • tutkimuksellista ja menetelmätietoa luontopedagogiikasta sekä luonnosta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäjänä sekä kestävän kehityksen mukaisesta luontodialogista, ecologista
 • osallistujien verkostoituminen
 • itsenäisen opiskelun ohjeet
 • webinaari nauhoitetetaan soveltuvin osin ja on osallistujien katsottavissa jälkeenpäin

2. OMAA LUMOA – työskentely 3 op

 • Perehtyminen aloitusseminaarin aineistoihin itsenäisesti ja/tai pienryhmissä
 • Kokemuksellinen luonnossa liikkuminen ja menetelmien omakohtainen kokeilu (yksin ja/tai yhdessä parin/pienryhmän kanssa)
 • Ohjaustapaamiset / pienryhmätapaamiset verkossa 1 kuukaudessa (yhteensä 4–5 tapaamiskertaa)
 • Päiväkirjatyöskentely, joka voi toteutua videopäiväkirjana, perinteisenä päiväkirjana, blogina tai esim. kuvapainotteisena ePortfoliona. Vapaamuotoista ja voimaannuttavaa päiväkirjaa työstetään viikoittain aina päätösseminaariin saakka

3. JAETAAN LUMOA – päätöswebinaari 1 op

 • oppimisen ja kokemusten sekä päiväkirjatyöskentelyn jakaminen osallistujien kesken
 • koulutuksen jatkohyödyntäminen: mitä ja miten vien koulutuksessa oppimiani omalle työpaikalleni ja mitä poimin osaksi omaa työhyvinvointiani
 • LUMOA-hankkeen omakohtainen ja kokonaisarviointi

Kaikkien osioiden suorittajat saavat koulutuksesta osallistumistodistuksen.

Koulutuksen aikataulu ja toteutus

LUMOA-koulutus toteutetaan verkko-opintoina integroituen osallistujien omille työpaikoille. Koulutukseen sisältyy aloitus- ja päätöswebinaari (25.3. ja 4.11.2022) sekä verkon välityksellä tapahtuvaa itsenäisen opiskelun ohjausta n. kerran kuukaudessa. Itsenäisen opiskelun osuus edellyttää, että osallistujalla on mahdollisuus toimia lapsiryhmän kanssa luontoympäristössä koulutuksen aikana. Verkon välityksellä toiminta mahdollistaa osallistumisen kaikkialta Suomesta. Koulutuksessa tuetaan lisäksi osallistujien verkostoitumista ja kannustetaan lähitapaamisiin luonnossa.

Aikataulu

21.3.2022 Ennakkotehtävän palautus

25.3.2022 LUMOUDU-aloituswebinaari klo 12.30 – 15.45,
nauhoitetaan soveltuvin osin

25.3. – 15.10.2022 OMAA LUMOA – itsenäinen opiskelu, sisältää verkko-
ohjausta

4.11.2022 JAETAAN LUMOA - päätöswebinaari klo 12.30 – 15.45

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan tältä sivulta löytyvältä lomakkeelta 15.1. – 20.3.2022 välisenä aikana. Koulutukseen otetaan enintään 60 osallistujaa.

Koulutus on maksuton ja se on Opetushallituksen tukemaa varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutusta.

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse suunnittelija Teija Uinolle (teija.uino@laurea.fi) viimeistään 24.3.2022 mennessä.

Ilmoittaudu mukaan

 

Haastattelussa varhaiskasvattaja Sari Lind - LUMOA-hanke

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Luonnosta uutta motivaatiota, osallisuuden pedagogiikkaa ja arvokasvatusta -koulutus on osa LUMOA-hanketta. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Lisätietoja: