Siirry sisältöön

Tapahtuma ja yleisötilaisuus ovat monipuolisia kokonaisuuksia, joiden toteuttaminen ja tilannejohtaminen edellyttävät tapahtumaturvallisuuden osa-alueiden ymmärrystä sekä tietoa tuotannosta, riskeistä, securitystä, safetystä ja palveluista.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestäjille
 • Hakuaika: 18.10.2020 mennessä
 • Ajoitus: Officer 5 op 2.11.2020-14.12.2020/ Officer 5 op + Manager 10 op 2.11.2020-19.4.2021
 • Laajuus: Officer 5 op/ Officer + Manager 15 op
 • Sijainti: Verkkokoulutus
 • Hinta: Officer 1900 € + alv 24%/ Officer + Manager 2900€ + alv 24%

Miten osoitat osaamisesi tapahtumien ja yleisötilaisuuksien turvallisuuden suunnittelussa? Omaatko tarvittavat tiedot ja taidot turvallisten tapahtumien ja yleisötilaisuuksien suunnittelemiseksi, johtamiseksi sekä kehittämiseksi? Osaatko ottaa tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevan lainsäädännön vaatimukset huomioon suunnitteluvaiheessa? Osaatko tarkastella turvallisuutta monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä arvioida riskejä kattavasti?

Certified Event Safety & Security Officer ja Certified Event Safety & Security Manager -koulutusten tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja johtamaan turvallisia tapahtumia ja yleisötilaisuuksia.

Voit ilmoittautua suorittamaan Certified Event Safety & Security Officer -koulutuksen (5 op) tai voit ilmoittautua sekä Certified Event Safety & Security Officer että Certified Event Safety & Security Manager -koulutuksiin (15 op).

Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Mikäli Suomen vallitsevan korona-tilanteen puitteissa lähipäiviä ei voida järjestää, koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden koulutuksen verkossa järjestämiseen.

 

 

Tietoa Certified Event Safety & Security Officer -koulutuksesta

Certified Event Safety & Security Officer -koulutus on suunniteltu kaikille tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestäjille. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy järjestämään turvallisia tapahtumia ja yleisötilaisuuksia huolehtien tilannejohtamisesta. Hyvin suunniteltu, harjoiteltu ja toteutettu tapahtuma on myös osa maineenhallintaa.

Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Tukesin ylitarkastaja Kari Koposen kanssa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt voivat hakea Laurealta Certified Safety & Security Event Officer –osaamismerkkiä. Koulutus täyttää ammattikorkeakoulutasoisen YAMK-koulutuksen vaatimukset.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus muodostuu ennakkotehtävästä (0,5 op), yhdestä koulutuspäivästä Teamsin kautta, verkko-opetuksesta, kehittämistehtävästä (2,5 op) sekä verkossa suoritettavasta lopputentistä (2 op). Kehittämistehtävässä sovelletaan opittua tietoperustaa käytäntöön.

  Koulutuksen hintaan sisältyy yksi tenttisuoritus. Koulutuksen suorittaminen hyväksytysti päätökseen edellyttävien tehtävien ja lopputentin hyväksyttyä suoritusta.

  Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.

  Koulutuspäivä pidetään 12.11.2020 klo 9.00-12.00 Teamsin kautta.

  Verkko-opetus toteutetaan 2.11.-14.12.2020 välisenä aikana.

  Tavoitteet:

  Osallistuja perehtyy tapahtuman tai yleisötilaisuuden toteutukseen, riskiperusteiseen, toiminnalliseen turvallisuuteen sekä lainsäädännön vaatimuksiin. Osallistuja kehittyy myös arvioimaan omia henkilökohtaisia valmiuksiaan.

  Koulutuksessa tarkastellaan turvallisen tapahtuman ja yleisötilaisuuden turvallisuusjohtamista, turvallisuuden toimijoita ja heidän roolejaan sekä riskejä ja lainsäädäntöä.

  Koulutuspäivä 12.11.2020 klo 9.00-12.00

  Kouluttajat: ylitarkastaja Kari Koponen, Tukes ja lehtori Soili Martikainen, Laurea

  • Tapahtuman ja yleisötilaisuuden toiminnallinen turvallisuus ja tilannejohtaminen
  • Tapahtuman ja yleisötilaisuuden toimijat sekä muut ryhmät ja henkilöt, jotka vaikuttavat tapahtuman turvallisuuteen
  • Tapahtumia ja yleisötilaisuuksia koskeva lainsäädäntö, luvat ja ilmoitukset
  • Turvallisuussuunnitelma, pelastussuunnitelma, turvallisuusasiakirja
  • Riskiperusteinen, ennakoiva ote, riskienhallinta ja varautuminen
 • Materiaalit 

  Koulutuksen oppimateriaali on pääosin sähköisessä verkkotyötilassa.

 

Tietoa Certified Event Safety & Security Manager -koulutuksesta

Certified Event Safety & Security Manager -koulutus on suunniteltu kaikille tapahtumien ja yleisötilaisuuksien suunnittelijoille sekä tapahtumaturvallisuutta kouluttaville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy suunnittelemaan ja johtamaan turvallisen tapahtuman ja yleisötilaisuuden normaalioloissa, varautumaan häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä myös kehittämään tapahtumia ja yleisötilaisuuksia.  

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tukesin ylitarkastaja Kari Koposen sekä Local Crewn toimitusjohtaja Ville Ketosen kanssa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt voivat hakea Laurealta Certified Safety & Security Event Manager –osaamismerkkiä. Koulutus täyttää ammattikorkeakoulutasoisen YAMK-koulutuksen vaatimukset.

 

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus muodostuu ennakkotehtävästä (0,5 op), kahdesta koulutuspäivästä Teamsin kautta, verkko-opetuksesta, kehittämistehtävästä (yht. 4,5 op) sekä testaa tietosi-testistä ja verkossa suoritettavasta lopputentistä (5 op). Kehittämistehtävässä sovelletaan opittua tietoperustaa käytäntöön.

  Koulutuksen hintaan sisältyy yksi tenttisuoritus. Koulutuksen osallistujalta edellytetään Certified Event Safety & Security Officer -koulutuksen (5op) hyväksyttyä suorittamista.

  Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.

  Koulutuspäivät ovat 10.2.2021 klo 9.00-12.00 ja 16.3.2021 klo 9.00-12.00 Teamsin kautta.

  Verkko-opetus toteutetaan 25.1.-19.4.2021 välisenä aikana.

  Tavoitteet:

  Osallistuja perehtyy turvallisen tapahtuman tai yleisötilaisuuden suunnitteluun, riskiperusteiseen turvallisuusjohtamiseen, valmiuteen ja toimintaan hätätilanteissa, kriisijohtamiseen sekä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Osallistuja kehittyy myös arvioimaan omia henkilökohtaisia valmiuksiaan.

   

  Koulutuspäivä 10.2.2021 klo 9.00-12.00

  Kouluttajat:

  Ylitarkastaja Kari Koponen, Tukes ja lehtori Soili Martikainen, Laurea.

  • Yleisöturvallisuus
   • saapuminen, osallistuminen ja poistuminen
   • yleisöpaine, -tiheys ja -virtaus
   • ahtautuminen ja ruuhkapaikat
   • lapset
   • tilapäinen leirintäalue
   • esteettömyys, saavutettavuus
   • tasa-arvo
  • Tilannekuva
  • Inhimilliset tekijät ja pakokäyttäytyminen
  • Viestintä ja tiedonvaihto
  • Koulutus, perehdytys
  • Dokumentointi
  • Viranomaisyhteistyö
  • Läheltä piti -tilanteiden, vaaratilanteiden ja onnettomuusseurannan suunnittelu sekä esille tulleiden ilmoitusten käsittely
  • Valmius ja toiminta hätätilanteissa
  • Tilaisuuden keskeyttäminen
  • Johto- ja valtasuhteet; roolit vastuut ja valtuudet
  • Kriisijohtaminen
   • tilannejohtovalmius
   • päätöksenteko paineen alla
   • kriisiviestintä
  • Onnettomuusesimerkit

   

  Koulutuspäivä 16.3.2021 klo 9.00-12.00

  Kouluttajat:

  Toimitusjohtaja Ville Ketonen ja lehtori Soili Martikainen

  • Käytännön esimerkkejä tapahtumien ja yleisötilaisuuksien suunnittelusta, toteuttamisesta ja toiminnan kehittämisestä
  • Turvallisuustavoitteet, asiakastyytyväisyys ja maineenhallinta
  • Toiminnan mittaaminen ja suorituskyvyn arviointi
  • Tapahtuman tai yleisötilaisuuden kehittämisvaihe
  • Riskienhallinnan kehittäminen
  • Harjoittelu

   

 • Materiaalit 

  Koulutuksen oppimateriaali on pääosin sähköisessä verkkotyötilassa.

 

Lisätietoja koulutuksesta

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruustusehdot 

  Hinta

  Laurea Certified Event Safety & Security Officer -koulutuksen hinta on 1 900,00 € + alv 24 %.

  Laurea Certified Event Safety & Security Manager -koulutuksen hinta on 2 900,00 € + alv 24 %.

  Koulutusmaksuun sisältyvät opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit sähköisessä oppimisalustassa. Lisäksi hinta sisältää yhden lopputenttisuorituksen verkossa.

  Koulutus laskutetaan ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen.

  Mikäli yrityksestänne on useita henkilöitä, jotka tarvitsevat tätä koulutusta, voitte pyytää tarjousta räätälöidystä tilauskoulutuksesta osoitteesta events@laurea.fi.

   

  Il­moit­tau­tu­mi­nen

  Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautuminen päättyy 18.10.2020.

  Kaikki ilmoittautuneet läpikäydään ja osallistuminen vahvistetaan erikseen.

  Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.

   

  Pe­ruu­tuseh­dot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi.

  • 4.10.2020 mennessä tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme peruutusmaksun 310 € + alv. 24% kulujen kattamiseksi.
  • 5.10.-18.10.2020 välisenä aikana tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme 50 % osallistumismaksusta.
  • 18.10.2020 jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistujamaksua ei palauteta ja ilmoittautunut sitoutuu maksamaan osallistumismaksun täysmääräisenä. Mikäli osallistut koulutukseen yksityishenkilönä ja peruutat osallistumisen, veloitetaan tällöin 80% koulutuksen osallistujamaksusta.

  Koulutus toteutetaan, kun ilmoittautuneita on 10. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan toimeksiantajan toimesta, lasku mitätöityy.

   

 • Kouluttajat 

  Ylitarkastaja Kari Koponen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

  Lehtori Soili Martikainen, Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Lisätietoja

Laurea events.

events@laurea.fi

040 660 5825 tai 040 631 5014

Lue lisää Eventsin palveluista »

 

Turvallisuusalan täydennyskoulutukset