Siirry sisältöön

Tapahtuma ja yleisötilaisuus ovat monipuolisia kokonaisuuksia, joiden toteuttaminen ja tilannejohtaminen edellyttävät tapahtumaturvallisuuden osa-alueiden ymmärrystä sekä tietoa tuotannosta, riskeistä, securitystä, safetystä ja palveluista.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestäjille
 • Hakuaika: 25.9.2022 mennessä
 • Ajoitus: Koulutus koostuu kahdesta osiosta: Officer 10.10.-28.11.2022/ Manager 23.1.-17.4.2023
 • Laajuus: Officer 5 op/ Officer + Manager 15 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaaran kampus, Vanha maantie 9, 02650 Espoo
 • Hinta: Officer 1900 € + alv 24%/ Officer + Manager 2900€ + alv 24%

Miten osoitat osaamisesi tapahtumien ja yleisötilaisuuksien turvallisuuden suunnittelussa? Osaatko tarkastella turvallisuutta monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä arvioida riskejä kattavasti? Certified Event Safety & Security Officer ja Certified Event Safety & Security Manager -koulutusten tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja johtamaan turvallisia tapahtumia ja yleisötilaisuuksia.

 • Koulutus koostuu kahdesta osiosta, joista voit suorittaa joko vain ensimmäisen tai molemmat. Valitse ilmoittautumislomakkeella, haluatko suorittaa vain Certified Event Safety & Security Officer -koulutuksen tai molemmat sekä Certified Event Safety & Security Officer että Certified Event Safety & Security Manager -koulutukset.
 • Certified Event Safety & Security Officer -koulutus on 5 opintopisteen laajuinen ja se toteutetaan 10.10.-28.11.2022 välisenä aikana verkossa ja lähiopetuspäivä järjestetään 25.10.2022 Laurean Leppävaaran kampuksella.
 • Mikäli suoritat Officer -koulutuksen lisäksi Certified Event Safety & Security Manager -koulutuksen, opintojen kokonaislaajuus on 15 opintopistettä. Manager -koulutuksen verkko-opetus toteutetaan 23.1.-17.4.2023 välisenä aikana ja lähiopetuspäivät järjestetään 7.2.2023 ja 14.3.2023 klo 9.00-16.00 Laurean Leppävaaran kampuksella.
  • Manager -koulutuksen osallistujalta edellytetään Certified Event Safety & Security Officer -koulutuksen (5op) hyväksyttyä suorittamista.

 

Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Mikäli Suomen vallitsevan korona-tilanteen puitteissa lähipäiviä ei voida järjestää, koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden koulutuksen verkossa järjestämiseen.

 

 

Tietoa Certified Event Safety & Security Officer -koulutuksesta

Certified Event Safety & Security Officer -koulutus on suunniteltu kaikille tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestäjille. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy järjestämään turvallisia tapahtumia ja yleisötilaisuuksia huolehtien tilannejohtamisesta. Hyvin suunniteltu, harjoiteltu ja toteutettu tapahtuma on myös osa maineenhallintaa.

Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Tukesin ylitarkastaja Kari Koposen kanssa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt voivat hakea Laurealta Certified Safety & Security Event Officer –osaamismerkkiä.

 • Tietoa koulutuksesta 
  • Verkko-opetus toteutetaan 10.10.-28.11.2022 välisenä aikana.
  • Koulutuksen lähiopetuspäivä järjestetään 25.10.2022 klo 9.00-16.00.
  • Lähiopetuspäivä järjestetään Laurean Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, 02650 Espoo).
  • Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
  • Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen kokonaisuus ja täyttää ammattikorkeakoulutasoisen (AMK) koulutuksen vaatimukset.
  • Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.
 • Sisältö ja toteutus 

  Koulutus muodostuu ennakkotehtävästä (0,5 op), yhdestä lähiopetuspäivästä, verkko-opetuksesta, kehittämistehtävästä (2,5 op) sekä verkossa suoritettavasta lopputentistä (2 op). Kehittämistehtävässä sovelletaan opittua tietoperustaa käytäntöön.

  Koulutuksen hintaan sisältyy yksi tenttisuoritus. Koulutuksen suorittaminen hyväksytysti päätökseen edellyttävien tehtävien ja lopputentin hyväksyttyä suoritusta.

   

  Tavoitteet:

  Osallistuja perehtyy tapahtuman tai yleisötilaisuuden toteutukseen, riskiperusteiseen, toiminnalliseen turvallisuuteen sekä lainsäädännön vaatimuksiin. Osallistuja kehittyy myös arvioimaan omia henkilökohtaisia valmiuksiaan.

  Koulutuksessa tarkastellaan turvallisen tapahtuman ja yleisötilaisuuden turvallisuusjohtamista, turvallisuuden toimijoita ja heidän roolejaan sekä riskejä ja lainsäädäntöä.

   

  Lähipäivä 25.10.2022 klo 9.00-16.00

  Kouluttajat: ylitarkastaja Kari Koponen, Tukes ja lehtori Soili Martikainen, Laurea

  • Tapahtuman ja yleisötilaisuuden toiminnallinen turvallisuus ja tilannejohtaminen
  • Tapahtuman ja yleisötilaisuuden toimijat sekä muut ryhmät ja henkilöt, jotka vaikuttavat tapahtuman turvallisuuteen
  • Tapahtumia ja yleisötilaisuuksia koskeva lainsäädäntö, luvat ja ilmoitukset
  • Turvallisuussuunnitelma, pelastussuunnitelma, turvallisuusasiakirja
  • Riskiperusteinen, ennakoiva ote, riskienhallinta ja varautuminen
 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi.

  Koulutuksen materiaali jaetaan verkkotyötilassa, johon osallistujat saavat tunnukset koulutuksen alussa.

 

Tietoa Certified Event Safety & Security Manager -koulutuksesta

Certified Event Safety & Security Manager -koulutus on suunniteltu kaikille tapahtumien ja yleisötilaisuuksien suunnittelijoille sekä tapahtumaturvallisuutta kouluttaville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy suunnittelemaan ja johtamaan turvallisen tapahtuman ja yleisötilaisuuden normaalioloissa, varautumaan häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä myös kehittämään tapahtumia ja yleisötilaisuuksia.  

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tukesin ylitarkastaja Kari Koposen sekä Local Crewn toimitusjohtaja Ville Ketosen kanssa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt voivat hakea Laurealta Certified Safety & Security Event Manager –osaamismerkkiä.

 

 • Tietoa koulutuksesta 
  • Koulutuksen osallistujalta edellytetään Certified Event Safety & Security Officer -koulutuksen (5op) hyväksyttyä suorittamista.
  • Verkko-opetus toteutetaan 23.1.-17.4.2023 välisenä aikana.
  • Koulutuksen lähiopetuspäivät järjestetään 7.2.2023 ja 14.3.2023 klo 9.00-16.00.
  • Lähiopetuspäivät järjestetään Laurean Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, 02650 Espoo).
  • Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
  • Koulutus on 10 opintopisteen laajuinen kokonaisuus ja täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen (YAMK) koulutuksen vaatimukset.
  • Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.
 • Sisältö ja toteutus 

  Koulutus muodostuu ennakkotehtävästä (0,5 op), kahdesta lähiopetuspäivästä, verkko-opetuksesta, kehittämistehtävästä (yht. 4,5 op) sekä testaa tietosi-testistä ja verkossa suoritettavasta lopputentistä (5 op). Kehittämistehtävässä sovelletaan opittua tietoperustaa käytäntöön.

  Koulutuksen hintaan sisältyy yksi tenttisuoritus. Koulutuksen suorittaminen hyväksytysti päätökseen edellyttävien tehtävien ja lopputentin hyväksyttyä suoritusta.

   

  Tavoitteet:

  Osallistuja perehtyy turvallisen tapahtuman tai yleisötilaisuuden suunnitteluun, riskiperusteiseen turvallisuusjohtamiseen, valmiuteen ja toimintaan hätätilanteissa, kriisijohtamiseen sekä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Osallistuja kehittyy myös arvioimaan omia henkilökohtaisia valmiuksiaan.

   

  Lähipäivä 7.2.2023 klo 9.00-16.00

  Kouluttajat:

  Ylitarkastaja Kari Koponen, Tukes ja lehtori Soili Martikainen, Laurea.

  • Yleisöturvallisuus
   • saapuminen, osallistuminen ja poistuminen
   • yleisöpaine, -tiheys ja -virtaus
   • ahtautuminen ja ruuhkapaikat
   • lapset
   • tilapäinen leirintäalue
   • esteettömyys, saavutettavuus
   • tasa-arvo
  • Tilannekuva
  • Inhimilliset tekijät ja pakokäyttäytyminen
  • Viestintä ja tiedonvaihto
  • Koulutus, perehdytys
  • Dokumentointi
  • Viranomaisyhteistyö
  • Läheltä piti -tilanteiden, vaaratilanteiden ja onnettomuusseurannan suunnittelu sekä esille tulleiden ilmoitusten käsittely
  • Valmius ja toiminta hätätilanteissa
  • Tilaisuuden keskeyttäminen
  • Johto- ja valtasuhteet; roolit vastuut ja valtuudet
  • Kriisijohtaminen
   • tilannejohtovalmius
   • päätöksenteko paineen alla
   • kriisiviestintä
  • Onnettomuusesimerkit

   

  Lähipäivä 14.3.2023 klo 9.00-16.00

  Kouluttajat:

  Toimitusjohtaja Ville Ketonen ja lehtori Soili Martikainen

  • Käytännön esimerkkejä tapahtumien ja yleisötilaisuuksien suunnittelusta, toteuttamisesta ja toiminnan kehittämisestä
  • Turvallisuustavoitteet, asiakastyytyväisyys ja maineenhallinta
  • Toiminnan mittaaminen ja suorituskyvyn arviointi
  • Tapahtuman tai yleisötilaisuuden kehittämisvaihe
  • Riskienhallinnan kehittäminen
  • Harjoittelu

   

 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi.

  Koulutuksen materiaali jaetaan verkkotyötilassa, johon osallistujat saavat tunnukset koulutuksen alussa.

 

Lisätietoja koulutuksesta

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Laurea Certified Event Safety & Security Officer -koulutuksen hinta on 1 900,00 € + alv 24 %.

  Laurea Certified Event Safety & Security Manager -koulutuksen hinta on 2 900,00 € + alv 24 %.

  Koulutusmaksuun sisältyvät opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit sähköisessä oppimisalustassa sekä lähipäivinä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi. Lisäksi hinta sisältää yhden lopputenttisuorituksen verkossa.

  Koulutus laskutetaan ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen.

  Mikäli yrityksestänne on useita henkilöitä, jotka tarvitsevat tätä koulutusta, voitte pyytää tarjousta räätälöidystä tilauskoulutuksesta osoitteesta events@laurea.fi.

   

  Il­moit­tau­tu­mi­nen

  Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 25.9.2022.

  Kaikki ilmoittautuneet läpikäydään ja osallistuminen vahvistetaan erikseen.

  Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.

   

  Pe­ruu­tuseh­dot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi.

  • 10.9.2022 mennessä tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme peruutusmaksun 310,00 € + alv 24 % kulujen kattamiseksi.
  • 11.9.-25.9.2022 välisenä aikana tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme 50 % osallistumismaksusta.
  • 25.9.2022 jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistujamaksua ei palauteta ja ilmoittautunut sitoutuu maksamaan osallistumismaksun. Mikäli osallistut koulutukseen yksityishenkilönä ja peruutat osallistumisen 25.9.2022 jälkeen, veloitetaan tällöin 80% koulutuksen osallistujamaksusta.

   

  Koulutus toteutetaan, kun ilmoittautuneita on 10. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan järjestäjän toimesta, lasku mitätöityy.

  Mikäli Suomen vallitsevan korona-tilanteen puitteissa lähipäiviä ei voida järjestää, koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden koulutuksen verkossa järjestämiseen. Myös tässä tapauksessa ilmoittautumisia sitoo ylläolevat peruutusehdot.

   

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Saat tietotaitoa, jonka avulla pystyt suunnittelemaan ja johtamaan turvallisia tapahtumia ja yleistilaisuuksia.
  • Osaat varautua häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä kehittää tapahtumia ja yleisötilaisuuksia.
  • Perehdyt riskiperusteiseen turvallisuusjohtamiseen, valmiuteen ja toimintaan hätätilanteissa, kriisijohtamiseen sekä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
  • Kehityt arvioimaan omia henkilökohtaisia valmiuksia

 • Pa­laut­tei­ta ai­kai­sem­mis­ta kou­lu­tuk­sis­ta  
  • Avoin palaute koulutuksesta:
   • "Pandemiasta johtuva toteutustapa, mutta toteutui onnistuneesti."
   • "Aivan loistava sisältö, läpimeno ja erityisesti virtuaaliset päätöskahvit."
   • "Kaikki kouluttajat huippuhyviä. Kouluttajien kesken kemiat pelasivat ja erityisesti Karin ja Villen käytännön kokemus kenttätyöstä osoittautui mielenkiintoiseksi pedagogisesti. Kaikkia kouluttajia suosittelen lämpimästi."

   

  • Mitä hyötyä sait koulutuksesta työhösi?
   • "Vahvistamaan jo työssä opittuja tapahtumaturvallisuuteen liittyviä asioita."
   • "Omien tapahtumien järjestämisessä tieto tarvittavien yhteistyötahojen ja lupien laajuudesta. Mitä tietoa tarvitaan ja mistä sitä saa. Eri kuvakulmaa tapahtumasta ja sen toteutumisesta, mm. palvelupolku ajattelulla."
 • Usein kysyttyä 

  Milloin ja missä koulutus järjestetään?

  • Koulutuksen lähiopetuspäivät järjestetään Laurean Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, 02650 Espoo.) Certified Event Safety & Security Officer -koulutukseen sisältyy 1 lähiopetuspäivä, jonka lisäksi koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä, verkko-opetusta, kehittämistehtävä sekä verkkotentti. Certified Event Safety & Security Manager -koulutukseen sisältyy 2 lähiopetuspäivää, jonka lisäksi koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä, verkko-opetusta, kehittämistehtävä ja verkkotentti.

   

  Sisältyykö lähipäiviin ruokailua?

  • Lähiopetuspäiviin sisältyy aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi. Kahvituksiin kuuluu aamulla suolainen purtava ja iltapäivällä makea.

   

  Sisältyykö koulutukseen tentti?

  • Sekä Certified Event Safety & Security Officer -koulutukseen että Certified Event Safety & Security Manager -koulutukseen sisältyy molempiin erillinen verkkotentti. Koulutuksen hintaan sisältyy yksi tenttisuoritus molemmissa koulutuksissa. Koulutusten suorittaminen hyväksytysti edellyttää tehtävien ja lopputentin hyväksyttyä suoritusta.

   

  Voinko ilmoittautua vain Certified Event Safety & Security Officer -koulutukseen?

  • Voit ilmoittautua suorittamaan vain Certified Event Safety & Security Officer -koulutuksen (5 op) tai voit ilmoittautua samalla sekä Certified Event Safety & Security Officer että Certified Event Safety & Security Manager -koulutuksiin (15 op).

   

  Voinko ilmoittautua vain Certified Event Safety & Security Manager -koulutukseen?

  • Certified Event Safety & Security Manager -koulutuksen (10 op) osallistujalta edellytetään Certified Event Safety & Security Officer -koulutuksen (5op) hyväksyttyä suorittamista.

   

  Onko minun mahdollista olla pois lähiopetuspäivältä ja silti suorittaa koulutus?

  • Osallistujien on pääsääntöisesti oltava lähipäivillä läsnä. Voit tarvittaessa sopia poissaoloista kouluttajan kanssa. Mikäli et pääse lähiopetuspäiville, ilmoitathan tästä etukäteen events@laurea.fi.

   

  Voiko organisaatio korvata ilmoittautujan toisella henkilöllä, jos ilmoittautuminen on jo maksettu ja ilmoittautunut henkilö ei pääsekään osallistumaan koulutukseen?

  • Voi korvata, mutta muutos on tehtävä hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osallistujalle saadaan tehtyä tunnukset verkkotyötilaan.

   

  Järjestetäänkö koulutus suomeksi vai englanniksi?

  • Koulutus järjestetään suomeksi.

   

  Kuinka usein koulutus järjestetään?

  • Koulutus järjestetään vuosittain. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia.
  • Mikäli olet kiinnostunut tulevasta koulutuksesta, voit olla yhteydessä events@laurea.fi ja ilmoitamme sinulle, kun tulevan koulutuksen ilmoittautuminen avataan.
 • Kouluttajat 

  Kari Koponen, Ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

  Ville Ketonen, Toimitusjohtaja, Local Crew

  Soili Martikainen, lehtori, Certified Event Safety & Security -koulutuksen vastuukouluttaja, TKT, Laurea-ammattikorkeakoulu

  "Hyvin suunniteltu turvallisuus on onnistuneen tapahtuman ja yleisötilaisuuden kivijalka. Turvallisuus vaikuttaa myös järjestäjän imagoon. Epäonnistuessaan sillä on vaikutusta kumppanien, sponsoreiden ja osallistujien kiinnostukseen tapahtumaa tai yleisötilaisuutta sekä myös järjestäjää kohtaan. Koulutuksen tarkoituksena on siksi tarjota tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestäjille tietoperustaa tapahtumaturvallisuuden osa-alueista, johtamisesta, palvelupolusta, tuotannosta, riskeistä, securitystä ja safetystä. Koulutus tarjoaa lisäksi käytännön työkaluja tapahtumien ja yleisötilaisuuksien suunnittelua ja toteutusta varten."

  Soililla on vankka kokemus riskienhallinnasta sekä liike-elämästä että viranomaistehtävistä. Soilin väitöstutkimus vuodelta 2016 käsittelee konsultoivaa auditointia sekä peruskoulujen ja ammattikorkeakoulujen turvallisuusjohtamista. Hän on aktiivinen kirjoittaja ja on julkaissut useita riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä artikkeleita ja oppaita.

  Soili Martikaisen LinkedIn-profiili: www.linkedin.com/in/soili-martikainen-71a660127

   

 

Lisätietoja

 

events@laurea.fi

040 660 5825

Asiakaspalvelu ma-pe klo 9.00-16.00

 

Turvallisuusalan täydennyskoulutukset