Siirry sisältöön

Tapahtuma on monipuolinen kokonaisuus, joka edellyttää tapahtumaturvallisuuden osa-alueiden ymmärrystä sekä tietoa tuotannosta, securitystä, safetystä ja servicestä. Yleisöturvallisuuden varmistamisessa otetaan huomioon tapahtuman laajuus ja luonne, kuten myös yleisöpaine, - tiheys ja –virtaus.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestäjille
 • Hakuaika: Ilmoittautuminen avataan pian
 • Ajoitus: Syksy 2020
 • Laajuus: 15 op
 • Sijainti: Leppävaaran kampus
 • Hinta: 2 900€ + alv 24%

Tietoa Certified Event Safety & Security Manager -koulutuksesta

Omaatko tarvittavat tiedot ja taidot turvallisten tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestämiseksi? Certified Event Safety & Security Manager -koulutus on suunniteltu kaikille tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestäjille sekä tapahtumaturvallisuutta kouluttaville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisen tapahtuman ja yleisötilaisuuden normaalioloissa sekä varautumaan häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Hyvin suunniteltu, harjoiteltu ja toteutettu tapahtuma on myös osa maineenhallintaa.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tukesin ylitarkastaja Kari Koposen sekä Local Crewn toimitusjohtaja Ville Ketosen kanssa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt voivat hakea Laurealta Certified Safety & Security Event Manager –osaamismerkkiä. Koulutus täyttää ammattikorkeakoulutasoisen YAMK-koulutuksen vaatimukset.

 

 • Tietoa koulutuksesta 

  Koulutuksessa tehtävillä harjoituksilla sovelletaan opittua käytäntöön saaden siten kokemusta todellisen tapahtuman ja yleisötilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi koulutukseen kuuluu verkossa toteutettava lopputentti (monivalintakysymykset, 3 op). Koulutuksen hintaan sisältyy yksi tentti valittuna päivämääränä.

  • Koulutus järjestetään syksyllä 2020. Lisätietoja: events@laurea.fi
  • Koulutuksen lähipäivien koulutuspaikka: Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaaran kampus (Vanha maantie 9, 02650 Espoo)
  • Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.
  • Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus muodostuu kuudesta lähiopetuspäivästä, verkko-opetuksesta sekä kolmesta kehittämistehtävästä. Poissaolo lähiopetuksesta korvataan koulutuksen vastuuopettajan antamalla lisätehtävällä.

   

  1. & 2. Lähipäivä

  Orientaatio opintoihin sekä turvallisen tapahtuman ja yleisötilaisuuden keskeiset periaatteet

  Tavoitteet: Osallistuja orientoituu koulutuksen teemoihin ja kehittyy arvioimaan omia henkilökohtaisia valmiuksiaan.

  1. lähipäivän sisältö

  • Orientaatio tapahtuman tai yleisötilaisuuden suunnitteluun
  • Tapahtuman ja yleisötilaisuuden turvallisuusjohtaminen
  • Tapahtuman ja yleisötilaisuuden toimijat sekä muut ryhmät ja henkilöt, jotka vaikuttavat tapahtuman turvallisuuteen

   

  Lähiopetuspäivän harjoitus

  • Tapahtuman tai yleisötilaisuuden suunnitteluprosessi ja sidosryhmien tunnistaminen

   

  2. lähipäivän sisältö

  • Tapahtumia ja yleisötilaisuuksia koskeva lainsäädäntö, luvat ja ilmoitukset
  • Turvallisuussuunnitelma, pelastussuunnitelma, turvallisuusasiakirja
  • Riskiperusteinen, ennakoiva ote, riskienhallinta ja varautuminen
  • Inhimilliset tekijät ja pakokäyttäytyminen

   

  Lähiopetuspäivän harjoitus

  • Riskienarviointiharjoitus

  Kehittämistehtävä osa I (4 op): Tapahtuman tai yleisötilaisuuden valinta ja sen lähtötiedot sekä asiantuntijahaastattelut (osallistujat haastattelevat oman valintansa mukaan kokeneita tapahtumajärjestäjiä tai viranomaisia)

   

  3. & 4. Lähipäivä

  3. lähipäivän sisältö

  • Tapahtuman tai yleisötilaisuuden suunnitteluvaihe (jatkoa ensimmäisistä lähipäivistä)
  • Johto- ja valtasuhteet; roolit, vastuut ja valtuudet
  • Viranomaisyhteistyö
  • Koulutus, perehdytys
  • Dokumentointi
  • Viestintä ja tiedonvaihto

   

  Lähiopetuspäivän harjoitus

   

  4. lähipäivän sisältö

  • Tapahtuman tai yleisötilaisuuden toteutusvaihe
  • Asiakastyytyväisyys
  • Läheltä piti –tilanteiden, vaaratilanteiden ja onnettomuusseurannan suunnittelu
  • Tilannekuva
  • Valmius ja toiminta hätätilanteissa
  • Tilaisuuden keskeyttäminen
  • Onnettomuusesimerkit

   

  Lähiopetuspäivän harjoitus

  Kehittämistehtävä II (4 op): Tapahtuman tai yleisötilaisuuden suunnitelman käynnistäminen, ensimmäinen vaihe

   

  5. & 6. Lähipäivä

  5. lähipäivän sisältö

  • Yleisöturvallisuus
   • saapuminen, osallistuminen ja poistuminen
   • yleisöpaine, -tiheys ja –virtaus
   • ahtautuminen ja ruuhkapaikat
   • lapset
   • tilapäinen leirintäalue
   • esteettömyys, saavutettavuus
   • tasa-arvo
  • Kriisijohtaminen
   • tilannejohtovalmius
   • päätöksenteko paineen alla
   • kriisiviestintä
  • Tapahtuman tai yleisötilaisuuden kehittämisvaihe
  • Riskienhallinnan kehittäminen
  • Harjoittelu
  • Esille tulleiden läheltä piti –tilanteiden, vaaratilanteiden ja onnettomuuksien käsittely
  • Turvallisuustavoitteet ja maineenhallinta
  • Toiminnan mittaaminen ja suorituskyvyn arviointi

   

  Lähiopetuspäivän harjoitus

  • Case I, jonka aikana tehdään vierailu tapahtuma-alueelle

   

  6. lähipäivän sisältö

  • Tapahtuman tai yleisötilaisuuden kehittäminen

   

  Lähiopetuspäivän harjoitus

  • Tilannejohtoharjoitus

   

  Kehittämistehtävä III (4 op): Tapahtuman tai yleisötilaisuuden kehittäminen, toinen vaihe

 • Materiaalit 

  Koulutuksen oppimateriaali on pääosin Optima-verkkotyötilassa. 

  Koulutuksen materiaaliin sisältyy seuraavien viranomaisten haastatteluvideot

  • Tukes: sähköturvallisuus
  • työsuojeluviranomainen
  • poliisi
  • pelastusviranomainen
  • elintarvikeviranomainen
  • kriisikäyttäytymisen asiantuntija
  • rakennusvalvonta
  • ensihoito
  • vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan asiantuntija
  • arvokuljetusten asiantuntija
  • kameravalvonnan asiantuntija
 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen hinta: 2 900 € + alv 24 %.

  Koulutusmaksuun sisältyvät opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit Optimassa ja lähiopetuspäivinä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi. Lisäksi hinta sisältää yhden lopputentin Laurean todistuksen saamiseksi. Tenttipäivänä ei ole tarjoiluita.

  Koulutus laskutetaan ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen.

  Mikäli yrityksessänne on useita henkilöitä, jotka tarvitsevat tätä koulutusta, voitte pyytää tarjousta räätälöidystä tilauskoulutuksesta osoitteesta events@laurea.fi.

   

  Il­moit­tau­tu­mi­nen

  Ilmoittautuminen koulutukseen avataan pian.

  Kaikki ilmoittautuneet läpikäydään ja osallistuminen vahvistetaan erikseen.

  Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.

  Ilmoittautuminen on sitova.

   

  Pe­ruu­tuseh­dot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin.
  Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi

  Koulutus toteutetaan, kun ilmoittautuneita on 10. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan toimeksiantajan toimesta, lasku mitätöityy.

 

Lisätietoja

Laurea events.

events@laurea.fi

040 660 5825 tai 040 631 5014

Lue lisää Eventsin palveluista »

 

Turvallisuusalan täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme