Siirry sisältöön

Täydennyskoulutuksen voi tilata joko monimuoto- tai verkkototeutuksena. Koulutus tuottaa sosionomeille teoreettiset valmiudet lääkehoidon peruslupaan. Työnantaja määrittelee valtuudet lääkehoidon toteutuksen osalta työssä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosionomit, jotka toimivat sosiaali- ja terveysalan, kasvatuksen ja ohjauksen ja varhaiskasvatuksen työssä ja joilla on lääkehoitoon liittyviä työtehtäviä.
 • Hakuaika: Työnantajat voivat tilata koulutuksen henkilöstölleen tarjouspyynnön kautta
 • Ajoitus: Tilaaja voi ehdottaa tarjouspyynnössä koulutuksen toteuttamisen ajoitusta
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Monimuotokoulutuksen lähiopetus toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella, Ratatie 22, 01300 Vantaa ja monimuotokoulutuksen verkkototeutus etäyhteyden (Zoom) kautta. Verkkototeutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa etäyhteyden (Zoom) kautta.
 • Hinta: Tarjouksen mukainen hinta. Hintaan vaikuttaa mm. toteutuksen ajankohta (arkisin klo 8.00 - 17.00 tai arki-iltaisin klo 18.00 - 21.00 välillä)

Koulutuksen tuottama osaaminen

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja saa todistuksen, jonka mukaan hänellä on lääkehoidon teoreettiset perustiedot ja käytännön taidot. Todistuksessa ilmoitetaan koulutuksen olevan amk-tasoinen (bachelor) ja 5 op laajuinen.

Koulutuksen suoritettuaan henkilö osaa:

 • edistää lääkehoidon turvallisuutta ja terveyttä ja tehdä lääkehoidon tilannearvion
 • anatomian perusteita ja lääkehoidon keskeisiä käsitteitä
 • ymmärtää kehon toimintaa suhteessa lääkehoitoon
 • erilaisia lääkemuotoja ja osaa käsitellä lääkkeitä asianmukaisesti
 • ymmärtää vastuunsa lääkehoidon toteuttamisessa
 • osaa käyttää asianmukaisia ja luotettavia tiedonlähteitä hankkiessaan lisätietoa lääkehoidosta.

Koulutuksen sisällöt

 • Lääkehoidon juridisia ja eettisiä perusteita
 • Lääkehoidon keskeisiä käsitteitä
 • Lääkehoitosuunnitelma
 • Turvallinen lääkehoito
 • Aseptiikka lääkehoidossa
 • Farmokodynamiikka ja –kinetiikka
 • Toksikologia
 • Lääkkeenanto luonnollista kautta ja injektiona
 • Lääkehoidon erityistilanteet
 • Lääkehoidon ohjaus
 • Lääkelaskenta

Vaihtoehtoiset toteutustavat

 1. Koulutus voidaan järjestää monimuotokoulutuksena, mikä sisältää lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua sekä tehtävien ja lääkelaskennan tentin suorittamista. Koulutus sisältää sekä teoriaopintoja että käytännön harjoituksia työpajatyöskentelynä. Koulutuksen lähiopetus toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella, Ratatie 22, 01300 Vantaa.
 2. Koulutus voidaan järjestää verkkokoulutuksena, mikä sisältää etäyhteyden kautta sovittuja opetus- ja ohjaustapaamisia ja itsenäistä opiskelua sekä tehtävien ja lääkelaskennan tentin suorittamista. Koulutus sisältää sekä teoriaopintoja että käytännön harjoituksia verkkoyhteyden kautta.

Koulutuksen osallistujamäärä on enintään 25 henkilöä

 • Kohderyhmä 

  Sosiaali- ja terveysalan, kasvatuksen ja ohjauksen ja varhaiskasvatuksen työnantajat voivat tilata koulutusta henkilöstölleen. Koulutus on tarkoitettu sosionomeille, jotka toimivat sosiaali- ja terveysalan, kasvatuksen ja ohjauksen ja varhaiskasvatuksen työssä ja joilla on lääkehoitoon liittyviä työtehtäviä.

 • Koulutuksen hyödyt 

  Koulutus antaa valmiuksia LOVE – tentin suorittamiseen. Työnantaja määrittelee henkilöstönsä valtuudet lääkehoidon toteutuksen osalta työssä.

 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi. Koulutuksen materiaalia jaetaan Canvas - digitaalisessa verkko-oppimistilassa, johon osallistujat saavat tunnukset viimeistään koulutuksen alussa.

 • Kouluttajat 

  Laurea-ammattikorkeakoulun lääkehoidon asiantuntijalehtori sovitaan tarjouksen hyväksymisen jälkeen ja tiedotetaan tilaajaa.

 

Pyydä tarjous

Lisätietoja: