Siirry sisältöön

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat vahvistaa pedagogista osaamistaan koulutustehtävissä ja osaamisen varmentamisessa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, joilla on koulutusvastuita työssään, tai joiden tehtäviin kuuluu henkilöstön osaamisen varmentaminen (opetushoitajat, vastuuryhmien jäsenet ym.)
 • Hakuaika: 15.8.2021 mennessä
 • Ajoitus: 14.9. - 31.11.2021
 • Laajuus: 3 op
 • Sijainti: Tikkurilan kampus ja verkko-oppimisympäristö
 • Hinta: 690€ + voimassa oleva alv / henkilö

Ajankohta

Lähiopetus 14.9., 12.10. ja 30.11.2021 klo 8.30 – 16.00 ja aikaan ja paikkaan sitomatonta opiskelua verkossa.

Koulutuspaikka

Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa sekä verkko-oppimisympäristö.

Hinta

Koulutuksen hinta on 690,- € + voimassa oleva alv/henkilö. Koulutuksen hintaan sisältyy todistus koulutuksen suorittamisesta.

Osaaminen

Vaikuttavan kouluttamisen konsepti, joka keskittyy pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Koulutus antaa varmuutta, systemaattisuutta ja vaikuttavuutta koulutusvastuiden toteuttamiseen. Osallistujien kiinnostuksesta riippuen voidaan järjestää jatkokoulutus, jossa opitun tiedon soveltamista käytäntöön syvennetään edelleen.

Sisällöt

 • Pedagogiikan perusteita – aikuinen oppijana
 • Opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmät
 • Osaamisen tunnistaminen ja varmentaminen kliinisessä työssä
 • Oman koulutustyön kehittäminen
 • Verkostoituminen, kokemusten jakaminen ja vertaistuki
 • Kontaktiopetus – 3 päivää (1 op)

Toteutus

Kokonaisuus koostuu lähiopetuksesta, oman organisaation kehitystehtävästä ja verkko-oppimiskokonaisuudesta.

 • Lähiopetus: keskustelevat luennot, harjoitukset, kehittämistehtävän esittely
 • Oman työn kehittämistehtävä: suunnitellaan osallistujan ja hänen esimiehensä/tiiminsä kesken
 • Ohjattu työskentely verkossa: verkkokeskustelut
 • Itsenäinen työskentely verkossa

Kouluttaja

Mika Alastalo, Sh, TtM, tohtorikoulutettava, lehtori.

”Osaamisen kehittäminen ja varmentaminen ovat aina olleet sydäntäni lähellä. Lähes 15 vuoden taipaleella tehohoitotyössä kehitin omaa osaamistani ja olin aktiivisesti kehittämässä kliinistä hoitotyötä. Työssäni hoitotyön lehtorina olen mukana valtakunnallisessa hankkeessa kehittämässä hoitotyön koulutuksessa tapahtuvaa osaamisen arviointia. Meneillään oleva väitöstutkimukseni kohdistuu niin ikään sairaanhoitajan osaamiseen tehohoitotyössä. Vahvan kliinisen osaamisen lisäksi koulutustehtävissä tarvitaan pedagogista osaamista.”

Peruutusehdot

Peruutus viimeistään 15.8.2021 mennessä on maksuton, 16.8.2021 ja sen jälkeen peruutuksesta veloitetaan hallinnolliset kulut 100,00 € + alv 24%.
 
Peruutus on tehtävä suunnittelija Teija Uinolle sähköpostitse, teija.uino@laurea.fi. Pidätämme oikeuden mahdollisiin aikataulu- ja kouluttajamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Ilmoitamme muutoksista sähköpostitse ilmoittautuneille.Lisätietoja: