Siirry sisältöön

Tule mukaan vahvistamaan kosmetiikan osaamistasi korkeakoulutasoiseen täydennyskoulutukseen! Kosmetiikan perusteet ja tuotekehityksen koulutus - moduulien sisältö on rakennettu alan toimijoiden kyselyiden ja kiinnostuksen perusteella.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kosmetiikka- ja kauneudenhoitoalan asiantuntijat, yrittäjät, työntekijät ja alan osaamista omaavat henkilöt.
 • Hakuaika: Haku käynnissä 16.4.2023 asti
 • Ajoitus: Moduuleittain
 • Laajuus: Moduuleittain
 • Sijainti: Verkkototeutus Zoomissa ja oppimisalusta Canvasissa, monimuotokoulutuksessa lähiopetusta Tikkurilan kampuksella
 • Hinta: Moduuleittain

Koulutuksen järjestää Laurea-ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa ainoana Suomessa Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan korkeakoulutasoista opetusta.

Kosmetiikan perusteet ja tuotekehityksen koulutus -moduulien sisältö on rakennettu alan toimijoilta tulleiden kyselyiden ja kiinnostuksen perusteella. Koko koulutussarjan hankkinut oppii huomioimaan raaka-aineiden ja kosmetiikan toimivuuden välisiä yhteyksiä sekä tietää, mitä valmiin tuotteen markkinoille saattamiseen vaaditaan. Jokainen voi valita moduuleita omista tarpeista lähtien eikä kaikkia moduuleita tarvitse suorittaa. Moduulin suorituksesta toimitetaan todistus osallistujalle.

Toteutus

Täydennyskoulutus toteutetaan moduuleittain joko kokonaan verkkototeutuksena tai monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutus toteutetaan sekä verkossa että lähitoteutuksena Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella, Ratatie 22, 01300 Vantaa.  Verkkototeutus on Zoom- etäyhteyden kautta ja Canvas – digitaalisella oppimisalustalla.

Materiaali

Koulutuksen suomenkieliset materiaalit ovat osallistujille käytettävissä Canvas- digitaalisella oppimisalustalla. Oheismateriaalia voi olla myös englanninkielisenä.

Osaaminen, toteutus ja hinta moduuleittain

 • Kemian, biokemian ja lainsäädännön perusteet kosmetiikan kannalta (8 h) – verkkototeutuksena kevät 2023 
  • Koulutuksessa opitaan tunnistamaan erilaisten kosmetiikassa käytettävien aineiden ominaisuuksia ja tehtäviä kosmetiikkatuotteissa yleisellä tasolla.
  • Lisäksi opitaan soveltamaan eurooppalaisen kosmetiikkalainsäädännön vaatimuksia käytännössä sekä seuraamaan lainsäädännön muutoksia.
  • Moduulin ensimmäisessä osassa käsitellään kosmetiikassa käytettäviä yhdisteryhmiä sekä biomolekyylejä.
  • Moduulin toisessa osassa keskitytään EU:n kosmetiikka-asetukseen ja sen asettamiin vaatimuksiin kuten vastuut, pakkausmerkinnät, väittämät, rajoitetut raaka-aineet.
  • Tämä moduuli tulee suorittaa ennen seuraavia moduuleja tai henkilön tulee omata moduuliin liittyvää aiempaa osaamista.
  • Kokonaan verkkototeutuksena arkisin maanantai - torstai  klo 16.30 – 18.30 välisenä aikana neljä kertaa, 2 h/kerta. Tarkemmat ajankohdat tiedotetaan ilmoittautuneille.
  • Ilmoittautuminen viimeistään 16.4.2023 mennessä ilmoittautumislomakkeen kautta
  • Koulutuksen hinta 420€+voimassa oleva alv/hlö

   

  Kouluttajana Lehtori Teija Hyppönen-Paloheimo
  FM, Orgaaninen kemia
  Kokemusta Kosmetiikan tuotekehityksestä ja raaka-aineista 16 vuotta
  Kosmetiikkatuotteen turvallisuusarvioijan pätevyys, Safety Assesment of Cosmetics in the EU

 • Tuotteen kehittäminen (12h) 
  • Koulutuksessa opitaan, mitä tuotekehitysprosessin eri vaiheissa on otettava huomioon, esim. raaka-aine- ja pakkausvalinnat.
  • Teorian tuomaa osaamista vahvistetaan käytännössä laboratoriossa.
  • Lisäksi opitaan tuotekehitykseen oleellisesti kuuluvista testausmenetelmistä sekä säilyvyyteen että markkinointiin liittyen.
  • Moduulissa käsitellään, miten ideasta syntyy tuote ja mitä tuotteen markkinoille saattamiseksi on tehtävä esim. tehokkuustestit, turvallisuusarvioinnit
  • Hinta: 650€ + voimassa oleva alv/hlö
  • Monimuotototeutus: verkossa ja lähiopetus Tikkurilan kampuksella
 • Kosmetiikan yhdisteet ja emulsiot (20h) 
  • Koulutuksessa opitaan tunnistamaan ainesosaluettelosta yleisimmät ainesosat ja niiden funktiot.
  • Lisäksi opitaan tunnistamaan tuotteen ominaisuuksien ja valmistusaineiden kemiallisen koostumuksen välisiä yhteyksiä ja niiden vaikutuksia tuotteiden kemialliseen stabiiliuteen.
  • Moduulissa käsitellään pinta-aktiivisia aineita ja emulsioita, kosteuttavia ja pehmentäviä raaka-aineita sekä säilyvyyttä yleisesti ja säilöntäaineita.  Moduulissa vahvistetaan osaamista laboratoriotyöskentelyllä (8h).
  • Hinta: 1050€ + voimassa oleva alv / hlö.
  • Monimuotototeutus: verkossa ja lähiopetus Tikkurilan kampuksella
 • Värikosmetiikka (12h) 
  • Koulutuksessa opitaan kosmetiikan väriaineiden (esim. pigmentit) teoriaa sekä niiden käyttöä värikosmetiikkatuotteissa.
  • Lisäksi opitaan värikosmetiikkatuotteiden peruskoostumuksia raaka-ainetasolla ja opitaan valmistamaan perusvärikosmetiikkatuotteita.
  • Moduulissa käsitellään värikosmetiikan historiaa, värien näkemistä ja kosmetiikan värejä yleisesti sekä värikosmetiikan yleisempien tuotteiden koostumuksia. Moduulissa harjoitellaan värikosmetiikan valmistamista laboratoriossa.
  • Hinta: 650,- € + voimassa oleva alv / hlö
  • Monimuotototeutus: verkossa ja lähitoteutus Tikkurilan kampuksella
 • Aistinvarainen arviointi (8h) 
  • Koulutuksessa opitaan kosmetiikkatuotteen ihoon imeytymisen haasteista ja mahdollisuuksista tehostaa imeytymistä. Lisäksi opitaan aistinvaraisen arvioinnin koeasetelmien suunnittelua ja toteuttamista sekä harjoitellaan sitä käytännössä.
  • Moduulissa käsitellään kosmetiikkatuotteen imeytymistä ja aistinvaraisen arvioinnin teoriaa ja tehdään käytännön harjoituksia.
  • Hinta: 440€ + voimassa oleva alv / hlö
  • Lähitoteutus: Tikkurilan kampuksella

Lisätietoja: