Siirry sisältöön

Koulutuksessa käsitellään mm. monikielisyyttä, monikulttuurista identiteettiä ja toisen kielen oppimista lapsen ja nuoren näkökulmasta.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Toisen asteen opettajat, peruskoulun opettajat. Osallistujien tulee olla työsuhteessa koulutuksen aikana.
  • Hakuaika: 16.5. - 30.9.2022
  • Ajoitus: aloitus vko 43
  • Laajuus: 2 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: Maksuton


Kielitietoinen opetus toisella asteella -erikoistumiskoulutus on toisen asteen ja peruskoulun opettajille suunniteltu koulutuskokonaisuus, joka antaa valmiuksia kielitietoisen opettamisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Koulutuksen avulla edistetään kielitietoisen opetuksen rakenteita ja osaamista kaikilla kouluasteilla. Kielen oppimista ja vieraalla kielellä opiskelua tarkastellaan sekä opiskelijan ja opettajan että kouluyhteisön näkökulmasta.

Kahden opintopisteen kokonaisuus sisältää aloitusseminaarin, virtuaaliluennot sekä kokeilun, jossa osallistujat soveltavat kielitietoisuuden käytänteitä omaan työhönsä.  Kielitietoinen kokeilu esitellään esimerkiksi  blogitekstinä tai videona. Opinnoissa on käytössä  verkkoympäristö Canvas, jossa on lisämateriaalia sekä mahdollisuus luentojen reflektointiin.

Aikataulu

Aloitusseminaari lähiopetuksena Tikkurilan kampuksella 25.10.2022

Teemat:
Kielitietoisuus opetuksen ja oppimisen perustana
Monikielinen ohjaus  
Työelämässä tarvittavien toisen kielen resurssien rakentuminen  
Maahanmuuttotaustaiset opiskelijat ja kielitietoisuus tutkimuksen valossa  

 

Kouluttajat

Katriina Rapatti
FM, S2-opettaja, väitöskirjatutkija

Anne Tiermas
FM, S2-opettaja, väitöskirjatutkija

Kristiina Kuparinen
FM, S2-opettaja, lehtori

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislinkin kautta 30.9.2022 mennessä. Osallistujien tulee olla työsuhteessa koulutuksen aikana. Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova.

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Opetushallitus rahoittaa koulutusta.

Lisätietoja: