Siirry sisältöön

Koulutuksessa käsitellään mm. monikielisyyttä, monikulttuurista identiteettiä ja toisen kielen oppimista lapsen ja nuoren näkökulmasta.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Toisen asteen opettajat, peruskoulun opettajat. Osallistujien tulee olla työsuhteessa koulutuksen aikana.
  • Hakuaika: 2.8. -14.9.2021 (hakuaikaa jatkettu)
  • Ajoitus: 23.9. 2021-31.5.2022
  • Laajuus: 2 op tai 5 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: Maksuton

Kielitietoinen opetus toisella asteella -erikoistumiskoulutus on toisen asteen ja peruskoulun opettajille suunniteltu koulutuskokonaisuus, joka antaa valmiuksia kielitietoisen opettamisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Koulutuksen avulla edistetään kielitietoisen opetuksen rakenteita ja osaamista kaikilla kouluasteilla.

Koulutukseen on mahdollista osallistua joko kahden opintopisteen laajuisena kokonaisuutena syksyllä 2021 tai viiden opintopisteen laajuisena kokonaisuuteen, joka kestää koko lukuvuoden 2020-2021. Ilmoittautumisvaiheessa voit valita joko 2 op (syksyn johdantoluennot) tai 5 opintopistettä (koko lukukausi sisältäen syventävän osuuden tehtävän ja luennot)

Syksyllä luentojen lisäksi osallistujat soveltavat kielitietoisuuden käytänteitä omaan työhönsä. Keväällä osallistujat tekevät  kehittämistehtävän omassa työyhteisössään saaden vertaistukea ja ohjausta verkkovälitteisesti pienryhmissä.

Koulutus koostuu aloitusseminaarista ja luennoista sekä kielitietoisesta kokeilusta omassa työssä.  Kielitietoinen kokeilu esitellään esimerkiksi  blogitekstinä tai videona. Tämän lisäksi opiskelijoilla on verkkoympäristö, jossa on lisämateriaalia sekä mahdollisuus luentojen reflektointiin.

Aikataulu

Aloitusseminaari 23.9.2021 klo 9-16 Verkossa

Virtuaaliluennot

14.10. klo 14.30-16.00  Toisen kielen oppiminen lapsen ja nuoren näkökulmasta

28.10. klo 14.30-16.00 
Genrepedagogiikka kielitietoisen opetuksen menetelmänä

11.11. klo 14.30-16.00 
Tiedon- ja ammattialojen kielet yhdenvertaisen osallisuuden mahdollistajana  

25.11. klo 14.30-16.00  
Kielitietoinen arviointi, monikielisen oppilaan arviointi

Tämän johdanto-osion jälkeen osa opiskelijoista jatkaa syventävään osioon.

Kouluttajat

Katriina Rapatti
FM, S2-opettaja, väitöskirjatutkija

Anne Tiermas
FM, S2-opettaja, väitöskirjatutkija

Kristiina Kuparinen
FM, S2-opettaja, lehtori

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislinkin kautta 2.8. -31.8.2021. Osallistujien tulee olla työsuhteessa koulutuksen aikana. Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova.

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Opetushallitus rahoittaa koulutusta.

 

Lisätietoja: