Siirry sisältöön

Ovatko nämä kysymykset painaneet mieltä, vai onko organisaatiossa kenties tarve uudistaa jatkuvuussuunnitelma tähän päivään? Nyt on tilaisuutesi päivittää tietotaito ja hyödyntää se käytäntöön saman tien!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Yritysten että julkisten yhteisöjen riskien- ja jatkuvuudenhallinnan parissa työskenteleville, turvallisuuspäälliköille sekä kaikille niille henkilöille, jotka haluavat kehittää jatkuvuudenhallintaa omassa organisaatiossaan. Koulutus soveltuu myös erinomaisesti johtoryhmälle ja muille budjettivastuullisille.
 • Hakuaika: Tilauskoulutus
 • Ajoitus: Sopimuksen mukaan
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Sopimuksen mukaan
 • Hinta: Pyydä tarjous

Jatkuvuudenhallinnan avulla sekä yksityinen että julkisen yhteisön organisaatio kykenee tuottamaan tuotteitaan tai palveluitaan hyväksytyllä, ennalta määritellyllä tasolla häiriötilanteen jälkeen.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy tunnistamaan organisaation kehittämiskohteet sekä luomaan organisaatiolle sen omista tarpeista lähtevän konkreettisen jatkuvuudenhallinnan kehittämissuunnitelman. Jatkuvuuden hallintajärjestelmän kehittämistä tarkastellaan standardin SFS-EN ISO 22301:2014 viitekehyksessä.

Sisältö ja ohjelma

Jatkuvuussuunnittelu liiketoiminnan turvana -koulutus on Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämä joustava, tämän päivän opetusmenetelmiä hyödyntävä koulutuskokonaisuus. Koulutus rakentuu lähi- ja etäjaksoista. Lähipäivät pidetään Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksen tiloissa. Lähijaksoja tukevat etäjaksot, joiden avulla voit tehdä kehittämistehtäviä joustavasti verkossa aikaan ja paikkaan sitomatta. Optima-verkko-oppimisympäristössämme on osallistujille mahdollistettu itsenäinen työskentely sekä halutessaan muiden opiskelijoiden kanssa oppiminen muun muassa verkkokeskustelujen avulla. Opetuksen tueksi on osallistujille tarjolla henkilökohtaista ohjausta niin verkon kuin lähitapaamistenkin kautta. Toteutuksessa on otettu monipuolisesti huomioon erilaiset opetusteknologiset ratkaisut joustavan ja työelämän tarpeita tukevan oppimisen mahdollistamiseksi.

Koulutuksen lähipäiviä on yhteensä kuusi (3x2 päivää). Koulutukseen sisältyy ennen lähipäiviä annetut esitehtävät sekä kehittämistehtävät omaan organisaatioon. Kun kehittämistehtävät on hyväksytysti suoritettu, Laurea myöntää osallistujalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

1. moduuli

Tavoite: Osallistuja orientoituu jatkuvuudenhallinnan keskeisiin teemoihin sekä perehtyy jatkuvuudenhallintajärjestelmän suunnittelun perusteisiin.

Orientaatio jatkuvuudenhallintaan, workshop ensimmäisestä esitehtävästä, organisaation toimintaympäristö.

Johtajuus, hallintajärjestelmän suunnittelu sekä tukitoiminnot, ensimmäisen kehittämistehtävän ja toisen esitehtävän anto.

2. moduuli

Tavoite: Osallistuja osaa laatia ja toteuttaa organisaation toiminnan vaikutusanalyysin sekä arvioida riskejä jatkuvuudenhallinnan näkökulmasta. Lisäksi hän osaa laatia organisaatiolle toiminnan jatkuvuuden strategian ja arvioida organisaation suorituskykyä.

Liiketoiminnan vaikutusanalyysi ja riskienarviointi, workshop riskienarvioinnista.

Liiketoiminnan jatkuvuuden strategia ja suorituskyvyn arviointi, toisen kehittämistehtävän ja kolmannen esitehtävän anto.

3. moduuli

Tavoite: Osallistuja osaa kehittää organisaation toimintavarmuutta, häiriönhallintaa sekä kriisijohtamista.

Toimintavarmuuden kehittäminen, workshop toimintavarmuudesta.

Häiriö- ja kriisisuunnittelu, häiriönhallinta ja kriisijohtaminen, kolmannen kehittämistehtävän anto, koulutuksen yhteenveto.

Pidätämme oikeudet ohjelma- ja aikataulumuutoksiin.

Koulutuksen materiaali

Koulutuksen oppimateriaali on pääosin Optima-verkkotyötilassa. 
Suosittelemme osallistujille seuraavien standardien hankkimista omaan tai organisaation käyttöön:

 • SFS-EN ISO 22301:2014 Yhteiskunnan turvallisuus. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset.
 • SFS-EN ISO 22300:2014 Yhteiskunnan turvallisuus. Sanasto.
 • SFS-ISO 31000 (2011) Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet.
 • ISO/TR 31004:fi (2014) Riskienhallinta. Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta.
 • SFS-EN 31010 (2013) Riskien hallinta. Riskien arviointimenetelmät.   
 

Liiketalouden ja johtamisen täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Laurea tarjoaa korkeakoulutasoisia koulutuksia, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme