Siirry sisältöön

Kuvallisen ilmaisun menetelmäosaamista varhaiskasvatukseen kestävän kehityksen hengessä!                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Toivottu minitoteutus Green Art  -täydennyskoulutukselle!

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö
  • Hakuaika: 16.11.2023 - 10.1.2024
  • Ajoitus: 15.1. - 31.3.2024
  • Laajuus: 2 op
  • Sijainti: Zoom ja Laurean Tikkurilan kampus
  • Hinta: Osallistujille maksuton

Koulutuksen sisältö

Green Art - Luonnosta luovasti -koulutus tarjoaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle menetelmäosaamista kuvallisen ilmaisuun ja elävään luontosuhteeseen vahvistaen Varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu, 2022) mukaista ympäristökasvatusosaamista. Green Art -koulutuksessa varhaiskasvattajat harjaantuvat kestävää kehitystä edistävien kuvallisen ilmaisun menetelmien käytössä. Koulutus vahvistaa osallistujien luontosuhdetta, vastuullista toimimista ympäristössä ja ohjaa kohti kestävää elämäntapaa. Maksuton Green Art -koulutus on laajuudeltaan 2 opintopistettä ja se on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville!

Koulutuksen osaamistavoitteet

Vasun (2022) arvopohjan mukaisesti varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea sosiaalisesti kestävää kasvatusta niin, että yksilö ymmärtää ekologisen kestävyyden merkityksen varhaiskasvatuksen viitekehyksessä.
Green Art -koulutuksen tavoitteena on lisätä ekologista, sosiaalista ja psykologista ymmärrystä luonnon ja luontosuhteen vaikutuksesta lasten ja aikuisten hyvinvoinnille. Green Art -koulutus innostaa luonnon moninaisten mahdollisuuksien hyödyntämistä osana taidekasvatustoimintaa!
Koulutuksen tavoitteina ovat:

  • lisätä ymmärrystä kestävän elämäntavan, luontosuhteen ja ympäristöpedagogiikan mahdollisuuksista kuvallisen itseilmaisun tukemisessa osana laadukasta varhaiskasvatusta
  • tarjota konkreettisia keinoja, joiden avulla kuvallinen ilmaisu tulee osaksi lasten ja henkilöstön ilmaisua ja luontosuhdetta

Koulutuksen osat

Green Art -koulutus jakautuu kolmeen teemalliseen osioon eli moduuliin:

Moduuli 1: Taidetta luonnossa 1 op

Koulutuksen toisen osion teemana on oppiminen ympäristössä. Koulutusosion keskiössä ovat luonto ja taide eheyttävää oppimista ja osallisuutta rikastuttamassa: luonnon kunnioitus ja sen hyödyntäminen innostavien käytännön kokeilujen kautta.

Moduuli 2: Luontoympäristön merkitys varhaiskasvatuksessa 1 op

Koulutuksen kolmannen osion teemana on ympäristön merkitys varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä. Koulutusosiossa pohditaan ympäristötaiteen mahdollisuuksia oppimiselle ja etsitään uusia käytänteitä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämiseen huomioiden lapsen ja yhteisön mahdollisuus toimia kiireettömässä ja keskittymistä edistävässä ympäristössä. Koulutusosiossa hyödynnetään luonnon ja rakennetun ympäristön tarjoamat mahdollisuudet liikunta-, luontoelämysten ja oppimisen paikkoina.

Koulutuksen toteutus

Green Art -koulutus on suunniteltu toteutettavaksi oman työn ohella. Koulutus muodostuu yhdestä verkkotapaamisesta ja yhdestä työpajaviikonlopusta sekä itsenäisesti suoritettavasta tehtävästä.  

Verkkotapaaminen tarjoaa eväitä teoriaosaamiseen koskien Green Art -teemoja. Osallistavassa verkkotapaamisessa panostamme vuorovaikutteisuuteen ja toiminnallisuuteen! Verkkotapaaminen järjestetään ti 16.1.2024 kello 15 - 18. 

Elämyksellinen työpajaviikonloppu tarjoaa toiminnallisia kuvallisen ilmaisun menetelmäkokeiluja ja syvennymme luontoympäristön merkitykseen varhaiskasvatuksessa. Aloitamme päivät lauantaina ja sunnuntaina kello 9.00 ja päätämme klo 15.30. Työpajaviikonloput järjestetään Vantaalla, Laurean Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, 01300 Vantaa).

Itsenäisesti suoritettavan tehtävän tavoitteena on innostaa jalkauttamaan Green Art teemoja jokapäiväiseen varhaiskasvatustyöhön. Green Art -koulutuksessa osallistujien käytössä oleva Canvas-verkko-oppimisympäristö on rakennettu osaamista syventäväksi loogiseksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa alustan verkossa tapahtuvalle koulutuksen osalle, materiaalien jakamiselle sekä yhteiselle keskustelulle ja verkostoitumiselle koulutuksen aikana.

Koulutuksen aikataulu

Hakuaika 16.11.2023. – 10.1.2024
Toteutus 15.1. - 31.3.2024

  • verkkotapaaminen ti 16.1.2024 klo 15–18.00 Zoomissa
  • työpajaviikonloppu 20. - 21.1.2024, la ja su klo 9–15.30

Kouluttajat

Satu Bethell_01.jpg

Satu Bethell, TAM, sosiaalialan lehtori, kuvataideterapeutti ja kuvataiteilija.
Erikoistunut kuvallisen ilmaisun pedagogisiin ja terapeuttisiin mahdollisuuksiin.

Toiminut pitkään ohjaajien ja opettajien kouluttajana ja taidepedagogisena tukihenkilönä.

Toimin tämän koulutuksen vastuukouluttajana, joten voit olla ensisijaisesti
minuun yhteydessä jos tulee jotain kysyttävää.

satu.bethell@laurea.fi

Säde Siljamo (2).jpg

Säde Siljamo, sosiaalialan lehtori, sosionomi YAMK.

Olen työskennellyt varhaiskasvatuksen parissa n. 20 vuoden ajan niin varhaiskasvatuksen opettajana, päiväkodinjohtajana kuin hankekoordinaattorina.

Aloitin Laureassa työt varhaiskasvatuksen lehtorina syksyllä 2022.

sade.siljamo@laurea.fi