Siirry sisältöön

Kuvallisen ilmaisun menetelmäosaamista varhaiskasvatukseen kestävän kehityksen hengessä!                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Toivottu toinen toteutus Green Art  -täydennyskoulutukselle!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö
 • Hakuaika: 25.5. - 6.8.2023
 • Ajoitus: 30.8. - 26.11.2023
 • Laajuus: 8 op
 • Sijainti: Zoom ja Laurean Tikkurilan kampus
 • Hinta: Osallistujille maksuton

Koulutuksen sisältö

Green Art - Luonnosta luovasti -koulutus tarjoaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle menetelmäosaamista kuvallisen ilmaisuun ja elävään luontosuhteeseen vahvistaen Varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu, 2022) mukaista ympäristökasvatusosaamista. Green Art -koulutuksessa varhaiskasvattajat harjaantuvat kestävää kehitystä edistävien kuvallisen ilmaisun menetelmien käytössä. Koulutus vahvistaa osallistujien luontosuhdetta, vastuullista toimimista ympäristössä ja ohjaa kohti kestävää elämäntapaa. Maksuton Green Art -koulutus on laajuudeltaan 8 opintopistettä ja se on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville!

Koulutuksen osaamistavoitteet

Vasun (2022) arvopohjan mukaisesti varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea sosiaalisesti kestävää kasvatusta niin, että yksilö ymmärtää ekologisen kestävyyden merkityksen varhaiskasvatuksen viitekehyksessä.
Green Art -koulutuksen tavoitteena on lisätä ekologista, sosiaalista ja psykologista ymmärrystä luonnon ja luontosuhteen vaikutuksesta lasten ja aikuisten hyvinvoinnille. Green Art -koulutus innostaa luonnon moninaisten mahdollisuuksien hyödyntämistä osana taidekasvatustoimintaa!
Koulutuksen tavoitteina ovat:

 • lisätä ymmärrystä kestävän elämäntavan, luontosuhteen ja ympäristöpedagogiikan mahdollisuuksista kuvallisen itseilmaisun tukemisessa osana laadukasta varhaiskasvatusta
 • tarjota konkreettisia keinoja, joiden avulla kuvallinen ilmaisu tulee osaksi lasten ja henkilöstön ilmaisua ja luontosuhdetta

Koulutuksen osat

Green Art -koulutus jakautuu kolmeen teemalliseen osioon eli moduuliin:

Moduuli 1: Kestävä luontosuhde 2 op

Koulutuksen ensimmäisen osion teemana on toiminta ympäristön puolesta. Koulutusosion keskiössä on tuoda kestävä luontosuhde osaksi varhaiskasvatuksen arkea.

Moduuli 2: Taidetta luonnossa 3 op

Koulutuksen toisen osion teemana on oppiminen ympäristössä. Koulutusosion keskiössä ovat luonto ja taide eheyttävää oppimista ja osallisuutta rikastuttamassa: luonnon kunnioitus ja sen hyödyntäminen innostavien käytännön kokeilujen kautta.

Moduuli 3: Luontoympäristön merkitys varhaiskasvatuksessa 3 op

Koulutuksen kolmannen osion teemana on ympäristön merkitys varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä. Koulutusosiossa pohditaan ympäristötaiteen mahdollisuuksia oppimiselle ja etsitään uusia käytänteitä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämiseen huomioiden lapsen ja yhteisön mahdollisuus toimia kiireettömässä ja keskittymistä edistävässä ympäristössä. Koulutusosiossa hyödynnetään luonnon ja rakennetun ympäristön tarjoamat mahdollisuudet liikunta-, luontoelämysten ja oppimisen paikkoina.

Koulutuksen toteutus

Green Art -koulutus on suunniteltu toteutettavaksi oman työn ohella. Koulutus muodostuu verkko- ja lähiopetuksesta siten, että jokainen moduuli sisältää sekä ajasta ja paikasta riippumatonta verkko-opiskelua että läsnäoloa kysyviä verkkotapaamisia ja työpajatyöskentelyä. Osallistujat sukeltavatkin koulutuksen antimiin toiminnallisin verkkotapaamisin suoritettavan teoriaosuuden, kuvallisen ilmaisun työpajatyöskentelyn, itsenäisin tehtävin sekä omassa työssä toteutettavan projektin kautta.

Verkkotapaamiset tarjoavat osallistujille eväitä teoriaosaamiseen koskien Green Art -teemoja. Osallistavissa verkkotapaamisissamme panostamme vuorovaikutteisuuteen ja toiminnallisuuteen! Green Art -kouluttajien lisäksi verkkotapaamisten sisältöä rikastuttava myös muut asiantuntijaluennoitsijat. Verkkotapamiset ajoittuvat arki-iltoihin, jotta niihin osallistuminen olisi varhaiskasvatuksessa työskentelevälle mahdollisimman vaivatonta.

Työpajat tarjoavat koulutukseen osallistujille toiminnallisia kuvallisen ilmaisun menetelmäkokeiluja! Elämyksellisiin työpajoihin osallistuminen edellyttää mahdollisuutta osallistua paikan päällä. Kohtaamme koulutuksen aikana kolmena viikonloppuna työpajojen merkeissä. Työpajaviikonloppuina aloitamme päivät lauantaina ja sunnuntaina klo 9 ja päätämme klo 15.30. Työpajaviikonloput järjestetään Vantaalla, Laurean Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, 01300 Vantaa).

Itsenäisesti suoritettavat tehtävät syventävät osallistujien ymmärrystä yhdessä verkkotapaamisilla käsitellyistä teemoista. Tehtäviä on koulutuksen aika kolme kappaletta. Tehtävien tavoitteena on innostaa osallistujia jalkauttamaan Green Art -teemoja jokapäiväiseen varhaiskasvatustyöhönsä. Green Art -koulutuksessa osallistujien käytössä oleva Canvas-verkko-oppimisympäristö on rakennettu osaamista syventäväksi loogiseksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa alustan verkossa tapahtuville koulutuksen osille, materiaalien jakamiselle sekä yhteiselle keskustelulle ja verkostoitumiselle koulutuksen aikana.

Green Art -koulutuksen aikana toteutettava työelämälähtöinen projekti kokoaa koulutuksen antimia ja kytkee myös osallistujan työyhteisön mukaan koulutukseen. Green Art -koulutuksen tuloksena on näistä, kuvataide- ja ympäristökasvatusta yhdistävien luontotaideprojekteista, koottu digitaalinen kooste.

Koulutuksen aikataulu

Hakuaika 25.5. – 6.8.2023
Toteutus 30.8. – 26.11.2023
Ilmoittautuneiden paikat vahvistetaan viimeistään 15.8.2023

 • I verkkotapaaminen ke 30.8.2023 klo 15–18.00 Zoomissa
 • Ensimmäinen työpajaviikonloppu 16.-17.9.2023, la ja su klo 9–15.30
 • II verkkotapaaminen ke 4.10.2023 klo 15–18.00
 • Toinen työpajaviikonloppu 21.-22.10.2023 la ja su klo 9–15.30
 • III Verkkotapaaminen ke 8.11.2023 klo 15–18.00
 • Kolmas työpajaviikonloppu 25.-26.11.2023, la ja su klo 9–15.30

Kouluttajat

Satu Bethell_01.jpg

Satu Bethell, TAM, sosiaalialan lehtori, kuvataideterapeutti ja kuvataiteilija.
Erikoistunut kuvallisen ilmaisun pedagogisiin ja terapeuttisiin mahdollisuuksiin.

Toiminut pitkään ohjaajien ja opettajien kouluttajana ja taidepedagogisena tukihenkilönä.

Toimin tämän koulutuksen vastuukouluttajana, joten voit olla ensisijaisesti
minuun yhteydessä jos tulee jotain kysyttävää.

satu.bethell@laurea.fi

Säde Siljamo (2).jpg

Säde Siljamo, sosiaalialan lehtori, sosionomi YAMK.

Olen työskennellyt varhaiskasvatuksen parissa n. 20 vuoden ajan niin varhaiskasvatuksen opettajana, päiväkodinjohtajana kuin hankekoordinaattorina.

Aloitin Laureassa työt varhaiskasvatuksen lehtorina syksyllä 2022.

sade.siljamo@laurea.fi