Siirry sisältöön

Koulutuksesta saa konkreettisia työtapoja lasten mielikuvituksen, ilmaisumuotojen, tunne- ja kaveritaitojen sekä ongelmanratkaisutaitojen vahvistamiseen. Osallistujien oma luovuus vahvistuu ja tarinallisuuden sekä draaman työtapojen yhdistäminen tulee luontevaksi pedagogiseksi käytänteeksi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle.
 • Hakuaika: Ks. ilmoittautumisajankohdat alta
 • Ajoitus: Koulutuksen ajankohta 23.11.2018 - 28.9.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurila, Espoo, Hyvinkää
 • Hinta: Maksuton

Katso mitä lähijaksoilla tapahtui!

Vantaan lähijaksot

Espoon lähijaksot

Hyvinkään lähijaksot

Sisältö

Koulutus on tarkoitettu sinulle työssä oleva varhaiskasvatuksen, esi- tai alkuopetuksen ammattilainen, jos

 • TARVITSET konkreettisia työtapoja lasten mielikuvituksen, ilmaisun ja / tai tunne- ja kaveritaitojen vahvistamiseen
 • HALUAT vahvistaa omaa luovuuttasi, yhteistyöverkostoja ja ammatillista osaamistasi
 • olet KIINNOSTUNUT tarinoista, toiminnallisuudesta tai draamasta.

Muistatko sen taianomaisen hetken, kun satu tai tarina vie mukanaan seikkailuihin? Tarinat innostavat, kiinnostavat, koskettavat ja niiden kautta päästään hauskasti ja turvallisesti harjoittelemaan yhdessä toimimista ja ongelmanratkaisutaitoja. Tarinoiden ja draaman toiminnallisuuden kautta voi kaikenikäisenä oppia jotain uutta itsestään, kanssakulkijoista ja maailmasta, jossa elää.

Draamatarinat opetuksessa täydennyskoulutuksessa tutustutaan draamatarinoiden kiehtovaan maailmaan. Koulutus toteutetaan viitenä lähiopetuskertana sekä verkossa tapahtuvan etäopiskelun kautta.
Lähiopetusjaksot ovat perjantai-iltaisin ja lauantaisin, etäopiskelu tapahtuu yksilöllisen aikataulun mukaan. Lähiopetuksessa painottuu osallistujien oma kokemuksellinen oppiminen. Verkossa olevat etätehtävät ja yhteistoiminnallisuus syventävät teoreettista ja käytäntöön soveltavaa osaamista. Draaman työtapojen kokeilu ja soveltaminen alkaa pienin askelin omien lapsiryhmien kanssa heti ensimmäisen lähijakson jälkeen.

Tule kehittämään draamapedagogista osaamistasi. Koulutuksessa opit monipuolisia draaman työtapoja, tarinoiden ja draamatyöskentelyn yhdistämistä.

Myös rohkeus käyttää luovuutta kasvatus- ja opetustyössä voimistuu - tule mukaan!

Lähiopetuksen aikataulu sekä teemat / Espoon toteutus

 • 1.-2.2.2019 - Iloa ilmaisuun! 
 • 15.-16.3.2019 - Kiva kaveri! 
 • 12.-13.4. 2019 - Mistä on hyvä draamatarina tehty? 
 • 24.25.5.2019 - Tutkimalla oppii! 
 • 23.-24.8.2019 -  Jaettu ilo!

Koulutus on alkanut. Kiitos suuresta mielenkiinnosta!

Lähiopetuksen aikataulu sekä teemat / Hyvinkään toteutus

 • 29. -30.3.2019 - Iloa ilmaisuun!
 • 3. - 4.5.2019 Kiva kaveri!
 • 7. - 8.6.2019 Mistä on hyvä draamatarina tehty? 
 • 30. - 31.8.2019 Tutkimalla oppii!
 • 27. -28.9.2019 Jaettu ilo!

Lähiopetuksen aikataulu sekä teemat / Vantaan toteutus

 • 23. - 24.11.2018 - Iloa Ilmaisuun! 
 • 18. - 19.1.2019 - Kiva kaveri!
 • 8. - 9.2.2019 - Mistä on hyvä draamatarina tehty?
 • 8. - 9.3.2019 - Tutkimalla oppii!
 • 10. - 11.5.2019 - Jaettu ilo!

Koulutus on alkanut. Kiitos suuresta mielenkiinnosta!


Lähiopetus perjantaisin kello 16.30 -20.30 ja lauantaisin kello 9.00 - 16.00.

Kouluttajat
Anu Hagman, Lehtori, KM, draamapedagogi
Anne Eskelinen, Lehtori, MuM

Toteutustapa

Koulutukset järjestetään Laurean kampuksilla, Espoon toteutus Otaniemessä ja Hyvinkäällä Laurean kampuksella. Lähiopetuksessa painottuu osallistujien oma osallistuminen ja kokemuksellinen oppiminen. Verkossa olevat etätehtävät syventävät teoreettista ja käytäntöön soveltavaa osaamista. Draaman työtapojen kokeilu alkaa pienin askelin omien lapsiryhmien kanssa heti ensimmäisen lähijakson jälkeen.

Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen pääsy vahvistetaan ilmoitusajankohdan päätyttyä ja hyväksytyille lähetetään lisätietoa koulutuksesta.

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempia draama- tai teatterikasvatuksen opintoja. Kiinnostus ja innostus aihetta kohtaan riittää.


Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutuksen toteuttamisen rahoittaa Opetushallitus. Osallistujat saavat täydennyskoulutuksesta todistuksen.

Lisätietoja:

Kokemuksia lähijaksoilta

Täydennyskoulutukset

Laurea EduGATE tarjoaa korkeakoulutasoisia koulutuksia, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme