Siirry sisältöön

Koulutus toteutetaan joustavasti etätyöskentelynä työn lomassa pieninä kokonaisuuksina.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Ammatillisen toisen asteen ruotsin opettajat. Jos paikkoja on, myös lukion sekä vapaan sivistystyön opettajat voivat osallistua.
 • Hakuaika: Koulutuksen toiseen osioon mahdollista ilmoittautua 2.4.2024 asti
 • Ajoitus: 17.1. – 20.3.2024 ja 3.4. – 8.5.2024
 • Laajuus: 2 op + 2 op
 • Sijainti: Canvas-oppimisympäristö, Zoom-verkkotapaamiset
 • Hinta: Maksuton

Koulutuksessa ruotsin opettaja vahvistaa digipedagogisten työkalujen ja menetelmien osaamista. Koulutuksen aikana tutustutaan mm. tekoälyn hyödyntämiseen oppimisen ja opetuksen tukena. Opettaja voi koulutuksen aikana tuottaa uutta materiaalia tai kehittää jo käyttämäänsä materiaalia.
Koulutus toteutetaan Canvas-oppimisympäristössä sekä vuorovaikutteisesti verkossa Zoomin välityksellä.

Osallistuja tarvitsee tietotokoneen, kuulokkeet mikrofonilla sekä Internet-yhteyden.

Koulutus on 4 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka muodostuu kahdesta erillisestä kahden opintopisteen osiosta. 60 minuutin pituiset verkkotapaamiset järjestetään alla olevan aikataulun mukaisesti.

Koulutukseen otetaan 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat kuitenkin ammatillisella toisella asteella työskentelevät opettajat.

Koulutuksen toiseen osioon mahdollista ilmoittautua 2.4.2024 asti.

 

 • Kohderyhmä 

  Ensisijaisesti ammatillisen toisen asteen ruotsin opettajat. Myös lukiossa sekä vapaan sivistystyön parissa työskentelevät opettajat voivat osallistua, jos paikkoja riittää.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus käynnistyy tammikuussa aloitustapaamisella, joka pidetään Zoomin kautta ja tallennetaan. Kevätlukukauden 2024 aikana järjestetään etäyhteydellä kaksi 2 opintopisteen laajuista koulutusjaksoa. Kumpikin jakso sisältää yhteisiä Zoom-tapaamisia sekä itsenäisiä kehittämistehtäviä tapaamisten välillä.

  Koulutusjakso 1: Sanasto ja kielioppi


  Tavoitteet: Uusien digipedagogisten menetelmien ja työvälineiden käyttöönotto ja hyödyntäminen sanaston ja kieliopin harjoittamisessa.

  ke 17.1.23 klo 15 – 16
  ke 31.1. klo 15 – 16
  ke 14.2. klo 15 – 16
  ke 13.3.23 klo 15 – 16
  ke 20.3. klo 15 – 16

  Koulutusjakso 2: Suullinen ja kirjallinen viestintä


  Tavoitteet: Pedagogisia menetelmiä ja digitaalisia työkaluja sekä suullisen että kirjallisen viestinnän opettamiseen. Oman alan ammattitekstien työstäminen ja hyödyntäminen omassa opetuksessa. Lisäksi suullisessa viestinnässä painopiste oman alan vuorovaikutustilanteissa.


  ke 3.4. klo 15 – 16
  ke 17.4. klo 15 – 16
  ke 24.4. klo 15 – 16
  ke 8.5. klo 15 - 16

 • Koulutuksen hyödyt 

  Projektissa tähdätään opettajan oman osaamisen lisäämiseen, jotta hän voi paremmin huomioida monenlaiset oppijat ja näiden tavoitteet ammatillisen toisen asteen ruotsin kielen opinnoissa. Projektissa opitaan hyödyntämään erilaisia digipedagogisia työkaluja ja menetelmiä sekä tutustutaan tekoälyn mahdollisuuksiin. Opettaja voi koulutuksen aikana myös kehittää jo käyttämäänsä materiaalia tai luoda uutta.


  Hyödynsaajina ovat ammatillisen toisen asteen ruotsinopettajat sekä hankkeessa tuotettavien avoimien materiaalien käyttäjät.


  Koulutuksen kautta osallistujan opetusmateriaali ja -menetelmät päivittyvät, mikä puolestaan lisää motivaatiota sekä kiinnostusta käyttää uusia digipedagogiikan mahdollisuuksia. Osallistujat sitoutetaan yhteiskehittämisen menetelmillä, joustavilla koulutusratkaisuilla sekä mahdollisuudella kehittää samanaikaisesti omaa työtänsä. Osallistujilla on myös mahdollisuus verkostoitua sekä jakaa työhön liittyviä haasteita ja onnistumisia.

 • Materiaalit 

  Koulutusmateriaali jaetaan Canvas-työtilassa, johon osallistujat saavat tunnukset ennen koulutuksen alkua.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.
  Ilmoittautuminen 30.11.2023 mennessä.

 • Kouluttajat 

  Camilla Kåla, lehtori
  camilla.kala@laurea.fi

  Sirpa Mattila, lehtori
  sirpa.mattila@laurea.fi

  Anna Puisto, lehtori
  anna.puisto@laurea.fi

  Helena Riihimäki, lehtori
  helena.riihimaki@laurea.fi

Lisätietoja: