Siirry sisältöön

Muuntokoulutukseen haetaan suorittamalla yhden opintopisteen laajuinen valintaopintojakso. Hakeminen vaatii aiemmin suoritetun sairaanhoitaja (AMK) tai kätilö (AMK)-tutkinnon. Aiemmalla opistotason sairaanhoitajatutkinnolla ei voi hakea koulutukseen.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sairaanhoitaja (AMK) tai kätilö (AMK)-tutkinnon suorittaneet
 • Hakuaika: 20.9.–4.10.2021
 • Ajoitus: Valintaopintojakso järjestetään 25.10.-12.11.2021.
 • Laajuus: 240 op. Hyväksiluvut aiemman tutkinnon perusteella 180 op.
 • Sijainti: Verkko-opetus
 • Hinta: Maksuton

Kevään 2021 hakuaika on päättynyt 12.4. Tiedot kevään haun aikataulusta löydät täältä >>

Voit hakea tähän sairaanhoitajille ja kätilöille suunnattuun muuntokoulutukseen mikäli haluat muuntaa aiemmin suorittamasi AMK-tasoisen tutkinnon terveydenhoitaja AMK-tutkinnoksi.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan täysin verkossa ja myös käytännön harjoittelujaksojen ohjaus toteutetaan verkossa. Harjoittelujaksot vaativat kuitenkin läsnäoloa harjoittelupaikassa.

Koulutuksen laajuus on enimmillään 60 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin vuoden ajan. Opintojen alussa laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa aiemmin hankittua osaamista verrataan terveydenhoitajatutkinnon osaamistavoitteisiin, minkä perusteella tutkinnon laajuus määräytyy.

Harjoittelua on yhteensä 27 opintopistettä, mikä tarkoittaa noin 18 viikkoa harjoittelua.

Koulutus sisältää seuraavat osaamiskokonaisuudet:

Terveydenhoitajatyön asiakkuusosaaminen - 23 op
•    Lapsiperheen terveydenhoitajatyö 5 op
•    Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 5 op
•    Koulu- ja opiskeluikäinen terveydenhoitajatyö 5 op
•    Työikäisten terveydenhoitajatyö 5 op
•    Rokotusosaamisen opinnot 3 op

Kehittämis- ja johtamisosaaminen terveydenhoitajatyössä 10 op
•    Ammatillinen kehittyminen terveydenhoitajatyöhön 1 op
•    Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5 op
•    Uudistuva monialainen terveyden edistäminen 3 op
•    Mentalisaatio terveydenhoitajan työssä (valintaopintojakso) 1 op

Ammattitaitoa edistävät harjoittelut 27 op
Harjoittelut koostuvat (I) äitiys- ja lastenneuvolajaksosta, (II) kouluterveydenhuollon jaksosta sekä (III) työikäisen terveydenhoitotyön harjoittelusta (työterveyshuolto, opiskelijaterveydenhuolto tai terveysaseman terveydenhoitajan vastaanottotyö) sekä (IV) vapaavalintaisesta terveyden edistämisen harjoittelusta tai jonkin edellä mainitun täydentämisestä.

Opiskelu koulutuksessa

Opintojen laajuus on noin 60 op, ja yhden opintopisteen keskimääräinen opiskelijalta vaadittu työmäärä on 26,7h. Sinun tulee siis varautua noin 1600 työtuntiin eli 40 työviikkoon opintojen aikana.

Jos haluat valmistua vuoden aikana, tulee siis varautua suunnilleen täysipäiväiseen opiskeluun. Verkko-opintojen tarkka aikataulu ja määrä tarkentuu vielä, mutta syksyllä järjestetään jonkin verran kellonaikaan sidottua opiskelua. Opintojen suunnittelussa pyritään mahdollistamaan opiskelu töiden ohella.

Hakeminen

Hakukelpoisuuden koulutukseen antaa ainoastaan aiemmin suoritettu sairaanhoitaja (AMK)- tai kätilö (AMK)-tutkinto. Muilla tutkinnoilla (ml. aiempi opistotason sairaanhoitajatutkinto) ei ole mahdollista hakea muuntokoulutukseen.

Koulutukseen haetaan hakuaikana 20.9.-4.10. opintopolku.fi-palvelussa. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan yhden opintopisteen laajuiselle valintaopintojaksolle, joka toteutetaan Laurean verkko-oppimisalustalla Canvasissa. Valintaopintojakso pitää suorittaa hyväksytyksi ja opiskelijavalinta koulutukseen tehdään valintaopintojakson suorituspistemäärän perusteella.

Voit hakea koulutukseen, vaikka haet opiskelemaan terveydenhoitajakoulutukseen syksyn 2021 yhteishaussa. Tässä tapauksessa kannattaa kuitenkin muistaa yhden korkeakoulupaikan säännös. Eli voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Terveydenhoitaja (AMK)-tutkinto on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja siihen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä, joka määrittelee alalla työskentelevän terveydelliset vaatimukset. Tutustu vaatimuksiin >>

Haun aikataulu

 • Haku käynnistyy maanantaina 20.9. klo 8.00 ja päättyy maanantaina 4.10. klo 15.00
 • Valintaopintojakso käynnistyy 25.10. ja päättyy 12.11.2021.
 • Valintaopintojakson suorituspistemäärän perusteella 30 opiskelijaa valitaan koulutukseen ja päätöksestä ilmoitetaan 26.11. 2021 mennessä.
 • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 3.12.2021 klo 15.00 mennessä.
 • Opinnot alkavat orientaatiolla tammikuussa 2021.

Kiinnostuitko koulutuksesta? Jätä yhteystietosi niin muistutamme sinua hakuajan alkaessa

Seuraava haku järjestetään syksyllä 2021. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta ja haluat saada muistutusviestin hakuajan alkaessa, jätä yhteystietosi alle niin lähetämme sinulle sähköpostitse muistutuksen hakuajan alkaessa.

Minulle saa lähettää sähköpostitse muistutuksen terveydenhoitajan muuntokoulutuksen hakuajan alkamisesta

Kevään 2021 haku

Kevään 2021 haku on päättynyt 12.4.2021. Kaikki hakukelpoiset hakijat on kutsuttu valintaopintojaksolle ja valintaopintojakson suoritusohjeet on lähetetty hakukelpoisille hakijoille 28.4.2021.

Valintaopintojakson oppikirjana toimii teos Viinikka A. (toim): Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa. Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014. Kirjaa tarvitaan heti opintojakson alusta ja sen voi tilata MLL:n verkkokaupasta tai hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Kevään 2021 haun valintaopintojakso päättyy 21.5.2021. Valintaopintojakson suorituspistemäärän perusteella 35 opiskelijaa valitaan koulutukseen ja päätöksestä ilmoitetaan 7.6. mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 16.7.2021 mennessä. Opinnot alkavat orientaatiolla elokuussa 2021.

Lisätietoja: