Siirry sisältöön

Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen seuraavan kerran syksyn yhteishaussa 1.-15.9.2021.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care / Master of Social Services
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op

Koulutukseen vaaditaan sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), sosionomi (AMK) -tutkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan laaja-alaisen johtamisosaamisen kehittäminen. Koulutuksessa saat valmiudet sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen ja uudistamiseen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja vahvistat osaamistasi uusimman tutkimustiedon innovatiivisessa soveltamisessa käytännön työelämässä. Koulutuksen suoritettuasi sinulla on valmiudet johtaa työyhteisöä hyödyntäen valmentavaa ja työhyvinvointia edistävää työotetta. Hallitset lisäksi monipuolisesti kehittämismenetelmien käyttöä ja näyttöön perustuvaa toimintaa johtamisessa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintojaksoon sisältyy yleensä kolme koulutuspäivää. Koulutuspäivissä korostuvat yhdessä oppiminen ja luova kehittäminen. Opintojaksot sisältävät ohjattua pienryhmissä tapahtuvaa työelämän kehittämistä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opintojen kesto on yksilöllisestä opiskelusuunnitelmasta riippuen 1,5 - 2,5 vuotta.

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä). Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Koulutuksen ydinopinnot koostuvat sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvistä opinnoista. Johtamista opiskellaan työhyvinvoinnin, valmentamisen ja talousohjauksen ja juridiikan näkökulmista. Yhdistävänä teemana koko koulutuksessa on tutkimuksellinen kehittämistoiminta.

Täydentävät opinnot

Syvennät ja laajennat osaamistasi täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaettu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin: tutkimus- ja kehittämisosaaminen, asiantuntijayhteisöjen johtaminen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu. Voit rakentaa oman opintopolkusi vapaasti moduulien sisältämistä opintojaksoista. Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös projektiopintoina tai työn opinnollistamisen kautta. Opinnot sisältävät työelämää kehittävän opinnäytetyön, jonka aiheen ja menetelmät voit valita omaa urasuunnitelmasi mukaisesti.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään yrityksen toimintaa. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös ilman toimeksiantajaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Opintojen aikataulu

Lähiopetuspäivät Tikkurilassa 2022

20.-22.1.2022
10.-12.2.2022
10.-12.3.2022
7.-9.4.2022
12.-14.5.2022
8.-10.9.2022
6.-8.10.2022
17.-19.11.2022
8.-10.12.2022

Täydentävän osaamisen opinnot erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Koulutukseen haetaan syksy 2021 yhteishaussa 1.9. klo 8.00 - 15.9.2021 klo 15.00 Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK-koulutukseen antaa sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto. Käytössä myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä soveltuva sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi hakijalta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Tietoa opiskelijavalinnasta

 • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 

  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään etäkokeena verkko oppimisympäristössä 27.10.2021 klo 9 -12.

  Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Hakijoita ei kutsuta Laurean kampuksille.

  Valintakokeessa käytettävät materiaalit julkaistaan valintakoepäivänä sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.
   
  Hakijat saavat tarkemmat ohjeet etänä tehtävään valintakokeeseen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.
   
  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä ennen varsinaista valintakoetta. Laurea-ammattikorkeakoulu ei lainaa tietokoneita.
   
  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.
   
  Valintakoeyhteistyö
   
  Seuraavat Laurean Ylempi AMK-koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä syksyn 2021 yhteishaussa; Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla.
   
  Tämä tarkoittaa, että hakijan, joka hakee molempiin yllä mainittuihin Ylempi AMK -koulutuksiin, valintakokeesta saatu pistemäärä huomioidaan molempien edellä mainittujen Laurean Ylempi AMK –koulutusten opiskelijavalinnassa.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta päivitetään Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet-sivulle.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Opiskelijatarinat

Ei tuloksia.

Päivitetään pian.