Siirry sisältöön

Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen syksyn yhteishaussa 4.-14.9.2023.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care / Master of Social Services
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op

Koulutukseen vaaditaan sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan laaja-alaisen johtamisosaamisen kehittäminen. Koulutuksessa saat valmiudet sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen ja uudistamiseen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja vahvistat osaamistasi uusimman tutkimustiedon innovatiivisessa soveltamisessa käytännön työelämässä. Koulutuksen suoritettuasi sinulla on valmiudet johtaa työyhteisöä hyödyntäen valmentavaa ja työhyvinvointia edistävää työotetta. Hallitset lisäksi monipuolisesti kehittämismenetelmien käyttöä ja näyttöön perustuvaa toimintaa johtamisessa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintojaksoon sisältyy yleensä kolme koulutuspäivää. Koulutuspäivissä korostuvat yhdessä oppiminen ja luova kehittäminen. Opintojaksot sisältävät ohjattua pienryhmissä tapahtuvaa työelämän kehittämistä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opintojen kesto on yksilöllisestä opiskelusuunnitelmasta riippuen 1,5 - 2,5 vuotta.

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä). Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Koulutuksen ydinopinnot koostuvat sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvistä opinnoista. Johtamista opiskellaan työhyvinvoinnin, valmentamisen ja talousohjauksen ja juridiikan näkökulmista. Yhdistävänä teemana koko koulutuksessa on tutkimuksellinen kehittämistoiminta.

Täydentävän osaamisen opinnot

Ydinosaamisen opintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen opintojen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä, pakollisesta opintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita vapaasti itse. Voit muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opinnoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voit sisällyttää muun muassa Laurean tarjoamia opintojaksoja,  verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Voit tutustua Laurean tarjoamiin täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >> 

Opinnäytetyö

Opinnot sisältävät työelämää kehittävän opinnäytetyön, jonka aiheen ja menetelmät voit valita omaa urasuunnitelmasi mukaisesti. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään työyhteisön tai -organisaation toimintaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Opintojen aikataulu

Opetuspäivät 2023

14.-16.9.2023
12.-14.10.2023
9.-11.11.2023
7.-9.12.2023

Täydentävän osaamisen opinnot erillisen aikataulun mukaan.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Koulutukseen haetaan syksyn 2023 yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK-koulutukseen antaa sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto. Käytössä myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä soveltuva Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi hakijalta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa opiskelijavalinnasta

 • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 

  Seuraava hakuaika tähän koulutukseen on 4. - 14.9.2023. Valintakokeen tiedot julkaistaan ennen hakuaikaa.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Opiskelijatarinat

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK), Tikkurila, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tiedot ilmoitetaan hakuajan alkuun mennessä.
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.