Siirry sisältöön

Koulutuksen erityisenä painopisteenä on tulevaisuuden visionäärinen johtaminen erityisesti sosiaali- ja terveysalalla.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care / Master of Social Services
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op

Koulutukseen vaaditaan sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto.

Käytössä harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi hakijalta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan laaja-alaisen johtamisosaamisen kehittäminen. Koulutuksen aikana saat valmiudet sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen ja uudistamiseen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelun aikana vahvistat osaamistasi uusimman tutkimustiedon innovatiivisessa soveltamisessa käytännön työelämässä. Hallitset monipuolisesti kehittämismenetelmien käyttöä ja näyttöön perustuvaa toimintaa johtamisessa. Koulutuksen suoritettuasi sinulla on valmiudet johtaa työyhteisöä hyödyntäen valmentavaa ja työhyvinvointia edistävää työotetta.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen ydinopinnot koostuvat sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvistä opinnoista. Johtamista opiskellaan työhyvinvoinnin, valmentamisen ja talousohjauksen näkökulmista. Kehittämisopinnoissa painottuvat sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu ja digitaalisten palvelujen kehittäminen. Yhdistävänä teemana koko koulutuksessa on tutkimuksellinen kehittämistoiminta.

Syvennät ja laajennat osaamistasi täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaettu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin: tutkimus- ja kehittämisosaaminen, asiantuntijayhteisöjen johtaminen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu. Voit rakentaa oman opintopolkusi vapaasti moduulien sisältämistä opintojaksoista. Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös projektiopintoina tai työn opinnollistamisen kautta. Opinnot sisältävät työelämää kehittävän opinnäytetyön, jonka aiheen ja menetelmät voit valita omaa urasuunnitelmasi mukaisesti.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Jokaiseen opintojaksoon sisältyy yleensä kolme koulutuspäivää. Koulutuspäivissä korostuvat yhdessä oppiminen ja luova kehittäminen. Opintojaksot sisältävät ohjattua pienryhmissä tapahtuvaa työelämän kehittämistä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opintojen kesto on yksilöllisestä opiskelusuunnitelmasta riippuen 1,5 - 2,5 vuotta.

Koulutuksen rakenne

 • Pakolliset ydinosaamisen opinnot 30 op
 • Täydentävät, vapaasti valittavat opinnot 30 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opintojen aikataulu

Ydinosaamisen opinnot 30 op

 • Orientaatiopäivä
  to 14.1.2021 klo 9:00 - 16:00
 • Valmentava johtaminen 5 op
  la 16.1.2021, to 11.3.2021, la 22.5.2021 klo 9:00 - 16:00
 • Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op
  to 11.2.2021, la 17.4.2021 klo 9:00 - 16:00
 • Talousohjaus 5 op
  pe 12.3.2021, to 15.4.2021 klo 9:00 - 16:00
 • Digitaalisuus johtamisessa ja palveluissa 5 op
  pe 15.1.2021 9:00 - 12:00, to 20.5.2021 klo 9:00 - 16:00
 • Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä 5 op
  pe 12.2.2021, la 13.3.2021, pe 21.5.2021 klo 9:00 - 16:00
 • Tutkimuksellinen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op
  pe 15.1.2021 klo 13:00 - 16:30, la 13.2.2021, pe 16.4.2021 klo 9:00 - 16:00
 • Sote yhteiset opinnäytetyöseminaarit ja pajat
  3-4 kertaa kevään 2021 aikana, aikataulu vahvistuu myöhemmin

Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Voit hakea tähän koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Opiskelijat valitaan yleensä valintakokeen perusteella. Valintatavat, valintakoepäivät ja mahdolliset ennakkoaineistot voit tarkistaa Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet-sivultamme.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Kehittämispäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Opiskelijatarinat

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK), Tikkurila, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2022
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Keskimäärin kolme päivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.