Siirry sisältöön

Koulutuksen erityisenä painopisteenä on tulevaisuuden visionäärinen johtaminen erityisesti sosiaali- ja terveysalalla.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care / Master of Social Services
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op

Koulutukseen vaaditaan sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto.

Käytössä harkinnanvarainen valinta, jolloin pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto.

Ammattikorkeakoululain muutoksen myötä 1.1.2020 jälkeen hakevilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.

Koulutus sopii erityisesti sinulle, jos haluat tulevaisuudessa toimia sosiaali- ja terveysalan johtamis- tai esimiestehtävissä, uudistaa ja kehittää alaa tai pyrkiä vaativiin asiantuntijatehtäviin sosiaali- ja terveysalalla.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen yhteiset ns. ydinopinnot ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä.  Ydinopintoihin kuuluu mm. kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamista. Opintoihin sisältyy myös talousohjausta, mikä on tärkeä osa esimiehenä ja johtajana työskentelemistä.

Osana yhteisiä opintoja on Lean –johtaminen. Opintojen aikana opit soveltamaan Leanin työkaluja ja pääset kehittämään prosesseja omassa työssäsi. Tietojohtamisen opinnoissa opit, miten näyttöön perustuvaa tutkittua tietoa voidaan hyödyntää johtamisessa.

Valmentavan johtamisen opintojaksolla opit menetelmiä, joita pääset kokeilemaan omassa työpaikassa tai vaikka toisen opiskelijan työympäristössä. Valmentava johtaminen on ihmisläheistä johtamista, jolla pyritään saamaan työntekijät kukoistamaan ja heidän asiantuntijuutensa parhaiten käyttöön siten, että asiakas ja potilas hyötyvät siitä. Valmentavassa johtamisessa otetaan erityisesti moninaiset työyhteisöt huomioon mm. eri kulttuurit ja eri ikäryhmät.

Täydentäviä opintoja voit valita seuraavien kokonaisuuksien sisältä:

 • tutkimus ja kehittämisosaaminen 
 • asiantuntijuusyhteisöjen johtaminen
 • käyttäjäkeskeinen palvelusuunnittelu

Opinnäytetyö on tärkeä osa opintoja ja sen laajuus on 30 opintopistettä. Opinnäytetyössä on soveltava ote, siinä kehitetään toimintaa tai palveluita. Opinnäytetyön aihe voi olla tiedossa jo opintojen alussa, mutta se voi tulla mieleen myös opintojen aikana. Opinnäytetyön tekemiseen kannattaa varata aikaa puolesta vuodesta vuoteen.

Miksi kannattaa hakea opiskelemaan Laureaan

Laurea on suuri sosiaali- ja terveysalan kouluttaja. Meillä on paljon osaavaa ja asiantuntevaa henkilöstöä ja laajat verkostot, joiden avulla löytää hyvin aiheita mm. opinnäytetyön tekemistä varten.

Koulutuksen aikana käsittelemme paljon kansainvälisiä aineistoja ja saamme vierailijoita yhteistyökorkeakouluista eri puolilta maailmaa. Voit halutessasi tehdä jaksoja myös ulkomaisissa korkeakouluissa.

Meillä on laajaa kansainvälistä hanketoimintaa, johon voit osallistua täydentävien opintojen puitteissa. Hankkeissa järjestetään kansainvälisiä konferensseja ja seminaareja, joissa pääset luomaan verkostoja.

Haluamme luoda jokaiselle opiskelijalle yksilöllisen polun, joka sopii juuri hänelle ja joka on hänen omista lähtökohdistaan laadittu.

Lähiopetuspäiviä kampuksella järjestetään joka kuukausi (to, pe ja la). Lähiopetuspäivät ovat ensimmäisellä lukukaudella Tikkurilassa ja sen jälkeen joko Tikkurilassa tai Leppävaarassa.

Opiskelu on hyvin itsenäistä ja se tapahtuu myös pienryhmissä. Pienryhmät sopivat keskenään tapaamisista ja yhteistyökäytänteistä. Käytämme muun muassa Optima –oppimisympäristöä verkossa.

Opintojen aikataulu

Ydinopinnot 30 opintopistettä:

 • Orientaatiopäivä
  To 16.1.2020 kello 9.00–16.00
 • Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi
  Pe 17.1.2020 kello 9.00–16.00, pe 7.2.2020 itsenäinen lopputyö-työskentely
 • Moninaisuuden valmentava johtaminen
  La 18.1.2020, la 25.4.2020, la 16.5.2020 kello 9.00–16.00
 • Intensiiviopintojen mahdollisuus
  26.4–28.4.2020
 • Lean johtaminen osana työprosessien johtamista
  To 6.2.2020, to 5.3.2020, to 23.4.2020 kello 9.00–16.00
 • Tietojohtaminen
  La 7.3.2020, to 14.5.2020 kello 9.00–16.00
 • Talousohjaus
  Pe 6.3.2020, pe 24.4.2020 kello 9.00–16.00
 • Opinnäytetyö (klo 9.00–16.00)
  Itsenäinen ont-ideointi la 8.2.2020, pe 15.5.2020

Täydentävän osaamisen opinnot 30 op:

 • Erillisen aikataulun mukaan merkittyinä päivinä.

Opintojen aikataulu visuaalisena kuvana

Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä voit kysyä yliopettajilta Mikko Häkkiseltä tai Päivi Immoselta sekä YAMK-koulutuksista yleisesti kehittämispäällikkö Johanna Tarvaiselta.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarinat

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK), Tikkurila, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Keskimäärin kolme lähiopetuspäivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Ei vielä tiedossa.