Siirry sisältöön

Opinnoissa keskitytään erityisesti yritysten kasvun kestävään johtamiseen ja johtamistaitojen laaja-alaiseen kehittämiseen. Koulutus sopii erityisesti tuleville yrittäjille.

Perustiedot

  • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
  • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
  • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan tradenomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ammattikorkeakoululain muutoksen myötä 1.1.2020 jälkeen hakevilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutukseen voivat hakea monialaisesti kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa liiketoimintaosaamistaan ja johtamistaitojaan sekä syventymään kestävän kasvun ilmiöihin ja kehittämiseen.   

Koulutuksen sisältö

Opintojaksoilla opit ymmärtämään, mitä yrityksen kestävällä kasvulla tarkoitetaan ja minkälaisia johtamistaitoja se vaatii. Pääset tarkastelemaan erilaisia kasvun ilmiöitä ja opit uusia yrityskasvun edistämisen menetelmiä, joita pystyt hyödyntämään myöhemmin esimerkiksi työpaikallasi tai omassa yrityksessäsi. 

Koulutuksen yhteisissä ydinopinnoissa pääset syventämään osaamistasi markkinamuotoilussa ja opit ymmärtämään brändien merkityksen kasvun vahvistajina. Yrityskasvun oikeudellisen hallinnan sekä oikeusmuotoilun opintojaksolla pääset syventymään kasvuun johtamisen lainsäädännölliseen puoleen. Lisäksi tutustut yrityskasvun rahoitusvälineisiin.  

Koulutuksessa pääset haastamaan itsesi ja hyödyntämään erilaisia oppimisen keinoja. Johtamisosaamisen opintojaksoilla kehityt sekä itsesi että muiden johtajana, ja opit hyödyntämään erilaisia tulevaisuuden johtamisen työkaluja. Myötävaikutteisen palvelujohtamisen opintojaksolla opit muun muassa, miten johtamisen keinoin voidaan tehokkaasti edistää yrityksen kestävää kasvua.

Tarjoamme sinulle hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen jo opintojen aikana. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa vaihto-opintoja ulkomailla ja kehittää omaa liikeideaasi kansainvälisissä projektiopinnoissa.  

Opintojen myötä sinulla on myös hyvät valmiudet ryhtyä yrittäjäksi tai esimerkiksi hybridiyrittäjäksi. Monipuolisten opintojaksojen myötä kehityt kasvun asiantuntijaksi ja saat uutta virtaa työhösi, tai löydät mahdollisesti itsellesi täysin uuden uran. 

Opetussuunnitelma

Koulutuksen aikataulu

Koulutuksen rakenne

Ydinopintojen (30 op) sekä opinnäytetyön (30op) lisäksi pääset syventämään taitojasi vapaasti valittavilla täydentävillä opinnoilla. 

Täydentäviä opintoja (30 op) voit valita esimerkiksi seuraavien kokonaisuuksien sisältä:

  • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
  • asiantuntijayhteisöjen johtaminen
  • käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu

Voit myös koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi ja kehittää opintojen aikana myös omaa liikeideaasi tai yritystäsi valitsemalla yrittäjyyspainotteisen opintokokonaisuuden.  

Pääosin itsenäisesti suoritettavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden joustavaan opiskeluun. Koulutukseen kuuluu kuukaudessa kolme lähiopetuspäivää, jotka pidetään vaihdellen joko Tikkurilan tai Leppävaaran kampuksilla. Ydinopinnot pidetään Tikkurilan kampuksella. Opintojaksoilla hyödynnetään myös erilaisia verkkoalustoja.  

Valintakokeen ennakkomateriaalit on mahdollista ottaa mukaan kokeeseen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä voit kysyä vastuuopettaja Maria Ekströmiltä ja YAMK-koulutuksista yleisesti kehittämispäällikkö Johanna Tarvaiselta.

Lue blogista opiskelijoiden mietteitä johtamisesta.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin

Lisätietoja:

Opiskelijatarinat

Yrityksen kasvuun johtaminen (ylempi AMK), Tikkurila, 25 aloituspaikkaa

  • Opetus alkaa: Syksy 2020
  • Opetustapa: Monimuotototeutus
  • Opetusaika: 2-3 lähiopetuspäivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Ei vielä tiedossa.

Kevään toinen yhteishaku 18.3.-1.4.2020

Keväällä 2020 on kaksi korkeakoulujen yhteishakua

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa (8.-22.1.2020) voit hakea englanninkielisiin koulutuksiimme ja kevään toisessa yhteishaussa (18.3. - 1.4.2020) voit hakea suomenkielisiin koulutuksiimme. Näissä hauissa haetaan erillisillä hakulomakkeilla, joihin molempiin voi täyttää kuusi hakutoivetta.

Hakemisen ohjeet