Siirry sisältöön

Opinnoissa keskitytään erityisesti yritysten kasvun kestävään johtamiseen ja johtamistaitojen laaja-alaiseen kehittämiseen. Koulutus sopii erityisesti tuleville yrittäjille.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan tradenomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutukseen voivat hakea monialaisesti kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa liiketoimintaosaamistaan ja johtamistaitojaan sekä syventymään kestävän kasvun ilmiöihin ja kehittämiseen.   

Koulutuksen sisältö

Opintojaksoilla opit ymmärtämään, mitä yrityksen kestävällä kasvulla tarkoitetaan ja minkälaisia johtamistaitoja se vaatii. Pääset tarkastelemaan erilaisia kasvun ilmiöitä ja opit uusia yrityskasvun edistämisen menetelmiä, joita pystyt hyödyntämään myöhemmin esimerkiksi työpaikallasi tai omassa yrityksessäsi. 

Koulutuksen yhteisissä ydinopinnoissa pääset syventämään osaamistasi markkinamuotoilussa ja opit ymmärtämään brändien merkityksen kasvun vahvistajina. Yrityskasvun oikeudellisen hallinnan sekä oikeusmuotoilun opintojaksolla pääset syventymään kasvuun johtamisen lainsäädännölliseen puoleen. Lisäksi tutustut yrityskasvun rahoitusvälineisiin.  

Koulutuksessa pääset haastamaan itsesi ja hyödyntämään erilaisia oppimisen keinoja. Johtamisosaamisen opintojaksoilla kehityt sekä itsesi että muiden johtajana, ja opit hyödyntämään erilaisia tulevaisuuden johtamisen työkaluja. Myötävaikutteisen palvelujohtamisen opintojaksolla opit muun muassa, miten johtamisen keinoin voidaan tehokkaasti edistää yrityksen kestävää kasvua.

Tarjoamme sinulle hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen jo opintojen aikana. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa vaihto-opintoja ulkomailla ja kehittää omaa liikeideaasi kansainvälisissä projektiopinnoissa.  

Opintojen myötä sinulla on myös hyvät valmiudet ryhtyä yrittäjäksi tai esimerkiksi hybridiyrittäjäksi. Monipuolisten opintojaksojen myötä kehityt kasvun asiantuntijaksi ja saat uutta virtaa työhösi, tai löydät mahdollisesti itsellesi täysin uuden uran. 

Opetussuunnitelma

Koulutuksen aikataulu

Koulutuksen rakenne

Ydinopintojen (30 op) sekä opinnäytetyön (30op) lisäksi pääset syventämään taitojasi vapaasti valittavilla täydentävillä opinnoilla. 

Täydentäviä opintoja (30 op) voit valita esimerkiksi seuraavien kokonaisuuksien sisältä:

 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • asiantuntijayhteisöjen johtaminen
 • käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu

Voit myös koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi ja kehittää opintojen aikana myös omaa liikeideaasi tai yritystäsi valitsemalla yrittäjyyspainotteisen opintokokonaisuuden.  

Pääosin itsenäisesti suoritettavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden joustavaan opiskeluun. Koulutukseen kuuluu kuukaudessa kolme lähiopetuspäivää, jotka pidetään vaihdellen joko Tikkurilan tai Leppävaaran kampuksilla. Ydinopinnot pidetään Tikkurilan kampuksella. Opintojaksoilla hyödynnetään myös erilaisia verkkoalustoja.  

Valintakokeen ennakkomateriaalit on mahdollista ottaa mukaan kokeeseen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä voit kysyä vastuuopettaja Maria Ekströmiltä ja YAMK-koulutuksista yleisesti kehittämispäällikkö Johanna Tarvaiselta.

Lue blogista opiskelijoiden mietteitä johtamisesta.

 

Usein kysytyt kysymykset

 • Mitä hyötyä saan YAMK-tutkinnosta? 

  Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla voit syventää ja laajentaa osaamistasi ja saat myös kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

 • Olenko hakukelpoinen YAMK-opintoihin? 

  Mikäli sinulla on jo AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen, voit hakea YAMK-opintoihin. Ammattikorkeakoulut voivat  lisäksi määrittää koulutuskohtaisia pohjakoulutusvaatimuksia, esim. Laurean sosiaali- ja terveysalan YAMK -koulutuksissa on määritelty mitkä tutkinnot antava hakukelpoisuuden koulutukseen

 • Missä Laurean YAMK-opetusta järjestetään? 

  Laurea tarjoaa 14 maisteritasoista, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. YAMK-opetus on keskitetty Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksille. Tarkista sinua kiinnostavan koulutuksen kampus koulutuskohtaisilta sivuilta.

 • Onko YAMK-opetusta tarjolla vain suomeksi? 

  YAMK-opetusta on tarjolla myös englanniksi. Tällä hetkellä Laureassa on kolme englanniksi toteutettavaa koulutusohjelmaa. Kyseisiin koulutuksiin hakeutuu paljon opiskelijoita myös Suomen rajojen ulkopuolelta, mutta jos opiskelet mieluummin itse englanniksi, hae rohkeasti mukaan!

 • Onko YAMK-opintoihin mahdollista yhdistää kansainvälisyyttä? 

  Kyllä on! Vaikka YAMK-opinnot kestävätkin usein vain 1,5 vuotta, on sinun mahdollista lähteä vaihtoon johonkin Laurean partnerikorkeakouluun. Partneriverkostomme on kattava ja ulkomailla opiskelu hyvin antoisaa. Koska työn ohessa pidemmät vaihtojaksot saattavat olla haastavia, tarjoavat erilaiset intensiivivaihtoviikot, kuten Winter ja Summer Schoolit mahdollisuuksia myös lyhyempiin vaihtoihin. YAMK-opiskelijoille on tarjolla myös muita kansainvälistä kokemusta tuottava opintojaksoja ja –toteutuksia, kuten esimerkiksi CERN Bootcamp.

   

   

 • Paljonko Laureassa on YAMK-opiskelijoita? 

  Opiskelijoita Laurean ylemmissä ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa on yli 800. Vuosittain Laureassa aloittaa noin 200 uutta YAMK-opiskelijaa.

  Koulutusten välille on rakennettu vahva yhteistyö, joten opintojen aikana pääset verkostoitumaan laajan, eri aloja edustavan asiantuntijajoukon kanssa. Yhteiset lähiopetuspäivät Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla tukevat eri alojen opiskelijoiden kohtaamisia.

 • Kauanko opinnot kestävät ja mistä opinnoista koostuvat? Onko tutkinnon suorittaminen työn ohessa mahdollista? 

  Opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opintoihin kuuluu 30 opintopistettä koulutuskohtaista ydinosaamista, jota päivitetään jatkuvasti alan tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavaksi. Ydinosaamista täydentää Laurean yhteinen täydentävien opintojen tarjonta, josta voit valita 30 opintopisteen verran omien tarpeidesi mukaisia johtamis- ja kehittämisopintoja. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä ja voit tehdä sen ohjatusti Laurean tutkimus- ja kehittämishankkeissa tai kehittää oman työyhteisösi käytänteitä. 

  Tutkinnon voit suorittaa töiden ohessa noin 1,5–2,5 vuodessa.

 • Paljonko on lähiopetusta? 

  Opinnot sisältävät keskimäärin kolme lähiopetuspäivää kuukaudessa, joiden lisäksi opintoihin kuuluu etätehtäviä ja verkko-opintoja. Lähiopetuspäivissä korostuu yhteisöllinen oppiminen ja työpajatyöskentely. Koulutusten aikataulut laaditaan 1,5 vuodeksi kerrallaan, joten sinulla on jo hakuvaiheessa tiedossa kaikki koulutukseen kuuluvat lähiopetuspäivät.

 • Miksi hakisin Laureaan suorittamaan YAMK-tutkintoa?  

  Laurean ylempien ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten vahvuuksiksi on eri laatuarvioinneissa nostettu mm. oppimisen kytkentä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, koulutusten työelämäläheisyys ja –lähtöisyys sekä laajat sidosryhmäverkostot.

 • Voiko ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja suorittaa myös avoimessa ammattikorkeakoulussa? 

  Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa ns. polkuopintoina. Polkuopinnoilla tarkoitetaan 30 opintopisteen kokonaisuutta, joka suoritetaan avoimessa ammattikorkeakoulussa tavoitteellisesti ennen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista.

 • Mitä vaaditaan YAMK-polkuopiskelijaksi valittavalta? 

  Avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintojen pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Polkuopintoihin ei edellytetä kolmen vuoden tutkinnon jälkeistä työkokemusta.

 • Miten haku YAMK-polkuopiskelijaksi tapahtuu? 

  Haku avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopinto-opiskelijaksi toteutuu Laureassa kaksi kertaa vuodessa: elokuussa ja joulukuussa. Elokuussa haetaan syyskuussa alkaviin koulutuksiin ja joulukuussa seuraavan vuoden tammikuussa alkaviin koulutuksiin. Löydettyäsi kiinnostavan koulutuksen, tarkista milloin siihen on seuraava hakuaika ja hae polkuopiskelijaksi Laureaan!

 • Miten polkuopiskelijasta siirrytään tutkinto-opiskelijaksi? 

  Sinut voidaan valita polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi kun olet suorittanut hyväksyttävästi ja hyvin arvosanoin vähintään pakollisten opintojen (ydinosaaminen) kokonaisuuden (30 op). Lisäksi sinut voidaan valita tutkinto-opiskelijaksi vasta, kun työkokemusta on kertynyt vaaditut kolme vuotta. Tutkinto-opiskelijaksi haku on mahdollista kaksi kertaa vuodessa (marras- ja toukokuussa) ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

 • Mitä tarkoitetaan sillä, että opinnot ovat joustavia? 

  Voit opiskella työn ohessa, mutta on tärkeä osallistua lähipäiviin. Täydentäviä opintoja ei ole pakko valita opintojaksoista, vaan voit suorittaa niitä myös osallistumalla tutkimus- ja kehitysprojektiin. Voit myös opinnollistaa työtäsi, eli saada suorituksia siitä mitä teet työssäsi. Näistä mahdollisuuksista keskustellaan opintojen aikana ja opintojen alussa.

 • Saanko hyväksiluettua aiempia opintojani? 

  Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea sellaisia maisteri-tason opintoja, jotka eivät ole yli 10 vuotta vanhoja, jotka on suoritettu aiemmin hankitun perustutkinnon jälkeen ja ovat opetusuunnitelman mukaisia. Näistä keskustellaan ensimmäisen tuutorointikeskustelun aikana.

 • Millainen on hakukelpoisuusvaatimuksissa oleva "soveltuva työkokemus"? 

  Hakukelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 36 kuukautta soveltuvaa työkokemusta.

  Liiketalouden työkokemus voi olla erilaisilta aloilta, tarvittaessa saat lisätietoa hakijapalveluista: hakijapalvelut@laurea.fi.

 • Täytyykö olla työsuhteessa ollakseen hakukelpoinen YAMK-koulutuksiinne? 

  Sinun ei tarvitse olla työsuhteessa opiskellaksesi Laurean YAMK-koulutuksissa. Riittää, että sinulla on vähintään 36 kk soveltuvaa työkokemusta korkeakoulusta valmistumisen jälkeen.

 

Lisätietoja:

Opiskelijatarinat

Seuraava yhteishaku 4.-18.9.2019

Korkeakoulujen yhteishaussa voit hakea tutkintoon johtaviin koulutuksiimme.

Hakijan ohjeet