Siirry sisältöön

Kurssi toteutetaan verkossa ja voit opiskella omaan tahtiin. Osallistuaksesi ylemmän AMK:n kurssille sinulla pitää olla suoritettuna AMK-tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Aiheesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 1.6.-30.11.2023
 • Ajoitus: 15.8.-31.12.2023
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkossa
 • Hinta: 0 €

Johdanto kurssiin

Oman yrityksen perustaminen ei sovi kaikille. Turvallisuutta kaipaavalle palkkatyö saattaa olla fiksuin uravaihtoehto. Se ei kuitenkaan sulje pois osaomistamisen mahdollisuutta. Osakkuuden hankkiminen on huomattavasti riskittömämpää kuin oman yrityksen perustaminen ja soveltuu laajemmalle joukolle ihmisiä. Se on yksi tapa toteuttaa yrittäjyyshaaveita mutta ilman yrittäjyyden tuomaa epävarmuutta. Osaomistaminen on kevyimmillään kuin palkkatyötä mutta yrittäjämäisin työsuhde-eduin. Osaomistamista voi harjoitella jopa sivubisneksenä, palkkatyön ohessa.

Omistajaohjauksen näkökulmasta yritykset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: startup-yrittäjyys, perinteinen yrittäjyys ja buyout-yrittäjyys. Kurssilla perehdytään näiden kolmen yrittäjyysmuodon keskeisimpiin eroihin osaomistajan näkökulmasta ja tarjotaan työkaluja sekä ajatuksia oman osakkuuspolun aloittamiseen.

Kurssin suoritettuasi osaat:

 • analysoida yritysmuotojen (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) keskeiset erot ja arvioida yrittäjyysmuotojen soveltuvuutta oma elämäntilanne huomioiden
 • kategorioida osaomistajan moninaiset roolit eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) ja analysoida itselle sopivimman roolin
 • verrata osaomistuksen hankkimisen käytänteitä eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen ja buyout-yrittäjyys)
 • analysoida vaurastumisen logiikaa ja siihen liittyviä verokäytänteitä kussakin yrittäjyyden muodossa (startup-, perinteinen- ja buyuout-yrittäjyys) erikseen
 • laskea omistusosuuden muutokset ja vaurastumisen todennäköisyyden käytännössä

Aikataulu

Kurssia voi suorittaa aikavälillä 1.8.-31.12.2023 omaan tahtiin. Kurssi sulkeutuu 31.12.2023.

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssi sisältää viisi eri moduulia, joista voi suorittaa 1-5. Kukin moduuli arvioidaan erikseen. Opintopistemäärä vastaa suoritettujen moduulien määrää.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Sekki (2023) Vaurastu osaomistajana - osakkaan rooli perinteisenä, startup- ja buyout-yrittäjänä, ISBN 978-952-14-4982-6, AlmaTalent.
 • Sekki & Niemi (2016) Menesty yrittäjänä — 68 käytännön ohjetta, ISBN 978-952-14-2766-4, AlmaTalent.

Lisätietoja: