Siirry sisältöön

Kurssi on täysin maksuton ja opiskellaan verkossa omaan tahtiin.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Fasilitoinnista kiinnostuneet. Ei edeltävyysvaatimuksia.
 • Hakuaika: 24.11.2023-23.5.2024
 • Ajoitus: 1.12.2023-30.6.2024
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkossa
 • Hinta: 0 € (maksuton)

Johdanto

Fasilitointi on prosessi, jossa henkilö tai ryhmä auttaa ja ohjaa ryhmää tai organisaatiota saavuttamaan tiettyjä tavoitteita, parantamaan yhteistyötä, ratkaisemaan ongelmia tai tekemään päätöksiä tehokkaammin. Fasilitaattori toimii välittäjänä ja tarjoaa rakenteen ja menetelmät ryhmätoiminnalle, jotta osallistujat voivat saavuttaa halutut tulokset.

Fasilitaattorin tehtävänä on:

 1. Prosessin helpottaminen: Fasilitaattori auttaa ryhmää suunnittelemaan ja noudattamaan selkeää ja tehokasta prosessia, joka auttaa saavuttamaan tavoitteet. Tämä voi sisältää aikataulujen laatimisen, tehtävien määrittelyn ja keskustelujen ohjaamisen.

 2. Vuorovaikutuksen tukeminen: Fasilitaattori edistää avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta ryhmän jäsenten välillä. Hän voi käyttää erilaisia kommunikaatiotyökaluja ja -tekniikoita, jotka auttavat jäseniä ilmaisemaan mielipiteensä ja kuuntelemaan toisiaan.

 3. Konfliktien hallinta: Fasilitaattori auttaa ratkaisemaan mahdollisia konflikteja tai jännitteitä ryhmässä. Hän voi käyttää erilaisia konfliktienhallintamenetelmiä, kuten keskustelua, neuvottelua tai kompromissien etsimistä.

 4. Osallistujien motivaatio: Fasilitaattori pyrkii pitämään osallistujat motivoituneina ja keskittyneinä tavoitteisiin. Hän voi käyttää innostavia puheenvuoroja tai aktiviteetteja, jotka auttavat ylläpitämään ryhmän energiaa.

 5. Dokumentointi: Fasilitaattori voi myös vastata kokouksen tai prosessin aikana tehdyistä päätöksistä ja toimenpiteistä sekä varmistaa, että ne kirjataan ylös ja jaetaan osallistujille.

Fasilitointi voi olla hyödyllistä erilaisissa tilanteissa, kuten kokouksissa, työpajoissa, strategiasuunnittelussa, konfliktien ratkaisussa ja päätöksenteossa. Tärkeää on, että fasilitaattori auttaa ryhmää prosessissa, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa itsenäisesti ja osallistujien ääni kuuluu tasapuolisesti.

Sisältö

MODUULI 1 – Yhteiskehittämisen fasilitointi ja sidosryhmät

MODUULI 2 – Työpajan fasilitointi ja osallistaminen

Tavoitteet

Kurssilla opit:

 • nimeämään yhteiskehittämisen kannalta tärkeät sidosryhmät
 • suunnittelemaan yhteiskehittämisen työpajan fasilitointia
 • kuvaamaan sidosryhmien osallistamisen yhteiskehittämiseen
 • käyttämään erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä ja työkaluja

Toteutustapa

 • Opintojakso suoritetaan itsenäisesti oman aikataulun ja opiskelurytmin mukaisesti
 • Itsenäinen opiskelu tapahtuu Canvas-oppimisympäristössä.
 • Opinnot suoritetaan 30.6.2024 mennessä.

Työmäärä

Kurssi on laajuudeltaan 1 opintopisteen, joka tarkoittaa 27 opiskelijan työtuntia.

Yh­teys­tie­dot

Kurssiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Mooc-tiimiin: mooc@laurea.fi