Siirry sisältöön

Kurssi on täysin maksuton ja opiskellaan verkossa omaan tahtiin.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Yhteiskehittämisestä sekä palvelumuotoilusta kiinnostuneet. Ei edeltävyysvaatimuksia.
 • Hakuaika: 24.11.2023-23.5.2024
 • Ajoitus: 1.12.2023-30.6.2024
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkossa
 • Hinta: 0 € (maksuton)

Johdanto

Tällä kurssilla perehdytään yhteiskehittämisen prosessiin, jossa eri sidosryhmät työskentelevät yhdessä kehittääkseen uusia ideoita, palveluita tai tuotteita tai parantaakseen olemassa olevia prosesseja. Tämä lähestymistapa perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön erilaisten osapuolten välillä, kuten organisaatioiden, asiantuntijoiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä.

Kurssin sisältö

MODUULI 1 - Palvelumuotoilu

MODUULI 2 - Yhteiskehittäminen

Tavoitteet

Kurssilla opit:

 • kuvaamaan yhteiskehittämisen merkitystä asiakaslähtöisessä kehittämisessä
 • perustelemaan palvelumuotoilua menetelmänä asiakaslähtöisessä kehittämisessä

Toteutustapa

 • Kurssi suoritetaan itsenäisesti oman aikataulun ja opiskelurytmin mukaisesti.
 • Itsenäinen opiskelu tapahtuu Canvas-oppimisympäristössä.
 • Kurssin työtila aukeaa 1.12.2023. Kurssi suoritetaan 30.6.2024 mennessä.

Työmäärä

Kurssi on laajuudeltaan 1 opintopisteen, joka tarkoittaa 27 opiskelijan työtuntia.

Yh­teys­tie­dot

Kurssiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Mooc-tiimiin: mooc@laurea.fi