Siirry sisältöön

Maksuton itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan opiskeltava verkkokurssi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.11.2023-19.5.2024
 • Ajoitus: 1.12.2023-30.6.2024
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Canvas-oppimisympäristö
 • Hinta: Maksuton (0€)

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu seuraavista moduuleista:

ORIENTAATIO-moduulissa opettelet työskentelemään Canvas-oppimisalustalla ja saat kokonaiskuvan kurssista tavoitteineen.

SÄHKÖISET PALVELUT JA SOTE-AMMATILLISUUS –moduulissa (1 op) keskityt siihen, millaisia vaikutuksia sote-alan digitalisaatiolla on sote-palveluihin ja miten palveluiden digitalisaatio muuttaa sote-alan ammatillisuutta. Perehdyt myös siihen, miten haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat tulisi huomioida sähköisissä palveluissa. Moduulin kuuluu neljä (4) tehtävää, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti voidaksesi edetä seuraavaan moduuliin.

DIGIOSALLISUUS, DIGIKUILUT JA DIGITUKI –moduuli (2 op) Tässä moduulissa perehdyt siihen, mitä digiosallisuudella tarkoitetaan ja millainen merkitys digituella on digiosallisuuden vahvistamisessa. Perehdyt myös digiosallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin, digituen merkitykseen digiosallisuuden vahvistamisessa ja digitukeen liittyviin eettisiin haasteisiin. Moduuliin kuuluu seitsemän (7) tehtävää, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti voidaksesi edetä seuraavaan moduuliin.

MOTIVOIVA KESKUSTELU DIGITUEN LÄHESTYMISTAPANA -moduuli (2 op) Tässä moduulissa perehdyt, miten motivoivan keskustelun menetelmää voidaan soveltaa digituen tilanteissa. Moduuliin kuuluu kaksitoista (12) tehtävää, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti voidaksesi edetä seuraavaan moduuliin.

Yhteystiedot

Kurssiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Laurean Mooc-tiimiin: mooc@laurea.fi 

Aikataulu

 • Kurssi opiskellaan itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan Canvas-oppimisympäristössä. 
 • Kurssia voi opiskella aikavälillä 1.12.2023-30.6.2024. 
 • Tehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 30.6.2024.

Tavoitteet

Kurssilla opit

 • kuvaamaan sähköiseen asiointiin liittyviä haasteita ja ratkaisuja
 • toimimaan digituen eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä noudattaen
 • arvioimaan haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tarpeita digituessa
 • neuvomaan asiakasta tietoturvakysymyksissä
 • neuvontatyössä tarvittavia taitoja
 • motivoimaan asiakasta itsenäiseen digitaalisten laitteiden ja palvelujen käyttöön

Työmäärä

Kurssi on laajuudeltaan viisi opintopistettä, joka on 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssi kuuluu sosiaali- ja terveysalan täydentäviin opintoihin. 

Kurssi on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kaikki materiaalit ovat Canvas-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.