Siirry sisältöön

Tämän non-stop-verkkokurssin voit opiskella itsenäisesti ja oman aikataulusi mukaan Canvas-oppimisympäristössä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.11.2023-12.5.2024
 • Ajoitus: 1.1.-31.5.2024
 • Laajuus: 2 op
 • Sijainti: Canvas-oppimisympäristö
 • Hinta: Ilmainen (0 €)

Kurssin sisältö

Kurssilla tutustutaan verkkoluentojen ja -tehtävien avulla siihen minkälaista ihmiskauppa on ilmiönä ja minkälaisia erilaisia muotoja ihmiskauppa saa eri tilanteissa. Kurssi auttaa tunnistamaan ihmiskaupan uhreja ja, mihin asioihin on syytä kiinnittää huomiota ihmiskaupan uhrin kohtaamisessa. Kurssi antaa myös valmiuksia ohjata ihmiskaupan uhria palvelujärjestelmässä ja auttaa löytämään tarpeellisia palveluita ihmiskaupan uhreille.

 

Aikataulu

 • Tällä kurssilla ei ole aikataulutettuja tapaamiskertoja. 
 • Kurssin opiskeluaika on 1.1.-31.5.2024.
 • Kurssi opiskellaan itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan Canvas-oppimisympäristössä.

Tavoitteet

Kurssilla opit

 • kuvaamaan ihmiskauppaa ilmiönä sekä sen eri tyyppejä
 • tunnistamaan ja kuvaamaan ihmiskaupan oletettujen uhrien tunnusmerkkejä
 • kohtaamaan oletetun ihmiskaupan uhrin
 • ohjaamaan uhreja palvelujärjestelmässä

Toteutustapa

 • Kurssi on kokonaan verkossa ja oppimisalustana toimii Canvas.
 • Kurssi koostuu viidestä moduulista, jotka sisältävät videoluentoja ja muuta materiaalia.
 • Jokaisessa moduulissa on testi ja se avautuu vasta, kun olet käynyt läpi opintomateriaalit.
 • Testi sallii kolme yrityskertaa ja testeistä tulee saada 75% oikein, jotta seuraava moduuli aukeaa. 

Työmäärä

Kurssi on laajuudeltaan kaksi opintopistettä, joka on 54 opiskelijan työtuntia. 

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kaikki oppimateriaali on kurssin Canvas-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. 

Lisätietoja: